Annons:
Läst 120 ggr
Condor
2021-02-22, 12:14

Så här är extremister funtade

Aldrig någonsin har det spridits ut så många konspirationsteorier som nuförtiden. Det är mest politiska extrema ideologier (höger och vänster), det är konspirationsteorier om covid och vaccinationer och även esoteriska idiologier. Oftast är desa 3 saker förknippade med varandra till en enda ideologi, t.ex. politiken fejkar ett virus, vaccinet gör oss till zombies och de självutnämnda "uppvaknade" genomskådar allt och stiger därför upp till den femte dimensionen. De flesta av dessa ideolpogier sprids ut av QAnon och många är beredda att ta till med våld för att försvara deras åsikter, som man också kan se när covidioterna demonstrerar.

Nu har den britiska vetenskaparen Leor Zimgrod gjort en studie för att reda ut varför människor utvecklar en sån radikal syn på världen.

https://psyarxiv.com/dgaxr/

Som Zimgrod rapporterar i sin studie är känsligheten för extremism uppenbarligen förknippad med brister i perception och tänkande: Informationsflödet i hjärnan är begränsat hos de drabbade - och skapar behovet av att ersätta världens komplexitet med ett enkelt schema.

Här finns en intervju med Leor Zimgrod:

https://science.orf.at/stories/3204900

Hon säger: "Dessa extremister har flera gemensamma kognitiva drag. De tenderar att vara mentalt orörliga, de tenderar att enkelt kategorisera och behandla information från miljön relativt långsamt. Detta visas med klassiska psykologiska tester där våra försökspersoner var tvungna att lära sig regler eller känna igen till exempel föremål. Människor som är utsatta för extrema ideologier klarar sig relativt dåligt med sådana uppgifter."

Hon säger, När människor är flexibla i sitt tänkande är de mindre benägna att vända sig till extrema ideologier.

Annons:
Pyttelite
2021-02-22, 15:49
#1

Synd bara att den inte är sakgranskad.


Man motionerar inte för att bli yngre utan för att bli äldre.


Condor
2021-02-22, 16:05
#2

#1:

Vem menar du ska granska vilka saker?

Pyttelite
2021-02-22, 16:18
#3

#2: Jag antar att den inte är sakgranskad eftersom det är psyarxivs koncept.

Är man vetenskapsman och ska ge ut trovärdiga rapporter är Peer review en förutsättning och gärna att rapporten är publicerad i en kvalitativt bra journal.

Tycker du inte det själv?


Man motionerar inte för att bli yngre utan för att bli äldre.


Condor
2021-02-22, 18:30
#4

#3:

Psyarxivs är bara ett ställe där vetenskapare kan ladda upp deras arbeten. Kanske du har lagt märke till att studien är helt ny och att den först finns online sen idag.

Peer Reviev är bara en sorts ytlig kontroll, så att inte vilken skit som helst publiceras och att vetenskapare inte koperar andras arbeten. Den här studien är dock inget privat arbete av vetenskapare, utan det är flera universitet bakom studien. Det är för mig en viktigare parameter än peer rewiev, som har kritiserats ganska mycket.

En översättning från den här sidan:

https://handbuch.tib.eu/w/Handbuch_CoScience/Peer_Review

Peer review-processer kommer i allt högre grad på grund av att datorgenererade nonsensartiklar eller allvarliga metodfel inte har upptäckts under den senaste tiden [9]. Några av skälen till "misslyckandet" i peer review-processen är:

Överbelastning av kolleggranskare på grund av den ökade publikationsvolymen,
Olämpligt urval av granskare av redaktionen, dvs. granskaren kanske inte är tillräckligt bekant med ämnesområdet för att samvetsgrant granska artikeln.
Dessutom kritiseras ofta att peer review-processen är för ogenomskinlig eftersom recensionerna är subjektivt färgade (till exempel om recensenter inte kan bryta sig ifrån sina respektive tankeskolor), inte uppskattar värdet av en ny idé eller för att recensenter och Granskare avslöjar inte eventuella intressekonflikter [10]. Ibland väcks misstanken att tidskrifter som hävdar att de har installerat en peer review-process inte gör någon eller endast en mycket ytlig granskning [11].

En annan central punkt i kritiken av kollegiala granskningsprocessen är bland annat att den kan dröja längre tid (vanligtvis veckor till månader, i enskilda fall tar rapporter också år). Många förläggare använder dock redan det elektroniska mediet och publicerar redan artiklar när peer review-processen ännu inte har slutförts helt. Detta kallas då också "OnlineFirst" eller liknande och hjälper till att se till att artiklar är synliga i ett tidigt skede. Detta är särskilt användbart när tidskrifter visas parallellt i en tryckt upplaga. Ett annat alternativ är att publicera resultaten i förväg på förtrycksservrar (som arXiv.org) för att offentliggöra resultaten i ett tidigt skede och släppa dem för diskussion redan innan peer review-processen är klar.

Condor
2021-02-22, 18:38
#5

Tillägg:

Studien är även publicerad här:

https://royalsocietypublishing.org/doi/10.1098/rstb.2020.0424

"Royal Society Open Science is a new open journal publishing high-quality original research across the entire range of science on the basis of objective peer-review.

Pyttelite
2021-02-22, 18:55
#6

När det gäller Peer Review så har du nog inte fatta vikten av den.

Det handlar inte om att sålla bort datorkonstruerade artiklar.

Peer Review-processen har varit en viktig del vi publicerandet av vetenskaplig artiklar och är det fortfarande.

https://en.wikipedia.org/wiki/Peer_review

#5 Studien publicerades där först idag. Där hade du tur :)

Sen har jag svårt att hitta likheter med konspiratoriska teorier och artikeln. det tema som du startade ditt inlägg med.

Det finns många oklara punkter både i avseende av insamling av data och konklusion.

Jag har bara skummat igenom men man skulle kunna tolka resultatet som att ideologi, religion och intelligens skulle ha något med varandra att göra.

Jag betvivlar detta - var folk mindre begåvade på 50-talet då religionen fortfarande hade stort inflytande i Sverige?

Är man mindre begåvade i Indien i amerikanska bibelbältet, Iran, osv?

Man skulle kunna uppfatta artikeln som "rasistisk" men har inte läst allt än.

Jag tror att den här typen av forskning kommer att glömmas bort illa kvickt - men jag ska göra ett försök att läsa.


Man motionerar inte för att bli yngre utan för att bli äldre.


  • Redigerat 2021-02-22, 18:57 av Pyttelite
Annons:
Condor
2021-02-22, 19:08
#7

#6:

Wikipedia är också peer rewieved, men ändå hamnar det en massa skit där. Sen har du kanske missat inlägg 5. Studien är faktiskt peer rewieved.

Likheten mellan studien och konspiratoriska teorier består av att det är extremister som QAnon som sprider ut dessa teorier och studien behandlar dessa extremisters psyke. Sen ska man skilja mellan religion och extremister som använder sig av en religion för att förtrycka eller mörda andra. Du har helt enkelt inte förstått vad du läser. Men eftersom du redan har problem med att läsa inlägg rätt, kan jag förstå att den är ännu svårare för dig att läsa studier.

Ibland har jag känslan att du bara är här för att förståra trådar.

Upp till toppen
Annons: