Nyheter

Tio miljoner innevånare

2017-01-20 07:26 #0 av: [Nomen Nescio]

Klockan 07.50 blir vi tio miljoner invånare i Sverige. Åtminstone enligt SCB:s preliminära beräkningar, som är statistiskt grundade - en mera faktisk tidpunkt får man fram först i efterhand. Sverige är nu på fjärde plats i Europa bland de länder vars befolkning växer snabbast procentuellt sett.

SCB:s befolkningsklocka kan följas här.


Anmäl
2018-02-22 09:47 #1 av: [Carpinus]1

På väg mot elva...

"I början av 2017 passerades en historisk befolkningsgräns när Sveriges folkmängd översteg tio miljoner. Under 2017 ökade befolkningen med 125 089 personer och på nyårsaftonen fanns 10 120 242 folkbokförda personer i landet."---

"Invandringens betydelse för folkökningen är stor och har ökat. För fem år sedan, 2012, utgjordes folkökningen till cirka 70 procent av invandringsöverskottet. Under 2017 utgjorde invandringsöverskottet cirka 80 procent av folkökningen."---

"De senaste årens höga invandring av personer födda i Syrien medförde i januari 2017 att Syrien passerade Finland som det vanligaste födelselandet bland de utrikes födda. Finland har varit det vanligaste födelselandet sedan 1940-talet. Vid årsskiftet fanns det 172 258 personer födda i Syrien och 150 877 personer födda i Finland i den svenska befolkningen."---

SCB

"Kom alltid ihåg att du är helt unik. Precis som alla andra."                                                            (~Margaret Mead, amerikansk kulturantropolog.)


Anmäl
2018-02-26 09:28 #2 av: Farwuq

Tragiskt. Jag har alltid tyckt om Finland och dess människor - tillsammans mer en del andra länder.
Synd att de petats ner på listan.

Den vilda glädje jag kände när jag var sexton och hittade en oöppnad flaska brännvin i snön vid fotbollsplan, är tyvärr utom räckhåll idag.

V:  för Astrologi & Psykologi M:  för Astronomi, Beroenden, Existens, Filosofi & Finland


Anmäl
2018-04-16 09:45 #3 av: Göstage

Och den ljusnande framtid är vår?

"Under de närmaste tolv åren, fram till 2030, kommer andelen av befolkningen som är under 20 år och äldre än 74 år att öka kraftigt, enligt SCB. Det kräver enligt regeringens beräkningar ytterligare 260 000 ytterligare anställda inom barnomsorg, skola, sjukvård och äldreomsorg."---

https://www.svt.se/nyheter/ekonomi/1-5-miljarder-till-valfarden-i-regeringen-varbudget

Stolt medis på Kust & hav iFokus och stöttar självklart Debatt iFokus.

Anmäl
2018-04-16 10:12 #4 av: Hayabusa

#3 DEN notan...Förskräckt

Anmäl
2018-04-16 10:53 #5 av: Göstage

Ytterligare en titt i framtiden, något som politiker och samhällsplanerare har att förhålla sig till redan nu:

"Sveriges befolkning beräknas öka varje år under prognosperioden 2017–2060. Folkmängden passerade tio miljoner i början av 2017 och 2060 är den beräknade folkmängden knappt 13 miljoner.

Under de kommande tio åren förväntas folkmängden öka med över en miljon personer. Antalet barn och unga 0–19 år och antalet i de åldrar då flest förvärvsarbetar, 20–64 år, ökar lika mycket i antal, med knappt 380 000. Eftersom de är fler i de förvärvsarbetande åldrarna ökar de mindre procentuellt sett, knappt sju procent medan den yngre åldersgruppen ökar med nästan 17 procent.

Åldersgruppen 65 år och äldre, ökar något mindre i antal, knappt 300 000 vilket motsvarar 15 procent. Idag är knappt 1,8 miljoner eller 18 procent av befolkningen född utomlands. Antalet utrikes födda ökar och om tio år förväntas nästan 2,4 miljoner vara födda utomlands. År 2060 beräknas 22 procent eller nästan 3 miljoner vara födda utanför Sverige."---

("Befolkningsframskrivningar är alltid behäftade med osäkerhet. I dagens situation med en hög asylrelaterad invandring är osäkerheten än större."---)

SCB "Sveriges framtida befolkning 2017-2060" (pdf)

Stolt medis på Kust & hav iFokus och stöttar självklart Debatt iFokus.

Anmäl
2018-04-18 08:43 #6 av: Hayabusa

Befolkningsmängd 2008: 9,3 miljoner

Befolkningsmängd 2017: 10,1 miljoner

Invandring, 2008-17: 1.185.000

Anmäl
2018-04-21 06:07 #7 av: Göstage

Mera siffror: "Det nutida hotet, som regeringens vårbudget undvikande benämner ”demografisk utmaning”, innebär att vi var 8 miljoner 1970, passerade 9 miljoner 2004, men blev 10 miljoner redan 2017 och är 11 miljoner 2026. Sveriges befolkning växer alltså så att fogarna lossar då ökningen inte leder till skatteintäkter motsvarande välfärdsbehoven.
Enligt SCB:s prognos för populationsförändringar så förväntas vi 2028 vara 11 203 681 invånare varav födelseöverskottet står för 488 492 av befolkningstillväxten. Och invandringen från länder utanför Europa med medel eller lågt Human Development Index bidrar med hela 418 589 av ökningen."---

http://www.gp.se/ledare/altstadt-välfärdsstaten-står-inför-en-demografisk-utmaning-1.5665591

Stolt medis på Kust & hav iFokus och stöttar självklart Debatt iFokus.

Anmäl
2018-04-21 12:07 #8 av: Hayabusa

#7 "Om Sverige imorgon blir som Malmö idag, hur blir Sverige då?"

Den klyftan kan inte ens det högsta skattetrycket i världen bygga broar över.

Anmäl
2018-04-21 14:49 #9 av: Farwuq

Fy tusan för ett sådant land. Det räcker gott och väl med ett Malmö.
Låt det ligga där det ligger.

Den vilda glädje jag kände när jag var sexton och hittade en oöppnad flaska brännvin i snön vid fotbollsplan, är tyvärr utom räckhåll idag.

V:  för Astrologi & Psykologi M:  för Astronomi, Beroenden, Existens, Filosofi & Finland


Anmäl
2018-04-21 23:41 #10 av: Göstage

Ett stycke ut SCB:s "Sveriges framtida befolkning 2007-2050"(pdf) utgiven 2007 får bli ett exempel på hur svårt det kan vara att prognosticera befolkningsutvecklingen. Där kan man läsa: "Sveriges folkmängd passerade nio miljoner under år 2004 och om ca 20 år beräknas folkmängden nå upp till 10 miljoner." Man trodde alltså att det skulle ta 20 år för Sverige att komma upp i tio miljoner innevånare, när det i själva verket tog tio. (I januari 2017 tickade vi ju över tiomiljonersgränsen.)

Stolt medis på Kust & hav iFokus och stöttar självklart Debatt iFokus.

Anmäl
2018-06-17 07:12 #11 av: Göstage

Tre skånska moderatpolitiker oroar sig i ett debattinlägg i Expressen över den snabba befolkningstillväxten, en fråga där det går en skarp skiljelinje mellan Moderaterna och Centerpartiet i synen på anhöriginvandring, en stor bidragande orsak till den fortsatta snabba befolkningsrillväxten. 

"Det tog 35 år för Sverige att växa från 8 miljoner till 9 – men bara 13 år att öka med ytterligare en miljon. Enligt tidigare beräkningar skulle tiomiljonerstrecket passerats först år 2027. Vi blev alltså 10 miljoner invånare hela 10 år tidigare än beräknat. Enligt SCB beror ca 80 procent av denna befolkningsökning på invandring, främst från flyktinginvandring. Nuvarande prognos är att Sveriges befolkning kommer att fortsätta att öka i ännu högre takt. Redan 2024 kommer vi, enligt SCB, att vara 11 miljoner invånare. 

Trots en åtstramad migrationspolitik ligger invandringen på rekordnivåer – och förklaringen till detta är framför allt anhöriginvandringen. En fortsatt hög befolkningsökning kommer att drabba både kommuner och befintliga medborgare hårt. Kommunerna ställs inför en övermäktig uppgift, och individer som tillhör svaga grupper kommer att drabbas av undanträngningseffekter inom vård och omsorg."---

https://www.expressen.se/debatt/hall-tassarna-borta-fran-migrationen-c/

Stolt medis på Kust & hav iFokus och stöttar självklart Debatt iFokus.

Anmäl
2018-06-17 08:20 #12 av: Hayabusa

#11 "Det går inte att expandera ett välfärdssamhälle hur som helst..."

Om Sverige är 11 miljoner invånare inom 6 år - är det någon som ens tror att bristen på bostäder ska vara åtgärdad?

Anmäl
2018-06-17 11:19 #13 av: eskils

#12 Eller bristen på vårdpersonal, sjukhussängar, lärare, tolkar, socialarbetare, poliser, jurister och fängelseplatser...?


Anmäl
2018-06-17 16:56 #14 av: Hayabusa

#13 Men kanske lite fler böneutrop..?

Anmäl
2018-06-18 16:40 #15 av: [strutter]

Oroa er inte! Om ca 3 månader kommer vi att få vädra morgonluft!

Passar på att önska er alla en fin midsommarhelg!Blomma

Anmäl
2018-12-26 13:51 #16 av: Göstage

Sverige växer - eller snarare landets befolkningsantal. Snart årsskifte och nya uppgifter från SCB.

"Sveriges befolkning växer så det knakar. Vid utgången av detta år antas befolkningen vara 10 225 000 personer, enligt SCB. Vi är många som fick lära oss i skolan att Sverige hade åtta miljoner invånare. I 35 år var – mellan 1969 och 2004 var det en någorlunda sanning.

2004 passerade vi niomiljonersstrecket. Sedan dess har det gått fort. Hastigheten i befolkningstillväxten nästan tredubblades. Det tog bara 13 år för nästa miljon. 2017 passerade vi 10 miljoner. Då, förra året, räknade Statistiska centralbyrån med ytterligare accelererande befolkningsökning. Nästa miljon skulle bara ta sju år. Vi skulle komma upp i 11 miljoner 2024.
Prognosen har nu, 2018, skjutit fram den punkten till 2028."---

"Utomeuropeiskt födda kvinnor i Sverige föder i snitt 2,42 barn. För svenskfödda kvinnor är siffran 1,69 (för inomeuropeiskt födda kvinnor i Sverige är siffran 1,72). Endast 70 procent av de barn som föds idag har en mor som är född i Sverige. Den viktigaste orsaken till detta är att invandrare i hög grad kommer hit i den åldern då man bildar familj. Ja, många anhöriginvandrare kommer faktiskt just för att bilda familj."---

http://www.gp.se/ledare/europa-har-slutat-föda-barn-1.11890049

Stolt medis på Kust & hav iFokus och stöttar självklart Debatt iFokus.

Anmäl
2018-12-26 13:58 #17 av: eskils

#16 "Endast 70 procent av de barn som föds idag har en mor som är född i Sverige."

Låter inte bra. Är det befolkningsutbyte på gång, och vem vill det i så fall...?


Anmäl
2018-12-26 14:01 #18 av: Göstage

#17 Ja, helt uppenbart är det så. Vem som vill?  "Gåtan, som icke låter gissa sig, kom så åter!"  Cool

Stolt medis på Kust & hav iFokus och stöttar självklart Debatt iFokus.

Anmäl
2018-12-26 14:18 #19 av: eskils

#18 Här är en som vill det:

"Turkiets president Recep Tayyip Erdogan har gått ut med en skarp uppmaning till alla turkar bosatta i Europa:
Skaffa så många barn som det bara går. Detta för att se till att turkar ska bli ”Europas framtid”."

https://www.svt.se/nyheter/utrikes/erdogans-budskap-till-alla-turkar-i-europa-skaffa-fem-barn

Och i den framtiden kan man nog inte räkna med att få fira jul:

"I Turkiet är det "vanligt folk" som mördar eller attackerar kristna, varefter rättssystemet eller det politiska systemet på något sätt ser till att förövarna går fria."

https://sv.gatestoneinstitute.org/8660/turkiet-mord-kristna


Anmäl

Det finns en till kommentar till den här diskussionen. Den är bara synlig för medlemmar på iFokus. För att läsa kommentaren, logga in eller registrera dig på iFokus.