2017-08-25 20:27 #0 av: [Carpinus]1

I höst skall den kommitté som  haft i uppdrag att utreda finansieringen  av framtidens public service att redovisa vad man kommit fram till. Enligt programmet Medierna på P1 uppger flera källor att resultatet av utredningen blir att man kommer att föreslå riksdagen att skrota TV-licensen och istället införa en  progressivt baserad skattefinansiering, d.v.s. betalning via skattsedeln.

Hur ser du på det?