Annons:
Etikettnyheter
Läst 2548 ggr
[Nomen Nescio]
2017-01-20, 07:26

Tio miljoner innevånare

Klockan 07.50 blir vi tio miljoner invånare i Sverige. Åtminstone enligt SCB:s preliminära beräkningar, som är statistiskt grundade - en mera faktisk tidpunkt får man fram först i efterhand. Sverige är nu på fjärde plats i Europa bland de länder vars befolkning växer snabbast procentuellt sett.

SCB:s befolkningsklocka kan följas här.

Annons:
[Carpinus]1
2018-02-22, 09:47
#1

På väg mot elva…

"I början av 2017 passerades en historisk befolkningsgräns när Sveriges folkmängd översteg tio miljoner. Under 2017 ökade befolkningen med 125 089 personer och på nyårsaftonen fanns 10 120 242 folkbokförda personer i landet."---

"Invandringens betydelse för folkökningen är stor och har ökat. För fem år sedan, 2012, utgjordes folkökningen till cirka 70 procent av invandringsöverskottet. Under 2017 utgjorde invandringsöverskottet cirka 80 procent av folkökningen."---

"De senaste årens höga invandring av personer födda i Syrien medförde i januari 2017 att Syrien passerade Finland som det vanligaste födelselandet bland de utrikes födda. Finland har varit det vanligaste födelselandet sedan 1940-talet. Vid årsskiftet fanns det 172 258 personer födda i Syrien och 150 877 personer födda i Finland i den svenska befolkningen."---

SCB

Farwuq
2018-02-26, 09:28
#2

Tragiskt. Jag har alltid tyckt om Finland och dess människor - tillsammans mer en del andra länder.
Synd att de petats ner på listan.

Värd: för Astrologi. Medis: för Astronomi, Filosofi & Finland

[Göstage]
2018-04-16, 09:45
#3

Och den ljusnande framtid är vår?

"Under de närmaste tolv åren, fram till 2030, kommer andelen av befolkningen som är under 20 år och äldre än 74 år att öka kraftigt, enligt SCB. Det kräver enligt regeringens beräkningar ytterligare 260 000 ytterligare anställda inom barnomsorg, skola, sjukvård och äldreomsorg."---

https://www.svt.se/nyheter/ekonomi/1-5-miljarder-till-valfarden-i-regeringen-varbudget

[Hayabusa]
2018-04-16, 10:12
#4

#3 DEN notan…😮

[Göstage]
2018-04-16, 10:53
#5

Ytterligare en titt i framtiden, något som politiker och samhällsplanerare har att förhålla sig till redan nu:

"Sveriges befolkning beräknas öka varje år under prognosperioden 2017–2060. Folkmängden passerade tio miljoner i början av 2017 och 2060 är den beräknade folkmängden knappt 13 miljoner.

Under de kommande tio åren förväntas folkmängden öka med över en miljon personer. Antalet barn och unga 0–19 år och antalet i de åldrar då flest förvärvsarbetar, 20–64 år, ökar lika mycket i antal, med knappt 380 000. Eftersom de är fler i de förvärvsarbetande åldrarna ökar de mindre procentuellt sett, knappt sju procent medan den yngre åldersgruppen ökar med nästan 17 procent.

Åldersgruppen 65 år och äldre, ökar något mindre i antal, knappt 300 000 vilket motsvarar 15 procent. Idag är knappt 1,8 miljoner eller 18 procent av befolkningen född utomlands. Antalet utrikes födda ökar och om tio år förväntas nästan 2,4 miljoner vara födda utomlands. År 2060 beräknas 22 procent eller nästan 3 miljoner vara födda utanför Sverige."---

("Befolkningsframskrivningar är alltid behäftade med osäkerhet. I dagens situation med en hög asylrelaterad invandring är osäkerheten än större."---)

SCB "Sveriges framtida befolkning 2017-2060" (pdf)

[Hayabusa]
2018-04-18, 08:43
#6

Befolkningsmängd 2008: 9,3 miljoner

Befolkningsmängd 2017: 10,1 miljoner

Invandring, 2008-17: 1.185.000

Annons:
[Göstage]
2018-04-21, 06:07
#7

Mera siffror: "Det nutida hotet, som regeringens vårbudget undvikande benämner ”demografisk utmaning”, innebär att vi var 8 miljoner 1970, passerade 9 miljoner 2004, men blev 10 miljoner redan 2017 och är 11 miljoner 2026. Sveriges befolkning växer alltså så att fogarna lossar då ökningen inte leder till skatteintäkter motsvarande välfärdsbehoven. Enligt SCB:s prognos för populationsförändringar så förväntas vi 2028 vara 11 203 681 invånare varav födelseöverskottet står för 488 492 av befolkningstillväxten. Och invandringen från länder utanför Europa med medel eller lågt Human Development Index bidrar med hela 418 589 av ökningen."---

http://www.gp.se/ledare/altstadt-välfärdsstaten-står-inför-en-demografisk-utmaning-1.5665591

[Hayabusa]
2018-04-21, 12:07
#8

#7 "Om Sverige imorgon blir som Malmö idag, hur blir Sverige då?"

Den klyftan kan inte ens det högsta skattetrycket i världen bygga broar över.

Farwuq
2018-04-21, 14:49
#9

Fy tusan för ett sådant land. Det räcker gott och väl med ett Malmö.
Låt det ligga där det ligger.

Värd: för Astrologi. Medis: för Astronomi, Filosofi & Finland

[Göstage]
2018-04-21, 23:41
#10

Ett stycke ut SCB:s "Sveriges framtida befolkning 2007-2050"(pdf) utgiven 2007 får bli ett exempel på hur svårt det kan vara att prognosticera befolkningsutvecklingen. Där kan man läsa: "Sveriges folkmängd passerade nio miljoner under år 2004 och om ca 20 år beräknas folkmängden nå upp till 10 miljoner." Man trodde alltså att det skulle ta 20 år för Sverige att komma upp i tio miljoner innevånare, när det i själva verket tog tio. (I januari 2017 tickade vi ju över tiomiljonersgränsen.)

[Göstage]
2018-06-17, 07:12
#11

Tre skånska moderatpolitiker oroar sig i ett debattinlägg i Expressen över den snabba befolkningstillväxten, en fråga där det går en skarp skiljelinje mellan Moderaterna och Centerpartiet i synen på anhöriginvandring, en stor bidragande orsak till den fortsatta snabba befolkningsrillväxten. 

"Det tog 35 år för Sverige att växa från 8 miljoner till 9 – men bara 13 år att öka med ytterligare en miljon. Enligt tidigare beräkningar skulle tiomiljonerstrecket passerats först år 2027. Vi blev alltså 10 miljoner invånare hela 10 år tidigare än beräknat. Enligt SCB beror ca 80 procent av denna befolkningsökning på invandring, främst från flyktinginvandring. Nuvarande prognos är att Sveriges befolkning kommer att fortsätta att öka i ännu högre takt. Redan 2024 kommer vi, enligt SCB, att vara 11 miljoner invånare. 

Trots en åtstramad migrationspolitik ligger invandringen på rekordnivåer – och förklaringen till detta är framför allt anhöriginvandringen. En fortsatt hög befolkningsökning kommer att drabba både kommuner och befintliga medborgare hårt. Kommunerna ställs inför en övermäktig uppgift, och individer som tillhör svaga grupper kommer att drabbas av undanträngningseffekter inom vård och omsorg."---

https://www.expressen.se/debatt/hall-tassarna-borta-fran-migrationen-c/

[Hayabusa]
2018-06-17, 08:20
#12

#11 "Det går inte att expandera ett välfärdssamhälle hur som helst…"

Om Sverige är 11 miljoner invånare inom 6 år - är det någon som ens tror att bristen på bostäder ska vara åtgärdad?

[[eskils_]]
2018-06-17, 11:19
#13

#12 Eller bristen på vårdpersonal, sjukhussängar, lärare, tolkar, socialarbetare, poliser, jurister och fängelseplatser…?

Annons:
[Hayabusa]
2018-06-17, 16:56
#14

#13 Men kanske lite fler böneutrop..?

[strutter]
2018-06-18, 16:40
#15

Oroa er inte! Om ca 3 månader kommer vi att få vädra morgonluft!

Passar på att önska er alla en fin midsommarhelg!🌺

[Göstage]
2018-12-26, 13:51
#16

Sverige växer - eller snarare landets befolkningsantal. Snart årsskifte och nya uppgifter från SCB.

"Sveriges befolkning växer så det knakar. Vid utgången av detta år antas befolkningen vara 10 225 000 personer, enligt SCB. Vi är många som fick lära oss i skolan att Sverige hade åtta miljoner invånare. I 35 år var – mellan 1969 och 2004 var det en någorlunda sanning.

2004 passerade vi niomiljonersstrecket. Sedan dess har det gått fort. Hastigheten i befolkningstillväxten nästan tredubblades. Det tog bara 13 år för nästa miljon. 2017 passerade vi 10 miljoner. Då, förra året, räknade Statistiska centralbyrån med ytterligare accelererande befolkningsökning. Nästa miljon skulle bara ta sju år. Vi skulle komma upp i 11 miljoner 2024. Prognosen har nu, 2018, skjutit fram den punkten till 2028."---

"Utomeuropeiskt födda kvinnor i Sverige föder i snitt 2,42 barn. För svenskfödda kvinnor är siffran 1,69 (för inomeuropeiskt födda kvinnor i Sverige är siffran 1,72). Endast 70 procent av de barn som föds idag har en mor som är född i Sverige. Den viktigaste orsaken till detta är att invandrare i hög grad kommer hit i den åldern då man bildar familj. Ja, många anhöriginvandrare kommer faktiskt just för att bilda familj."---

http://www.gp.se/ledare/europa-har-slutat-föda-barn-1.11890049

[[eskils_]]
2018-12-26, 13:58
#17

#16 "Endast 70 procent av de barn som föds idag har en mor som är född i Sverige."

Låter inte bra. Är det befolkningsutbyte på gång, och vem vill det i så fall…?

[Göstage]
2018-12-26, 14:01
#18

#17 Ja, helt uppenbart är det så. Vem som vill?  "Gåtan, som icke låter gissa sig, kom så åter!"  😎

[[eskils_]]
2018-12-26, 14:18
#19

#18 Här är en som vill det:

"Turkiets president Recep Tayyip Erdogan har gått ut med en skarp uppmaning till alla turkar bosatta i Europa: Skaffa så många barn som det bara går. Detta för att se till att turkar ska bli ”Europas framtid”."

https://www.svt.se/nyheter/utrikes/erdogans-budskap-till-alla-turkar-i-europa-skaffa-fem-barn

Och i den framtiden kan man nog inte räkna med att få fira jul:

"I Turkiet är det "vanligt folk" som mördar eller attackerar kristna, varefter rättssystemet eller det politiska systemet på något sätt ser till att förövarna går fria."

https://sv.gatestoneinstitute.org/8660/turkiet-mord-kristna

Annons:
[Göstage]
2019-02-22, 10:03
#21

Sedan TS i januari för dryga två år sedan har vi blivit en knapp kvarts miljon fler.

"Det var främst ett högt invandringsöverskott som ligger bakom den svenska folkökningen och så har det varit varje år sedan 1993, skriver SCB som förklaring till att Sverige nu har en folkmängd som uppgår till 10.230.185 personer.

Under 2018 invandrade 132.602 personer till Sverige. Vanligaste födelselandet var Syrien med 14.387 personer, Afghanistan med 8.093 personer, Indien med 7.311 personer. Därefter följer Irak och Iran. Men mer än hälften av invandrarna är födda i andra länder än de tio vanligaste.

Det andra skälet till ökat invånarantal är att fler föds i landet än som dör."---

Källa

"Under 2018 utvandrade 46 981 personer vilket var 3 procent eller 1 361 personer fler än under 2017. Personer födda i Sverige var den största gruppen utvandrare. De stod för 35 procent av alla utvandringar eller 16 655 personer."--- 

SCB

[Hayabusa]
2019-02-22, 10:06
#22

#21 🤓

[Göstage]
2019-04-01, 08:51
#23

Den 12 april släpper SCB en ny prognos över befolkningsutvecklingen, och inför den har Expressens Anna Dahlberg skrivit en krönika med rubriken "Kris i befolkningsfrågan - hög tid att lyfta blicken".  Inga sensationer, men välgrundade frågor inför framtiden.

[Hayabusa]
2019-04-01, 09:30
#24

#23 Berättigade frågeställningar och inga konstigheter, egentligen. Det är givet att en brant kurva på befolkningsökningen ökar trycket på samhället. Oavsett om det gäller bostäder, vård eller skolor. Allt påverkas. "Växtvärk" skulle man kunna kalla det…

[[eskils_]]
2019-04-01, 10:44
#25

#23 Några citat ur den läsvärda krönikan:

"Det är med andra ord invandringen som ligger bakom den rekordsnabba befolkningsökningen under 2000-talet. År 2000 uppgick antalet utrikes födda till ganska exakt en miljon (11,3 procent av befolkningen). I slutet av 2018 hade antalet nästan fördubblats till 1 955 569 personer (19,1 procent av befolkningen). Största ursprungsland är Syrien följt av Finland och Irak. 

Det är en väldigt stor förändring på kort tid. Var fjärde invånare i Sverige har numera utländsk bakgrund (det vill säga är själv utrikes född eller har två utlandsfödda föräldrar). (…)

En del önsketänker om att den första demografiska utmaningen ska vara lösningen på den andra. Arbetsförmedlingen fortsätter exempelvis år efter år att lansera hög nettoinvandring som svaret på en åldrande befolkning.

Den argumentationen underkänns dock från forskarhåll. Professorn i nationalekonomi, Mats Hammarstedt, påminner om att flyktingmottagande tvärtom utgör en nettokostnad för de offentliga finanserna under lång tid efter att de har invandrat till Sverige. (…)

Tvärtom måste man räkna med att såväl den snabba befolkningsökningen som den växande andelen äldre kommer att utgöra en dubbel press på välfärden framöver.

Politikerna behöver lyfta blicken från de dagspolitiska trätorna och se den större bilden. Hur ser planen ut för att möta denna verklighet och säkerställa samhällskontraktet år 2030?

Två utgångspunkter borde vara självklara: 1) Migrationspolitiken måste läggas om för att bli långsiktigt hållbar och 2) Välfärden måste säkras med betydligt större belopp än de summor som hittills har utlovats."

Självklara utgångspunkter som sagt. Kan man hoppas att vår regering snart inser det också och tar sitt ansvar…?

[Göstage]
2019-06-18, 10:18
#26

Globalt sett kommer "vi" dock bara vara droppar i befolkningshavet:  enligt FN  kommer det att finnas  9,7 miljarder människor i världen år 2050, för att sedan dra iväg till 11 miljarder år 2100.

Källa

[Hayabusa]
2019-06-18, 10:21
#27

#26 Lycka till, världen 😉

Annons:
[Göstage]
2019-06-19, 11:59
#28

"Politiker och media hävdar ofta att landet behöver stor invandring för att möta behov då befolkningen åldras. Påståendet saknar täckning: seriösa demografiska och ekonomiska analyser pekar på att invandringen i stället medför ökad försörjningsbörda och sämre ekonomi för samhället", skriver  Malte Andersson, ekolog, professor emeritus och Frank Götmark, professor i ekologi, Göteborgs universitet, The Overpopulation Project på GP Debatt.

De avslutar sin debattartikel: "Många rika länder i Europa, även delar av Sverige, är redan tätbefolkade, med hög konsumtion per person, som behöver minska. Stabil och på sikt minskande befolkning skulle öka våra möjligheter till självförsörjning av livsmedel och andra resurser. En sådan utveckling av landets befolkning kan också bidra till mindre miljöproblem, minskad bostadsbrist, lägre total konsumtion och större möjligheter till ett långsiktigt hållbart samhälle."

https://www.gp.se/debatt/invandring-behövs-inte-för-att-försörja-en-åldrande-befolkning-1.15623481

[Hayabusa]
2019-07-19, 11:00
#29

#28 Ja, världen behöver färre människor - inte fler.

[Göstage]
2019-12-01, 07:15
#30

Snart är det årsskifte och dags för SCB att presentera nya siffror på hur stor befolkning landet har. Men hur många är vi som lever här - egentligen?

"Runt 45 procent av de drygt 870 000 personer som vistas i Sverige med samordningsnummer har inte styrkt sin identitet. Det har i flera år fått polisen och Skatteverket att slå larm, rapporterar Dagens Nyheter. –Vi har helt tappat kontrollen över vilka som är här, säger Marit Murphy Handelsberg vid gränspolisen till DN."--- 

"– Vi har ett parallellsamhälle som bara växer. Vi har helt tappat kontrollen över vilka som är här. Det är människor som är rättslösa, men det kan också handla om människor vars avsikter att vara här är helt okända, säger Marit Murphy Handelsberg, civil utredare vid gränspolisen, till DN."

https://www.expressen.se/nyheter/larmet-hundratusentals-lever-utan-styrkt-identitet/

[Göstage]
2020-08-02, 09:11
#31

2021 kommer nästa folkräkning i Sverige, men nu ställs krav även på en fysisk folkräkning med kontroll på plats av hur många som faktiskt bor i bostäderna. Genom den vanliga folkräkningen får man inte fram lika tillförlitliga uppgifter.

"Närmare 10,35 miljoner människor är folkbokförda i Sverige. Men hur många som faktiskt uppehåller sig i riket vet inte myndigheterna" skriver TT.

10 327 589 människor var folkbokförda i Sverige den 31 december 2019 – 5 131 775 kvinnor och 5 195 814 män.

Runt 115 000 barn föds varje år i Sverige.

Ungefär 90 000 dör varje år i Sverige.

Under 2019 invandrade nästan 116 000 personer. Nästan 47 800 personer utvandrade.

2016 var den totala invandringen till Sverige den högsta någonsin, då 163 000 personer invandrade.

Källa: Statistiska centralbyrån/TT

[Hayabusa]
2020-08-02, 09:21
#32

#31 Ett diagram över in- & utvandring åren 2008-2018, källa SCB och Ola Wong:

[Göstage]
2020-08-19, 12:25
#33

Coronapandemin bromsar åtminstone tillfälligt upp folkökningen, men vad händer i dess spår?

"Antalet folkbokförda personer i Sverige ligger i dag på över 10,3 miljoner. Vid halvårsskiftet i år hade landets befolkning ökat med 24 801 personer, i fjol låg samma siffra på 51 004 personer, enligt statistik från Statistiska centralbyrån (SCB).

– Det är den lägsta folkökningen för årets första sex månader sedan 2005, säger Tomas Johansson, befolkningsstatistiker på SCB."---

TT

[Göstage]
2021-02-22, 09:58
#34

#33 Pandemin har, åtminstone tillfälligt, bromsat den snabba ökningstakten för Sveriges befolkning, visar färska uppgifter från SCB.

"Under 2020 växte befolkningen med 51 706 personer. Vid årsskiftet till 2021 var 10 379 295 personer folkbokförda i Sverige.

– Det är nästan en halvering av folkökningen jämfört med året före. Vi får gå tillbaka till 2005 för att hitta en mindre folkökning, både i relativa och absoluta tal. Under 2005 ökade Sveriges folkmängd med 36 360 personer vilket motsvarade 0,4 procent, säger Linus Garp, befolkningsstatistiker på SCB.

I december minskade folkmängden i Sverige med 2 980 personer. Det är endast andra gången under 2000-talet som Sverige upplever en folkminskning under en månad. Senast var i januari 2000 då folkmängden minskade med 1 836 personer."---

https://www.scb.se/om-scb/nyheter-och-pressmeddelanden/lagsta-befolkningsokningen-i-sverige-pa-15-ar/

Sveriges befolkning ökade med 0,5 procent under pandemiåret 2020, visar den officiella befolkningsstatistiken som SCB publicerar i dag. Det är den lägsta ökningen på 15 år.
Annons:
[Göstage]
2021-06-07, 15:30
#35

Att Region Stockholm har en fortsatt tillväxt att vänta kommer knappast som någon skräll.

"2040 kommer Stockholms län ha över 2,7 miljoner invånare, visar nya siffror från SCB. Alla kommuner i länet, förutom Danderyd, ser enligt prognosen ut att växa. Allra störst befolkningsökning spås Sundbyberg ha - 27 procent fler än idag."---

2040 kommer Stockholms län ha över 2,7 miljoner invånare, visar nya siffror från SCB.  Alla kommuner i länet, förutom Danderyd, ser enligt prognosen ...
[Göstage]
2021-06-07, 15:38
#36

#35 Befolkningsförändringarna skiljer sig dock i landet som helhet enligt prognoserna.

Befolkningen i Stockholms län väntas öka mest i Sverige fram till år 2040, visar en ny befolkningsframskrivning från SCB. I Västernorrlands och Norrbottens län beräknas den minska mest i landet.
[Göstage]
2021-08-18, 10:01
#37

Folkmängden i Sverige var vid halvårsskiftet 10 409 248 personer, meddelar SCB. Det innebär en ökning med 29 953 hittills i år.

Sveriges befolkning ökade med 29 953 personer under första halvåret i år, visar färsk statistik från Statistiska centralbyrån (SCB).
[Göstage]
2022-02-22, 21:28
#38
Befolkningen ökar i 205 av Sveriges 290 kommuner. Relativt sett ökar den mest i Uppsala län, som gynnats av utflyttningen från Stockholms län. I två län, ...
Cojimar
2022-04-13, 09:23
#39

"Enligt Statistiska centralbyråns (SCB) senaste befolkningsprognos beräknas Sveriges befolkning öka till 11,4 miljoner till 2040", skriver TT. (Det kan dock bli fler.)


Drar mina strån till stacken som medis på Militärhistoria, Kust & Hav och Fågelskådning i Fokus.

Ukrainakriget försvårar prognoser om Sveriges befolkningstillväxt. Enligt SCB kan befolkningen öka med mellan 900 000 oc
  • Redigerat 2022-04-13, 09:24 av Cojimar
Fornöga
2022-10-10, 11:01
#40

Re:tired.

Vi har passerat 10,5 miljoner invånare. Enligt den senaste statistiken utgörs Sveriges befolkning av 10 502 959 personer.
  • Redigerat 2022-10-10, 11:03 av Fornöga
Fornöga
2022-11-15, 08:50
#41

Jordens befolkning växer. Idag beräknas vi vara åtta miljarder människor på planeten, en utveckling som FN beräknar nå en topp på cirka 10,4 miljarder på 2080-talet. I Sverige har däremot takten i befolkningsökningen avtagit de senaste åren, enligt TT. SCB anger minskad invandring som huvudskäl till detta.

"I Sverige tog det hela 35 år att öka från åtta till nio miljoner invånare, vilket skedde under åren 1969–2004.

Sedan tog det bara 13 år att öka från nio till tio miljoner, en gräns som passerades i början av 2017. Sedan dess har vi på mindre än sex år hunnit bli ytterligare en halv miljon fler – vi passerade 10,5 miljoner den 31 augusti i år. Men nu har trenden brutits."---

"I sin långtidsprognos förutspår SCB att Sverige passerar 11-miljonerstrecket år 2032 för att år 2070 nästan komma upp till 13 miljoner invånare. Men osäkerheten i en sådan prognos är stor, betonar Lena Lundkvist."---


Re:tired.

Från och med i dag är vi åtta miljarder människor på jorden, enligt FN:s beräkningar. På global nivå ser befolkningstillväxten ut att fortsätta i flera decennier till, dock i en avtagande takt. I Sverige har en period av relativt snabb uppgång i befolkningskurvan brutits.
Annons:
Fornöga
2023-04-18, 08:51
#42

År 2030 kommer det att finnas närmare 11 miljoner invånare i Sverige, enligt SCB:s beräkningar.


Re:tired.

10,9 miljoner. Så stor väntas Sveriges befolkning vara 2030, enligt SCB. "Enligt vår framskrivning utgörs befolkningsökningen fram till år 2030 av att det invandrar
Fornöga
2023-05-11, 21:49
#43

Inte sedan 2005 har det fötts så få barn i Sverige som i fjol, visar preliminära siffror redovisade av SCB. Och trenden ser ut att hålla i sig i år: senast det föddes så få barn under det första kvartalet var 2003, och då var befolkningen 1,6 miljoner invånare färre än i dag.

Källa.


Re:tired.

Barnafödandet minskade kraftigt i fjol, och inte sedan 2005 har det fötts så få barn i Sverige. Trenden ser även ut att fortsätta i år, enligt preliminära siffror
Upp till toppen
Annons: