Annons:
Etikettnyheter
Läst 7124 ggr
[Carpinus]
2016-02-05, 22:19

Muterar zikaviruset?

Zikaviruset, som nu har ett större utbrott i Sydamerika och konstaterats i 26 länder, har varit känt sedan 1947, då det isolerades från en Rhesusapa i Uganda. Den mest kända smittvägen är via myggor, men det finns även uppgifter om att viruset kan överföras sexuellt. Generellt brukar sjukdomen medföra lättare feber, hudutslag och ledvärk, men den kan i svårartade fall få allvarligare konsekvenser.

I Sydamerika kopplas den viruset till utbrott av mikrocefali, med barn som fötts med onormalt små huvuden och hjärnskador. Enbart i Brasilien har närmare 4000 sådana fall inrapporterats. WHO klassar nu viruset  som internationellt nödläge och avråder gravida kvinnor att besöka de zikadrabbade regionerna. Det har även höjts röster för att Sommar-OS i Brasilien skall ställas in, även om IOK inte ser viruset som någon omedelbart hot mot OS.

Den senaste rapporten om zikaviruset är att det uppges ligga bakom att tre smittade personer dött av hjärnskador i Colombia.

Frågan är nu om vi står inför en större pandemi - vad tror du?

Annons:
[Carpinus]
2016-02-06, 09:19
#1

"– Vi har bekräftat tre dödsfall där personerna haft zikaviruset och sedan fått nervsjukdomen Guillan Barré, sa Martha Lucia Ospina, chef för Colombias hälsoinstitut.

Både hon och landets sjukvårdsminister Alejandro Gaviria betonade dock att forskarna vet ytterst lite om hur zika och Guillan Barré hänger ihop, om det ens finns ett samband.

– Vi tror att det finns en relation mellan zika och Guillan Barré, men vi vet inte hur vanligt förekommande den är, sa Colombias sjukvårdsminister Alejandro Gaviria.

Även i andra länder finns enstaka fall som tyder på en koppling mellan den ovanliga nervsjukdomen och zikaviruset. Men det är inga entydiga tendenser."---

SR

Huygens
2016-02-06, 10:07
#2

Min fundering är, varför skriver nästan all media att det är zika som orsakat små huvuden?

[Carpinus]
2016-02-06, 10:15
#3

#2 "Zikaviruset kopplas till fosterskadan mikrocefali som kan leda till förlamning, synskador och utvecklingsstörning hos det drabbade barnet.

Mikrocefali betyder litet huvud och orsakas av att hjärnans tillväxt störs redan under fosterlivet och de första levnadsåren. Att huvudet blir litet beror på att hjärnan inte växer som den ska."

Källa Folkhälsomyndigheten

[Carpinus]
2016-02-06, 10:19
#4

Å ena sidan: "Expert: Fruktat zikavirus övergående",  GP 24 januari 2016

Å andra sidan: "WHO: Zikaviruset kan sprida sig över hela Amerika", SVT 26 januari 2016

Huygens
2016-02-06, 10:48
#5

Men zika har funnits i Afrika och Indien/Indonesien/Malaysia i hundratals år, områden med 600-700 miljoner människor. Det finns inga rapporter att zika gett små huvuden i Afrika och Bortre Asien.

Hur kommer det sej att mellan åren 2014-2015 dyker det upp 4000 barn med små huvuden i Brasilien?

[Carpinus]
2016-02-06, 11:18
#6

#5 Vad jag kan se av Folkhälsomyndigheten (i #0) är viruset först konstaterat 1947.

Angående skillnaden mellan följder i Afrika och Sydamerika så skriver Hbl:

"En hypotes är att afrikanernas gener skiljer sig från amerikanernas, och att de senare kan vara mer sårbara. Alternativt har man kanske förbisett kopplingen även om den funnits i Afrika, och ytterligare en hypotes är att de kvinnor i Latinamerika som fött barn med onormalt litet huvud kanske också har drabbats av dengue eller gula febern – att mikrocefali kanske bryter ut bara i samverkan mellan flera sjukdomar."

(Förmodar att samma "debatt" som förekommer i Skepticism iFokus är på väg att mutera i den här tråden…)

Annons:
Huygens
2016-02-06, 11:30
#7

(Rimligen borde viruset existerat före 1947?)

Men ok, lek med tanken att zikaviruset först uppstod år 1947. Borde inte barn med små huvuden fötts mellan åren 1947 - 2015 i Afrika och Borte Asien under den tiden?

60 år passerade och inget samband mellan små huvuden och zika i Afrika och Asien.

Är det troligt?

.

Edit: #6 Ja, det måste ju finnas något mer än bara zika i så fall, som orsakar små huvuden enbart i Brasilien, men inte på andra ställen med zika, om det nu är zika som orsakar små huvuden.

Kom ihåg att det i så fall inte bara är afrikaners gener utan även indiers, indonesiers/malaysiers gener som måste skilja, om det inte är något annat som orsakar små huvuden.

[Carpinus]
2016-02-06, 11:42
#8

"Rimligen borde viruset existerat före 1947?", skriver du, för att i en annan tråd förklara att "Zikaviruset har funnits i Afrika i många hundra år", så då förmodar jag att du har en källa på senare?

Huygens
2016-02-06, 12:31
#9

nej, det har jag inte

[helga21]
2016-02-06, 14:06
#10

Rhesusapan är det inte samma som HIV kommer ifrån?

Som svar på inläggen så vill jag hävda att när de vita kom till Amerika så hade de med jag diverse sjukdomar som vi var mer eller mindre immuna mot men som gjorde att indianerna dog som flugor.

[Carpinus]
2016-02-06, 14:18
#11

#10 Tror att man slutgiltigt (?) slagit fast att HIV uppstod hos schimpanserna.

Javisst var indianerna sämre motståndskraftiga mot vissa sjukdomar som européerna hade med sig. F.ö. finns det fortfarande stammar i Sydamerika som man försöker skydda från smitta.

[Carpinus]
2016-02-06, 22:25
#12

#1 "Drygt 25 000 personer, av dem mer än 3 000 gravida kvinnor, har infekterats av zikaviruset i Colombia."---

"Tre colombianer infekterade med zikaviruset har dött sedan de utvecklat den ovanliga neurologiska sjukdomen Guillain-Barrés syndrom, uppger landets hälsoinstitut INS. Det är de första kända dödsfallen orsakade av zika."---

"– Andra fall kommer att dyka upp. Världen förstår nu att zika kan vara dödligt. Dödligheten är inte hög, men viruset kan vara dödligt, säger epidemiolog Martha Lucia Ospina.

Världshälsoorganisationen vädjar om bidrag på 25 miljoner dollar för att bekämpa zika."

SVT

Huygens
2016-02-06, 23:07
#13

I Brasilien påstås 4000 barn ha fått små huvuden. Hur många barn i USA får små huvuden/år?

25000

.

Hoppsan.

“Practice Parameter: Evaluation of the child with microcephaly (an evidence-based review)”

"Microcephaly may result from any insult that disturbs early brain growth…Annually, approximately 25,000 infants in the United States will be diagnosed with microcephaly…"

.

Vad innebär det?

Det innebär att t ex insektgift, som påverkar hjärnans utveckling kan resultera i att barn får små huvuden.

.

Var finns beviset att zika orsakar mikrocefali?

Annons:
[helga21]
2016-02-07, 12:38
#14

# 11 Just det. Det är schimpanser som är smittbärare.

Huygens
2016-02-07, 13:43
#15

Inga fall av små huvuden kopplade till zika i Colombia säger landets president Juan Manuel Santos.

[helga21]
2016-02-07, 17:55
#16

# 15 Förkrympta huvuden och hjärnor kan orsakas av andra orsaker också.

[Carpinus]
2016-02-07, 23:21
#17

Om 3177 havande kvinnor är smittade så förmodar jag att man måste invänta nedkomsten för att kunna konstatera om det finns några mikrocefalifall bland dem. Fosterdiagnostiken i Colombia kanske inte är så avancerad som i Sverige?

Mikrocefali kan orsakas av olika graviditetsstörningar. Det som är graverande för Brasilien är att ökningen av de konstaterade fallen följer smittokurvan för zika:

"Brasilien har nu en 20-faldig ökning av mikrocefali jämfört med vanliga år – och ökningen går hand i hand med explosionen av zikaviruset som började i maj förra året."

(Citat ut nedanstående artikel.)

 -----

"Anthony Costello, chef för WHO:s avdelning för mödra- och barnavård och ledande expert på mikrocefali, är därför bekymrad. – Vi måste nu rikta stor uppmärksamhet mot Colombia och andra Sydamerikanska länder. Det finns inga skäl till varför infektionen skulle agera annorlunda i Colombia än i Brasilien. Smittan kan ha kommit senare till landet och därför syns ännu inga fall med mikrocefali, säger Anthony Costello till SvD. – Får vi inga fall av mikrocefali i Colombia kan andra faktorer ha lett till explosionen av fosterskadan i Brasilien. Men det är inte troligt. Även i franska Polynesien följdes ett zikautbrott av fall med mikrocefali förra året, tillägger han."---

_"Brasilien har nu en 20-faldig ökning av mikrocefali jämfört med vanliga år – och ökningen går hand i hand med explosionen av zikaviruset som började i maj förra året.
_Men ännu är det inte bevisat att zika orsakar fosterskador. Har WHO deklarerat internationellt nödläge på alltför lösa grunder?_
– Vad WHO än gör är potentiellt fel. Deklarerar vi nödläge sägs att vi blåser upp larmet. Går vi inte ut med nödläge och det sker en explosion med gravt utvecklingsstörda barn får vi kritik för passivitet, säger Costello.
– Detta är ett pussel, ett detektivarbete. Vi vet inte ens varför viruset blossar upp just nu och i Brasilien. Med vi vet att detta är ett virus som älskar att ta sig in i hjärnceller, och vid zikastudier används mushjärnor. Därför ser vi zika som skyldigt till mikrocefali tills motsatsen är bevisad."_

SVD

Huygens
2016-02-08, 16:10
#18

Vilka kriterier använder Brasiliens myndigheter för att påstå att mikrocefali orsakats av zika?

Det är oklart.

Brasilianska hälsoministeriet gick ut med ett pressmeddelande 2016-02-02. Man kan läsa pressmeddelandet i t ex online-versionen av Liberal:

- Totalt 4783 misstänkta fall av mikrocefali.
- Totalt 404 bekräftade fall av mikrocefali (av 4783).
- Totalt 17 bekräftade fall av microcefali med någon koppling till zika.

.

Hoppsan.

Det var roligt.

Media i resten av världen rapporterar dom ca 4000 misstänkta fallen av mikrocefali som faktiska fall. Och av dom 404 bekräftade fallen har bara 17 fall av små huvuden någon koppling till zika. Oklart vilken koppling dock.

Endast 17 fall av mikrocefali med koppling till zika i Brasilien… Det är ju inte vad vi fått läsa i övrig media.

Hur är den kopplingen gjord? Är det bekräftat att zika orsakat mikrocefali i dessa 17 fall eller är kopplingen mycket svagare, t ex att moderna har uppvisat antikroppar mot zika?

[Carpinus]
2016-02-08, 16:49
#19

De medierapporter jag har sett har i regel berett plats för reservationer och försiktiga kommentarer, även om rubrikerna gärna spetsas till - men det senare  är ju inte ovanligt inom nyhetsförmedling.

WHO, Svenska Folkhälsomyndigheten och andra, som i likhet med den icke översatta artikeln på portugisiska talar om misstänkta fall. Vad jag förstår är deras larm byggda på välgrundade indicier, bland annat på grund av att  Zikamittan och mikrocefali har likartade utvecklingskurvor. Jag tror inte att man utfärdar internationellt nödläge utan att ha skäl för det. Man kan läsa hur de resonerar i #17.

Trådens rubrik är en frågeställning - ingen vet om det håller på att ske en mutation, men likaväl som det varnas för att något kan ske med H5N1 eller Ebola så finns det anledning att vara observant på utvecklingen av Zika. Inte minst genom de motstridiga uttalanden som syns i #4.

Huygens
2016-02-08, 17:19
#20

WHO pratar också om en stark koppling mellan zika och mikrocefali.

"WHO declared a public health emergency focused on microcephaly and neurologic conditions strongly associated with Zika virus."

Varför tror WHO att det finns en stark koppling mellan mikrocefali och zika, när endast 17 fall av mikrocefali har koppling till zika?

Hur kommer det sej att WHO inte nämner andra orsaker?

.

Edit: Av dom 12 fall av mikrocefali i Franska Polynesien under utbrottet 2013 - 2014, hade ingen av kvinnorna smitta av zika. 4 av kvinnorna hade indikation på flavivirus, vilket med lite vild fantasi kan tänkas vara en "asymmetrisk" zika.

Innan utbrottet av zika hade Franska Polynesien en ojämn dokumentation av antalet fall av mikrocefali, så det är svårt att veta om det var en verklig ökning av mikrocefali.

Dom 12 fallen uppmärksammades först efter att mikrocefali rapporterats från Brasilien.

Annons:
[Carpinus]
2016-02-08, 17:37
#21

Costello håller öppet även för andra möjligheter (#17)  om den snabba ökningen av mikrocefali i Brasilien  även om han ser dem som mindre troliga.

Han säger vidare att "Detta är ett pussel, ett detektivarbete. Vi vet inte ens varför viruset blossar upp just nu och i Brasilien."

"Varför tror WHO att det finns en stark koppling mellan mikrocefali och zika, när endast 17 fall av mikrocefali har koppling till zika?", frågar du. Men det är inte endast 17 fall som är kopplade till Zika, det är 17 bekräftade fall (enligt din källa). Därmed finns kopplingen de facto mellan  mikrocefali och zika, och jag skulle tro att om kopplingen så säkerställts i endast ett fall så måste man ta den den för "stark".

Till frågan hör också ett annat svar i #17Brasilien har nu en 20-faldig ökning av mikrocefali jämfört med vanliga år – och ökningen går hand i hand med explosionen av zikaviruset som började i maj förra året." Om inte WHO såg ett samband där vore det nog tjänstefel - ett grovt sådant.

Huygens
2016-02-08, 17:53
#22

Hur är det med TDAP?

[Carpinus]
2016-02-08, 17:59
#23

#22 Du kanske skall vända dig till WHO eller andra myndigheter om du önskar upplysningar i den frågan?

Huygens
2016-02-08, 18:02
#24

nej, det gör jag inte

[helga21]
2016-02-08, 18:14
#25

# 24 Du kan väl googla då?

[Carpinus]
2016-02-08, 18:22
#26

Min tanke med tråden var att öppna  en bred och allmängiltig diskussion med tankar kring om hur zikaviruset utvecklar sig. Intresset för det är sannolikt lika stort som uppmärksamheten kring fågelinfluensan och ebolan, inte minst med tanke på OS senare i år. Då anser jag att det är trist om den drar iväg till att bli en nördig tummelplats för konspirationsteorier och liknande - sådana finns det tillräckligt av ändå.

[helga21]
2016-02-08, 18:27
#27

# 26 Instämmer i det du säger. Det är fruktansvärt ifall det är så att det är detta virus som orsakar förkrympta hjärnor och skallar och att de ska vara OS där. Hur många kommer att bli drabbade av detta virus och ser vi fram emot en pandemi?

Annons:
[Carpinus]
2016-02-08, 18:28
#28

#27 Ja, det är uppenbarligen något som WHO fruktar…

[Carpinus]
2016-02-08, 21:50
#29

"USA:s president Barack Obama kommer att be kongressen om över 1,8 miljarder dollar (omkring 15 miljarder kronor) för att snabbt kunna tackla spridningen av zikaviruset, både på hemmaplan och utomlands, enligt Vita huset. Administrationen kommer att lämna in begäran inom "kort".

Resurserna ska bland annat användas till "stöd för viktiga strategier för att bekämpa detta virus" står det i ett uttalande."

TT-AFP

[helga21]
2016-02-08, 22:44
#30

Ja södra delarna av USA gränsar till Latinamerika så det är nog en god idé.

[Carpinus]
2016-02-09, 12:28
#31

_"Kenya överväger att dra sig ur OS i Rio de Janeiro i sommar på grund av oron för zikaviruset.
– Självklart kommer vi inte riskera att ta dit kenyaner om zikaviruset når epidemiska nivåer, säger Kipchoge Keino, ordförande för Kenyas olympiska kommitté."---

"Oron över zika-viruset har även fått USA:s olympiska kommitté (Usoc) att rekommendera sina aktiva, som kan vara aktuella för OS i Rio de Janeiro, att överväga om de ska åka till Brasilien om de känner oro över zika-viruset.
Budskapet gavs under ett telefonmöte med Usoc-ledare och de amerikanska idrottsförbunden."---_

TT

[Carpinus]
2016-02-09, 20:29
#32

Rapport har gjort ett reportage från Zikaskogen i Uganda som givit namn åt viruset. En laboratoriechef som intervjuas säger att man årligen hittar något nytt virus i Ugandas skogar.

Eftersom Zika i sin lokala form setts som tämligen godartad har inga större resurser lagts ner på att ta fram vaccin, men den saken har kommit i ett annat läge nu med tanke på utvecklingen i Sydamerika. Han hoppas vidare på internationellt forskningssamarbete kring nyupptäckta virus innan de hinner föras över på människor.

Källa

Huygens
2016-02-10, 22:36
#33

Microcefali kan ha funnits hos tusentals brasilianska barn redan år 2012, två år innan zika kom till Brasilien skriver Australiens ABC-nyheter.

[Carpinus]
2016-02-11, 08:31
#34

#33 "But Dr Mattos said there was something different and potentially very worrying about the 2015 spring–summer spike in microcephaly, relating to how small the babies' heads were.

"In the most severe cases of microcephaly, that group which are the very severe cases, they are definitely increasing from the last part of 2015," she said."---

ABC

Annons:
Huygens
2016-02-11, 10:21
#35

#34 Ja, det är riktigt. Huvudena blev riktigt små i Brasilien under 2015.

Men antalet fall med microcefali verkar ha varit stort sedan 2012 och toppen kom 2014 (inte 2015 som lydmedia rapporterar).

"The survey goes back to 2012 and 2013 and shows a spike each spring and summer, and while the headlines are all recent, the biggest peak in north-eastern Brazil was actually in 2014."

[Carpinus]
2016-02-11, 10:38
#36

#35 Jag vet inte vad för en omvänd bevisföring du försöker driva gentemot "lydmedia", som du uppenbarligen tycks benämna dem som inte skriver det du vill läsa.

Undersökningen började 2012, men inget hindrar att det fanns många fall av microcefali även dessförinnan. Det är ju inte det som oroar myndigheternas just här, utan att zika i kombination med microcefali kan ge konsekvenser som inte konstaterats tidigare. Det är därför en fråga formulerats i rubriken.

Att hävda att microcefali förekommer självständigt är att slå in öppna dörrar - det känner givetvis forskarna givetvis redan till.

Huygens
2016-02-11, 10:57
#37

#36 Att det fanns många fall med mikrocefali i Brasilien innan 2012 måste vara uppenbart.

Och tvärtom vad din tolkning hävdar, försvagar artikeln att det alls finns något samband mellan microcefali och zika. Brasilien fick enligt DNA-analys, sin zika år 2015 från Franska Polynesien som hade ett zikautbrott år 2014.

.

"The discovery suggests microcephaly is not necessarily a new phenomenon, and questions whether Zika virus is even the cause."

…ifrågasätter om zika alls har med microcefali att göra.

.

Edit: Det som oroar är att i vissa delar av Paraiba, Brasilien, hade 8 % av barnen små mikrocefali-huvuden år 2012. Låt oss anta att någon del av Sverige, att Danderyd plötsligt uppvisar 8 % av nyfödda barn med små mikorcefali-huvuden…

Vad hade reaktionen blivit då?

.

Enligt artkeln i ABC (Australien) är förekomsten av små mikrocefali-huvuden redan år 2012 förhöjd med 10 000 %, vilket är en hysterisk höjning.

Och då hade den Polynesiska varianten av zika ännu inte nått Brasilien.

[Carpinus]
2016-02-11, 13:00
#38

Du har din uppfattning och jag har min, och jag väljer att följa utvecklingen med öppet sinne och utan förutfattade meningar. Är bara tacksam så länge tråden kan hållas ren från allehanda konspirationsteorier som så lätt uppstår i olika sammanhang…

Huygens
2016-02-11, 13:07
#39

Jag blir tvungen att fråga, då du för andra gången kräver att tråden ska vara fri från "konspirationsteorier". Hur definierar du "konspirationsteorier"?

[Carpinus]
2016-02-11, 13:22
#40

Vad jag kan se för du den debatten på flera plan, bland annat i en nystartad tråd på Politik i Fokus. Jag skall inte länka till den, men däremot till en annan, som visar hur det ämnet kan styra iväg åt helt andra riktningar när de förs på tal.

Jag ämnar inte diskutera det ämnet här, i så fall återkommer jag i någon av de trådar som avhandlar det ämnet.

Huygens
2016-02-11, 13:43
#41

Där gav du ett ganska oklart svar.

Problemet är att du säger i #26 att du (bara?) vill diskutera zikavirusets utveckling, men faktum är att du redan i TS tar upp ämnet med dom små huvudena i Braslien. Du tar t o m upp WHO i din TS.

Så när jag fortsatte med frågeställning om alternativa orsaker till mikrocefali, verkade du tyckta det var tråkigt om tråden blev en "nördig tummelplats" för "konspirationsteorier".

Det motsäger att du vill ha en "öppen bred, allmängiltig diskussion" om zika. Snarast handlar det väl om att du vill begränsa diksussionen till ett område?

.

Jag kanske ska ändra frågan.

Vill du sätta stopp för öppna, breda, allmängiltiga diskussioner som funderar på om mikrocefali-ökningen i Brasilien beror på något annat än zika?

Vill du stoppa diskussioner som inte ger zika skulden för mikrocefali?

Annons:
[Carpinus]
2016-02-11, 14:03
#42

Jag vill och kan  givetvis inte stoppa någon diskussion. Men den som är lagd åt det misstänksamma hållet kanske får bättre utlopp för sitt ifrågasättande av Zikautvecklingen  under den tråd du startat  i ämnet  under "skeptisism"? Där dyker det välbekanta begreppet "illuminati" givetvis upp som ett brev på posten.

Huygens
2016-02-11, 14:18
#43

Välkommen till verkligheten!

.

Vidare, hur ser du på inlägg av följande typ:

Actvist Post anser att orsaken till microcefali kan var en annan än zika. Brasilien använder enorma mängder besprutningsgifter i jordbruket. Det har tidigare uppdagats samband mellan små huvuden och insektsgifter i jordbruket.

I synnerhet jordbruksgifterna atrazin och metolaklor kan ge små huvuden. Brasilien är ett av dom länder i världen som använder båda dessa gifter i kanske den största kända omfattningen.

.

"“Urinary Biomarkers of Prenatal Atrazine Exposure…”:

“The presence versus absence of quantifiable levels of [the pesticide] atrazine or a specific atrazine metabolite was associated with fetal growth restriction… and small head circumference… Head circumference was also inversely associated with the presence of the herbicide metolachlor. (emphasis added)"

.

Det sista stycket kan översättas till: "Huvudomkrets var också omvänt proportionellt mot förekomsten av växtgiftet metolaklor."

Det innebär att ju mer metolaklor läkarna kunde mäta i gravida kvinnor, desto mindre huvuden fick kvinnornas nyfödda barn. Det kan förklara varför dom brasilianska barnen hade överrepresentation av små huvuden med 10 000 % redan 2012, långt innan den polynesiska zikavaranten kom till Brasilien.

Antalet fall av mikrocefali var som störst 2014, och dom mest allvarliga fallen av mikrocefali som högst år 2015. En häxbrygd av jordbruksgifter skulle kunna orsaka antingen ökad förekomst eller ökat antal extremt svåra fall av mikrocefali.

Anser du att den funderingen är en ej önskvärd "konspirationsteori"?

[Carpinus]
2016-02-11, 14:38
#44

WHO och forskarvärlden har lämnat möjligheten öppen om Zikaviruset, man har inte på något sätt hävdat att det har ett samband med mikrocefali, men man kan däremot inte utesluta det.

Du försöker med hjälp av ändlösa haranger hävda att det inte finns något samband, och undermeningen med detta står klar, det framgår av din andra tråd.

Att du söker alternativa orsaker må stå dig fritt, men spydigheter som "välkommen till verkligheten" och upprepade "Hoppsan" känns bara fånigt.

Jag har inget intresse av att ta del av dina citat från diverse för mig okända källor.

Huygens
2016-02-11, 15:07
#45

#44  Har du själv någon tanke i riktning att någonting annat än zika kan ha orsakat mikrocefali hos brasilianska barn som fått små huvuden?

Kan du tänka dej att något annat än zika kan ha orsakat mikrocefali?

[Carpinus]
2016-02-11, 15:18
#46

Jag har inga som helst teorier om viruset, men när WHO utfärdar världslarm, kvinnor varnas för att bli gravida och nationer uteblir från OS så tycker jag att det finns skäl att ta varningarna på allvar och följa utvecklingen. I övrigt önskar jag forskare och läkarvetenskapen lycka till med att lösa gåtan.

Huygens
2016-02-11, 15:35
#47

Hur ställer du dej till inlägg #43 som indikerar att orsaken till mikrocefali i Brasilien kan vara orsakat av något annat än zika?

.

Vill du helst slippa se den typen av inlägg i tråden?

Om "ja", är det för att du betrakter inlägget som en "konspirationsteori"?

[helga21]
2016-02-11, 20:00
#48

I Asien och Afrika har viruset funnits länge och de är immuna mot det sa de i morse på nyheterna.

Annons:
Huygens
2016-02-11, 21:09
#49

Kenya kan dra sej ur Rio OS för att undvika att smittas av det farliga zikaviruset, som också finns i Afrika.

Immuna?

[helga21]
2016-02-11, 23:28
#50

# 49 Inte rår jag för vad som sägs på nyheterna?

[Carpinus]
2016-02-12, 07:53
#51

"Tre personer har avlidit i Venezuela i komplikationer som kopplas samman med Zikaviruset, uppger president Nicolas Maduro.

Totalt har 319 fall av zikavirus bekräftats i landet, men mer än 5 000 misstänkta fall har rapporterats i landet sedan den 5 november. Detta är de första dödsfallen som har rapporterats.

Maduro sade i ett tv-sänt tal att 68 patienter har fått intensivvård och att landet har läkemedel för att behandla dem."

TT-AFP

[Carpinus]
2016-02-13, 00:20
#52

_"Det starkt misstänkta sambandet mellan zikaviruset och mikrocefali hos nyfödda väntas bli bekräftat inom kort, enligt WHO.
Dessutom har det blivit känt att viruset påträffats i spermierna hos en brittisk man två månader efter att symptomen först visade sig.
Upptäckten indikerar att zikaviruset lever kvar ett bra tag efter att infektionens symptom försvinner, uppger företrädare för brittiska hälsomyndigheter."---

"Samtidigt meddelar Världshälsoorganisationen (WHO) att det misstänkta sambandet mellan zikaviruset och mikrocefali hos nyfödda samt Guillain-Barrés syndrom hos vuxna väntas bli bekräftat inom kort.
– Vi behöver några veckor till för att säkert kunna bevisa kausaliteten, men sambandet mellan zika och Guillain-Barrés är ytterst sannolikt, säger Marie-Paule Kieny, vice generaldirektör för WHO.
Hon tillägger att det kommer att dröja minst 18 månader innan olika zikavaccin kan testas på människor."_

TT-Reuters

Huygens
2016-02-14, 19:39
#53

SVT påstår att nästan alla i Afrika och Asien som kommer i kontakt med zika är immuna.

"I Asien och Afrika där viruset funnits länge är smittspridningen mycket liten eftersom de flesta människor är immuna."

De flesta människor är immuna.

.

Enligt SVT blir man dessutom immun genom att först bli smittad med zika.

"Den hastiga spridningen av zika-virus som pågår just nu kommer dessutom att klinga av eftersom den som en gång fått smittan blir immun."

.

Hur många människor bor i Asien (Indonesien, Malaysia, Indien, Kambodja, Burma osv) och i Afrika (Uganda, Kenya, Kongo, Nigera mm). Det borde rimligen vara över en miljard människor, 1000 miljoner människor minst.

Så SVT vill slå i oss att dom flesta av dessa människor smittats med zika och blivit immuna?

.

Zika upptäcktes år 1947.

Hur många människor smittades av zika mellan 1947 till år 2007? Hur många människor konstaterades vara smittade av zika över denna period av 60 år?

Hur många?

14

.

Enbart 14 konstaterade fall av smitta med zika till människor har kunnat konstateras över en period av 60 år, under tidsperioden 1947 - 2007.

Då är frågan, hur kan SVT påstå att "dom flesta" i Asien och Afrika är immuna mot zika?

Är immuniteten medfödd?

Huygens
2016-02-15, 16:22
#54

Förutom Brasiliens rikliga använda miljögifter atrazin och metolaklor som orsakar små huvuden på foster, hände något riktigt otäckt år 2014.

.

Den brasilianska regeringen tillät användandet av insektgiftet pyriproxyfen i dricksvattentankar för att bekämpa tillväxten av larver och andra insekter som finns i dricksvatten.

Pyriproxyfen är en tillväxthämmare som gör att mygglarver i dricksvattentankar inte utvecklas helt. När mödrarna sedan dricker vattnet får dom i sej tillväxthämmaren pyriproxyfen (portugisiska). Hos människor har pyriproxyfen orsaka tillväxtdefekter hos barn under graviditeten.

.

Miljögiftet pyriproxyfen tillverkas av japanska Sumitomo Chemicals, ett företag ägt av Monsanto.

thenameless
2016-02-15, 23:57
#55

#54 Där har du fått tag i en vettig förklaring jag var tveksam till flugan, men miljögifter som bly och kvicksilver har orsakat stora skador förr detta är andra gifter men de jag nämnde används i rikliga mängde av illegala guldprospektörer i Amazonas där dessa kympta bebishuvuden rapporterats

All that is left are memories, and the pieces of a shattered existence….

Annons:
[Carpinus]
2016-02-16, 08:15
#56

_"Misstankar sprids nu om andra möjliga orsaker än zikaviruset till ökningen av fosterskador i Brasilien. Att det skulle kunna vara ett insektsgift som använts i dricksvatten för att bli av med myggor. Men enligt Kemikalieinspektionen finns inga tecken i djurförsök på det."---

"Misstanken om det hormonverkande bekämpningsmedlet pyriproxyfen har dykt upp eftersom ämnet har använts i vattentankar i Brasilien för att hindra larver från den myggart som sprider både dengue och zika att utvecklas. Det här är nåt som världhälsoorganisationen rekommenderar."---

"Swetox där 11 svenska universitet ingår kommer nu att göra en vetenskaplig genomgång av kunskapsläget och väntas ha svar inom två veckor om det ligger något i misstankarna.
– Vi sätter igång med detta omedelbart och borde ha en bättre bild inom ett par veckor, säger professor Ian Cotgreave."---

"Brasilianska hälsomyndigheter avfärdar de nya misstankarna och påpekar att det fötts barn med mikrocefali på platser där myggiftet inte använts i dricksvatten och att zika-virus hittats både hos en del foster med hjärnskador och i mammornas fostervatten även om det behövs mer forskning för att veta orsaken säkert."_

SR

Huygens
2016-02-16, 09:35
#57

Inga tecken i djurförsök…

Ungefär samma sak som forskarna sa i årtionden om Roundup. Faktum är att Roundup kan stärka andra miljögifters påverkan, då Roundup innehåller ämnen som ökar genomträngligheten i biologiska varelser för att få in glyfosat i cellerna.

[Carpinus]
2016-02-16, 09:44
#58

Personligen väljer jag att avvakta besked om vad myndigheter och vetenskap kommer fram till. Något säger mig att en och annan inte kommer att låta nöja sig med det, om beskedet strider mot den egna redan intagna ståndpunkten.

Huygens
2016-02-16, 10:11
#59

Uhm… Om du väljer att väntar på vad myndigheter och vetenskap ska säga åt dej att tänka, är det i strid med din fundering på en öppen bred allmängiltig debatt?

[Carpinus]
2016-02-16, 10:14
#60

#59 Nej.

[helga21]
2016-02-16, 12:33
#61

Zikaviruset "upptäcktes" 1947. Ja men hur länge har det funnits innan det upptäcktes?

[Carpinus]
2016-02-18, 08:53
#62

Ett av problemen med att fastställa sambandet mellan Zikaviruset och andra eventuella följdsjukdomar är enligt Ian Cotgrave, professor i toxikologi vid Karolinska institutet, att Zikaviruset finns i kroppen 5-6 dagar och oftast med godartade symtom. Zika lämnar inga spår efter sig i kroppen efter att man tillfrisknat. När förlossningen skett eller annan sjukdom brutit ut kanske ett halvår senare finns därmed inga rester kvar i kroppen av Zikaviruset, så därför har något samband mellan sjukdomarna inte kunnat säkerställas i många fall.

Källa: Vetenskapens Värld, SR.

Annons:
[Carpinus]
2016-02-18, 09:59
#63

_"I den vetenskapliga tidskriften Lancet Infectious Diseases berättar brasilianska forskare nu om två gravida kvinnor som under graviditetens första tre månader visade symtom på zikafeber. Kvinnorna fick feber, muskelsmärtor och hudutslag.

Senare, runt vecka 22, konstaterade man med hjälp av ultraljud att deras foster hade mikrocefali, en fosterskada som innebär att barnet föds med onormalt litet huvud.
I den 28 graviditetsveckan togs fostervattenprover. Proverna var negativa för både dengue och chikungunya samt en rad andra infektioner, som hiv, syfilis och herpes. Däremot fanns zika-viruset i fostervattnet, både som rester av virusets arvsmassa och som antikroppar.
Forskarna drar slutsatsen att viruset kan passera den så kallade placentabarriären och ta sig in i fostervattnet."---

"Om, och i så fall hur, viruset påverkar fostret är dock fortfarande oklart."---_

Expressen

Huygens
2016-02-18, 11:20
#64

#63 Tycker du att den "undersökningen" låter "vetenskaplig"?

Två kvinnor.

Hur många kvinnor undersöktes totalt (som sedan fick barn med mikrocefali)? Och hur många av dessa undersökta kvinnor hade zika?

.

Och hur många av dessa kvinnor hade halter av dom fosterskadande och tillväxhämmande jordbruks- och miljögifterna atrazin, metolaklor, glyfosat och pyriproxyfen i kroppen?

Två av dessa gifter är kända för att orsaka små huvuden hos barn. Hur kommer det sej att Lancet inte nämner undersökningarna om miljögifter?

[Carpinus]
2016-02-18, 11:45
#65

Ja, jag tycker att den är vetenskaplig, och anser Lancet som en tillförlitlig källa. Om man kan relatera smittvägen från Zika till foster så är vad jag förstår ett stort steg taget. Varför man inte gjort det på fler fall kan bero på många omständigheter, men i det här skedet är det sannolikt brått att dela med sig av så många upptäckter som möjligt för andra att arbeta vidare med. Om det nu rör sig om 5-6 dagar som viruset kan passera placentabarriären gäller det att ha patienter och forskare på plats i rätt ögonblick, och man kan ha gjort flera sådana undersökningar efter att rapporten skrevs. 

Kanske är inte gifternas verkningar relevanta i sammanhanget eftersom de är kända - kanske nämns det i artikeln. Har du läst den?

Så vitt jag förstår brukar artiklar i Lancet oftast vara redaktionellt obearbetade forskningsrapporter, och om "Lancet inte nämner några undersökningar om miljögifterna" är i så fall i sig inte något märkligt. Mer än för den som söker anledningar att misstänkliggöra rapporteringen.

Huygens
2016-02-18, 12:16
#66

Ja, har inte du läst? Du referar ju till den.

Jag klassar undersökningen som en Kalle Anka-studie, som enbart fokuserar på virus och om kvinnorna själva (!) berättat ifall dom använt droger, mediciner eller alkohol.

"Microcephaly can be caused by chemicals. Here, we focused on viral infection to explain these two cases of microcephaly."

.

Forskarna fokuserar enbart på virus för att förklara orsaken til mikrocefali, ignorerar andra möjligheter och forskarna gör även med den hysteriskt förutfattade meningen ett uselt jobb.

Forskarna söker alltså bara efter en "virusorsak" till mikrocefali och ignorerar alla andra möjligheter i undersökningen.

.

Observera här:

Undersökningen kollar inte ens med vetenskapliga prover, om kvinnorna tagit droger, alkohol eller mediciner. Forskarna nöjer sej med att fråga kvinnorna om kvinnorna tagit droger, alkohol eller mediciner.

"Vetenskaplig Undersökning" - på Kalle Anka-nivå i så fall.

.

Det skumma är vidare att undersökningen är gjord av 18 forskare. Borde inte 18 forskare kunna presentera resultat från mer än två gravida kvinnor? Det verkar minst sagt konstigt.

Det luktar Illuminati och WHO lång väg.

Kanske har forskarna undersökt 3000 kvinnor som fått barn med mikrocefali, men dessa andra kvinnor är exkluderade från undersökningen, då dom saknar zikainfektion?

Gifters påverkan på mikrocefali ignoreras av undersökningen, annat än som en ynklig notering att mikrocefali kan orsakas av just gifter.

.

Edit: Här är Lancet-länken.

[Carpinus]
2016-02-18, 12:24
#67

Jag refererar till Expressen, vilket framgår av länken.

"Det luktar Illuminati och WHO lång väg." Där kom det, men vi kom trots allt till #66 innan det drogs upp - alltid ett framsteg…

"Kalle Anka forskning" - jo, morsning…

Huygens
2016-02-18, 12:30
#68

#67 Men förstår du inte?

Forskarna låter alltså verkligen aktivt bli att undersöka gifter.

[Carpinus]
2016-02-18, 12:52
#69

#68" We aimed to detect and sequence the Zika virus genome in amniotic fluid samples of two pregnant women in Brazil whose fetuses were diagnosed with microcephaly."

Alltså: undersökningen syfte var att kartlägga eventuell möjlighet att det är Zikaviruset som orsakat fostrens microcephaly, och det förefaller de ha gjort. Samtidigt säger man, i rader som du själv citerar: "Microcephaly can be caused by chemicals. Here, we focused on viral infection to explain these two cases of microcephaly." Det är alltså inget de hemlighåller, men syftet i det här fallet är alltså inte att konstatera att fostren bär på microcephaly, utan det eventuella sambandet med Zikaviruset. Att det är ett angeläget syfte med virusets nuvarande spridningstakt och ovissheten om dess konsekvenser borde vara en självklarhet för de flesta.

Att sitta på andra sidan jordklotet och kalla det för "Kalle Anka-forskning" är en bra bit från "den breda och allmängiltiga debatten" du efterlyste. Det var därför jag svarade "nej" då, för jag visste ungefär hur valserna skulle gå. Tror inte att du kommer att få några ytterligare svar från mig i den här tråden. Nu inväntar jag de forskarrapporter som sannolikt inte är långt borta. Att du kommer att acceptera ett för dig negativt utfall där har jag inga illusioner om.

Annons:
[helga21]
2016-02-18, 13:15
#70

Huygens Nu får du ge dig. Lancet är en av de mest ansedda tidskrifter inom medicin.  Och skjut inte budbäraren är du snäll.

Huygens
2016-02-18, 14:17
#71

#70 Karolinska Institutet är också ett av dom mest ansedda medicinska instituten i Sverige och hela Norden.

KI har låtit sin fina stjärnkirurg operera efter att han hade publicerat manipulerade fuskbilder i medicinska tidskrifter.

.

Lancet "en av de mest ansedda tidskrifter inom medicin", ger stjärnkirurgen sitt fulla stöd.

"Paolo Macchiarini is not guilty of scientific misconduct"

Hoppsan.

.

Lancet, helga21.

Frågan är vem som ska "ge sej"?

[helga21]
2016-02-18, 19:01
#72

# 72 Det är ändå så att  Lancet är en ansedd tidskift inom medicinen och du skjuter fortfarande p budbäraren.

Det var många som lät sig luras av denne italienske kirurg.

annia1
2016-02-18, 20:00
#73

Hade inte tänkt skriva i denna tråd, men men.

Huygens jag skrev i tråden på skepticism att du borde läsa det du själv länkar till för det står en hel del som du verkar missa. Eller så struntar du bara i det som inte passar in på din teori.

Det står att dom frågat en del kvinnor och flera har endera beskrivit symptomen på zika eller sagt att de haft zikainfektion kommer inte ihåg vilket och ids inte läsa igen.
Det står att det tagits prov på fostervatten (vilket även nämnts här). Och funnit zika.
Det står att dom tagit prover på aborterade foster och barn som avlidit och att dom funnit zika virus i hjärnvävnaden. Det står dock inte hur många dom tagit prover på.
Det står att barn med mikrocefali har fötts även i områden där det inte sprutats med gift. 

När det gäller mikrocefali så ja det kan uppkomma ändå, men när det blir så många extra och det på en och samma gång så finns det sannolikt en gemensam nämnare och i brasiliens fall så hade dom ett sjukdomsutbrott i början på förra året då dessa barn blev till, det visade sig vara zika som orsakade utbrottet. Så mest sannolikt är det det som är upphovet till att barnen fötts med missbildningen. 

När det gäller brasilien och för den delen hela världen så ber de nog till högre makter att det ska visa sig vara nåt annat än zika, ja även gifter är att föredra fast det låter konstigt. Om det skulle visa sig vara nån sorts gift då är det nåt lokalt, det går att få bort och det påverkar inte vare sig sommar-os eller turismen generellt.

Ytterligare ett virus  som kan ge barn missbildningar är en mardröm för vilket land som helst så alla ser nog helst att det finns en annan anledning, men hittills så pekar allt på zika. Och zika är ju inte riktigt kartlagt så dom vet ju inte ens säkert vilka vägar det kan smitta.

.

Huygens
2016-02-18, 20:54
#74

Låt oss prata bevis.

Det är bevisat att atrazin och metolaklor orsakar mikrocefali, även långt från besprutningsområdena. Brasilien är ett av världens länder som använder mest atrazin och metolaklor i jordbruket.

Metolaklor hamnar t ex i floder (i dricksvattnet) och koncentreras i flodfisk som sedan fångas och äts av fattiga brasilienskor långt från besprutningsområdena.

Det är bevisat att mikrocefali förekom hos upp till 8 % av dom nyfödda barnen i Paraiba mellan åren 2012-2014 (innan det stora zikautbrottet år 2015 i Brasilien).

.

Var finns bevisen för att zika orsakar mikrocefali?

annia1
2016-02-18, 21:57
#75

Det finns ju inga bevis åt nåndera hållet än det är ju det dom håller på att undersöka.  Men hittills så är misstankarna starkast gällande zika. Sen får ju undersökningarna säga vilket det är. 

Nej det är inte bevisat att det fanns så många mikrocefali fall under den perioden. Det är ett läkarteam som gjorde undersökning gällande nåt med hjärta som på eget bevåg samlade in uppgifter om barn som ev kunde vara mikrocefali och de ansåg att dom kunde falla under kategorin mikrocefali. Men det är inte bekräftade mikrocefali åtminstone hittar inte jag nåt om att det är bekräftade, men du kanske nu har nån bättre länk än den du haft förut.

.

[Carpinus]
2016-02-22, 08:07
#76

_"Honorna är bovarna i dramat när det gäller myggornas spridning av zikaviruset. Att kunna byta deras kön kan därför vara ett sätt att hindra smittan enligt forskare - som tror att vägen dit går genom ett vetenskapligt genombrott med svensk koppling."---

"Enligt dem skulle man kunna försöka ändra myggornas kön, genom att använda sig av metoden Crispr/Cas9, som delvis utvecklats vid Umeå universitet och som utnämndes till förra årets största vetenskapliga genombrott av tidskriften Science."---

"Men Olle Terenius, forskare vid Sveriges lantbruksuniversitet, tycker det hela låter för riskabelt.
– Att ha en sådan här "dödsgen" inkopplad, som man släpper helt fri, det tycker jag är lite läskigt, säger han.
Problemet är att man inte kan garantera att myggorna inte sprider sig över hela världen. Det skulle kunna leda till att hela arten slås ut, vilket kan få oanade följder."---

"Vilken prioritet försöken att minska spridningen av zika får hänger på om det verkligen är viruset som ligger bakom mikrocefali-fallen, säger Tomas Bergström, professor i klinisk virologi vid Göteborgs universitet.
– Det stora diskussionsämnet inom virologi är ju om det orsakar mikrocefali eller inte, och där går åsikterna isär. Om det inte finns ett sådant samband, då är andra virus värre. Men ger det mikrocefali, då får man verkligen vända på varje sten. Det kommer att avgöra insatserna."_

TT

Annons:
Huygens
2016-02-22, 10:34
#77

ja, alltså…

Så länge WHO och etablerade forskarinstitut som i #63 vägrar att undersöka andra möjligheter än zika som orsak till mikrocefali, kommer man knappast hitta orsaken.

Aktivt motstånd från styrande organisationer till att undersöka annat än zika, leder bara fel.

.

Dessutom ställer nästan ingen media frågan varför zika inte var smittsamt före år 2007 (endast 14 fall på 60 år), men zika år 2015 blev hysteriskt smittsamt, värre än snuva (1500 000 fall på 1 år).

[Carpinus]
2016-02-22, 11:01
#78

#77 Jag vet inte varför du hävdar uppfattningen att WHO vägrar att undersöka andra möjligheter än zika som orsak till mikrocefali. Kanske för att det skall vara så enligt det orsakssammanhang du redan slagit fast och som slutligen knyts till  "Illumunati och WHO" (#66) i enlighet med din världsbild?

Forskning på mikrocefali pågår givetvis inom andra ramar. Vad WHO nu gör utöver det är att de måste lägga speciella ansträngningar för att förvissa sig om att det inte finns något samband mellan Zika och mikrocefali. Det innebär självklart inte att all annan forskning på mikrocefali upphör.

Frågan varför Zika ökat explosionsartat sammanfaller med möjligheten att viruset muterat, vilket är den ursprungliga frågeställningen och rubrik för tråden.

Mer om konspirationsteoriskapandet kring Zikaviruset.

[helga21]
2016-02-22, 11:08
#79

# 76 Jag hörde något om att de skulle göra hanmyggorna sterila?

Huygens
2016-02-22, 11:42
#80

#78 Men det är ju det jag säger. Nästan all stormedia pratar bara om zika som orsak till mikrocefali, inga andra faktiska orsaker nämns till mikrocefali, trots att atrazin och metolaklor ger just mikrocefali.

Du skrev: " Mer om konspirationsteoriskapandet kring Zikaviruset. "

.

Förstår du?

Du ser själv hur radiostyrd media är. Artikeln handlar om zikaviruset. Det är zikaviruset du ska fokusera på, som en målstyrd robot. En maskin.

Det är så media vill få dej att tänka.

Zika! Zika! Zika!

.

Inte ett ord om jordbruksgifter eller andra faktiska möjligheter till mikorcefali. Inget annat undersöks. Kan du hitta en enda stor forskningsorganisation som lägger två strån i kors för att undersöka sambandet mellan jordbruksgifter och mikrocefali?

[Carpinus]
2016-02-22, 11:59
#81

#80 Är det så underligt om media just nu är upptagna med Zikaviruset? Det var inte annorlunda när fågelinfluensan var som mest aktuell för några år sedan, eller när AIDS först dök upp. Det är klart att man hugger på det som är aktuellt, och som människor funderar över just nu. Det är ju så med allt nyhetsflöde och inget unikt för Zika. Hur engagerad var du själv om mikrocefaliforskningen innan Zika dök upp i rubrikerna?

"Kan du hitta en enda stor forskningsorganisation som lägger två strån i kors för att undersöka sambandet mellan jordbruksgifter och mikrocefali?", frågar du.  Nej, jag försöker inte ens, men chansen är större att det är fler nu än före uppmärksamheten på Zika. Hur många bieffekter i form av ökad kunskap om mikrocefali kommer t.ex. inte ut av att forskarvärlden nu riktat blickarna mot zikautbrottet? Endera kommer man fram till att de hör ihop eller också kan man avvisa de teorierna. Oavsett vilket så har mikrocefali fått en ökad exponering världen runt, och man lär inte lägga ner forskningen kring den sjukdomen om det nu påvisas att det är jordbruksgifter som ligger bakom i det här fallet.

Vem minns inte effekterna av Rachel Carsons bok "Tyst vår" för ett halvt sekel sedan? Sannolikt skulle det kunna bli en liknande effekt den här gången - men där är vi inte nu.

Huygens
2016-02-22, 12:08
#82

#81 Det är hysteriskt konstigt att media bara är upptaget med zika och inga andra faktiska orsaker till mikrocefali.

Lägg märke till hur Brasilien massprutar gifter över hela landet för att döda myggor. Gifter som slår urskiljningslöst och troligen ökar mängden fosterskador. Resultatet blir att en massa djur dör eller förgiftas och att mikrocefaliutbrottet förlängs.

thenameless
2016-02-22, 17:46
#83

Glöm inte heller som jag nämnde tidigare att Guldletare Använder sora mängder kvicksilver när de vaskar guld. Kvicksilver är mycket giftigt och när det sprids i vattnet där de fattiga bor….osv

All that is left are memories, and the pieces of a shattered existence….

Annons:
annia1
2016-02-22, 20:49
#84

Carpinus din länk i #76 funkar inte.

Huygens det du tycker är konstigt finns det helt naturliga förklaringar till. 

zika har ansetts harmlöst så det har inte funnits nån anledning att bry sig om det. Det har ansetts jämförbart med typ förkylning/influensa för det är ungefär så sjuk man blivit.

Men som det skrivs om det idag så verkar det mer jämförbart med röda hund. Man blir sjuk, man blir frisk, man blir immun. Men om en gravid kvinna som inte varit smittad med röda hund förut blir smittad så riskerar barnet att få nån missbildning. 

När det gäller ökningen så är inte heller det nåt konstigt. Om det finns en sjukdom i ett land så är sannolikheten rätt hög att inhemska befolkningen blir smittade och sjuka redan som barn och liknar det tex röda hund så har man sen i vuxen ålder immunitet. 

Och om en sjukdom är specifik för några få länder och sen sprids till andra så kan det bli större utbrott och sjukdomar sprids ju till andra länder tack vare turism så sånt som bara funnits i några få länder förut får idag en spridning som inte fanns förut.

När det gäller brasilien så anses zika kommit dit i samband med fotbolls vm 2014. och som jag skrev i tråden på skepticism. Att ju fler som är smittade desto fler blir smittade. Sen när det når en viss gräns så ökar det lavinartat. Så att det blivit så stort där är inte konstigt eftersom dom hade tydligen inte zika virus i landet förut. 

Att media skriver om zika det har carpinus redan tagit upp. De gör inga egna undersökningar utan de skriver om sånt som händer runtom i världen. Och är det så att zika nu måste omvärderas så är det en stor nyhet. För som jag redan sagt det är ingen som vill ha ytterligare virus som kan orsaka missbildningar hos barn.

Om det visar sig vara zika så kommer dom kartlägga det ordentligt bla hur det faktiskt smittar. För enligt en del som skrivits  så har zika ansetts bara smitta via myggor, men det har visat sig på åtminstone en man att han hade zika i sperman så då kanske zika smittar på mer än ett sätt, men det är ju också nåt som kommer titta på framöver om det visar sig vara zika.

Om det visar sig att det inte var zika så kommer dom titta på andra alternativ. Men dom tittar naturligtvis på det som dom har starkast misstankar mot först, vore konstigt annars.

.

[Carpinus]
2016-02-22, 21:11
Huygens
2016-02-25, 21:08
#86

Dags för Frankensteinlösningen.

Miljontals myggor kommer att utsättas för gammastrålning och släppas ut så att dom parar sej med honor, som får obefruktade ägg.

När gifter inte räcker…

thenameless
2016-02-25, 23:49
#87

Frankensteinlösningen har funkat på andra orter med andra arter har jag för mig

All that is left are memories, and the pieces of a shattered existence….

Huygens
2016-02-26, 08:06
#88

Ja, det sägs fungera på arter som bara lägger 1-2 ägg åt gången. Men strålningen har visat sej mindre effektiv på arter som lägger 500 ägg åt gången. Det räcker att en hona här och där blir befruktad för att proceduren ska bli brun. Malariamyggan frodas under Frankensteinmetoden om inte väldigt speciella förhållanden råder.

Hur det är med zikamyggan är en bra fråga, men om den inte skiljer sej från malarian, funkar det sådär.

[Carpinus]
2016-03-01, 09:14
#89

#1 "GBS är en ovanlig sjukdom så det stora antalet fall i Franska Polynesien under 2013 och 2014 ledde till en misstanke om att det fanns en koppling mellan zika och Guillain Barré Syndrom. På senare tid har man sett en liknande ökning av antalet GBS fall i de länder i Latinamerika där zikaviruset nu sprider sig med myggor.

Världshälsoorganisationen WHO har efterlyst forskning i frågan och nu kan franska och polynesiska forskare bevisa att zika kan orsaka GBS. Deras studie har publicerats i tidskriften The Lancet.

_– Det är en väldigt stor och välgjord studie. Den är mycket intressant eftersom det är den första studien som bevisar att det finns en koppling mellan zika och Guillain Barrés Syndrom, säger Björn Olsen som är professor i infektionssjukdomar vid Uppsala universitet. I studien kom forskarna fram till att 24 av 100.000 zikasmittade utvecklar GBS.
_

– Det är långt över det man kan förvänta sig och det här blir en väldigt viktig signal till Brasilien, Colombia och andra länder med zikautbrott. De måste se över sina sjukvårdsresurser så att de klarar av den ökande gruppen som kommer att behöva intensivvård."---

"– Nej, jag tycker inte att man ska vara orolig om man åker till ett zikaområde. Det är en extremt ovanlig komplikation till zikavirusinfektion, risken att drabbas är mindre än en promille. Men man ska åtminstone vara medveten om risken. Om man har varit i ett zikaområde och sedan börjar utveckla symptom på nervförlamning ska man snabbt söka sjukvård, säger Björn Olsen."

http://www.svt.se/nyheter/vetenskap/nu-ar-det-bevisat-zika-kan-leda-till-forlamningssjukdomen-gbs

Huygens
2016-03-01, 12:03
#90

GBS är ibland följden av vaccination och Brasilien har infört TDAP-vaccinering. Man kan även få GBS av influensavaccin.

Annons:
annia1
2016-03-01, 18:01
#91

Ja man kan få GBS ändå, det är i de flesta fall en komplikation som följd av en bakterie-  eller virusinfektion.

Sen är det bra om du läser det som står. När det gäller det som står gällande GBS så handlar det bla om colombia (står längre upp i tråden) och franska polynesien. I franska polynesien så hade dom 42 fall för några år sen och som jag uppfattar det så är det huvudsak tack vare det som dom slagit fast att zika kan ge upphov till GBS.

Vad jag kan komma ihåg nu så har det inte rapporterats några extra fall av GBS i brasilien, inte än i alla fall.

.

Huygens
2016-03-01, 18:22
#92

Det sistnämnda är ju lite imponerande då Brasilien har 1 500 000 (1,5 miljoner) zikasmittade, medan Franska Polynesien bara hade 30 000 zikasmittade.

thenameless
2016-03-01, 18:35
#93

Men alla bilderna på missbildade Babies kan ju inte ha kommit ifrån Franska Polynesien? Jag har för mej de kom ifrån amazonas

All that is left are memories, and the pieces of a shattered existence….

annia1
2016-03-01, 19:42
#94

Huygens det är inget konstigt. Att två personer blir smittade med samma sak betyder inte att de blir lika sjuka. En kanske inte ens märker att den blivit smittad medan en annan blir så sjuk så den dör. 

thenameless barnen har mikrocefali där huvudet/hjärnan inte utvecklats på rätt sätt. Och det som skrivits mest om nu gäller brasilien.
GBS är en sjukdom där man kan bli mer eller mindre förlamad och det drabbar i huvudsak vuxna. Så det är två olika tillstånd.

.

thenameless
2016-03-01, 23:15
#95

#94 Tack för klargörandet. jag trodde GBS var någon förkortning på det hella?.

Jag har inte läst hela tråden.

All that is left are memories, and the pieces of a shattered existence….

annia1
2016-03-02, 00:03
#96

inte enkelt när det skrivs förkortningar och/eller namn på sjukdomar som man aldrig hört talas om att veta att det är olika.

Nu har jag bara skummat igenom tråden en gång till och det finns länk till wikipedia i #1 om guillain barres syndrom (GBS) och sen är väl bara #52 som det framgår lite mer att det är två olika. Så lätt att missa när man inte hört talas om det.

.

thenameless
2016-03-02, 00:10
#97

Ok, ska kolla länken

All that is left are memories, and the pieces of a shattered existence….

Annons:
[Carpinus]
2016-03-05, 06:26
#98

"Forskarna har misstänkt att mikrocefali är kopplat till zikaviruset men det har inte utförts tillräckliga studier för att slå fast det. Nu har dock nya experiment stärkt tesen. Under fredagen presenterade en grupp forskare från Johns Hopkins University, Florida State University och Emory University resultaten av sina experiment på stamceller.

De visar att viruset påverkar hjärnans utveckling genom att den ger sig på cellerna som bildar hjärnbarken, skriver Washington Post.

– Det stärker tesen att zikaviruset är boven bakom mikrocefali, säger Joseph Gleeson vid Howard Hughes Medical Institute till tidningen."---

Aftonbladet

thenameless
2016-03-05, 13:28
#99

Intressaant, jag får ställa in min semester i sydamerika ett tag

All that is left are memories, and the pieces of a shattered existence….

Huygens
2016-03-06, 14:52
#100

En ny studie presenteras i New England Journal of Medicine. Studien gjordes på Oswaldo i Rio de Janeiro.

88 gravida kvinnor har studerats. 72 hade zika. 16 hade inte zika. Samtliga 88 kvinnor sökte vård för feber, muskelsmärtor och röda svullnader på kroppen.

Det undersöks dock inte om kvinnorna har rester av gifter och bekämpningsmedel i kroppen. Det noteras bara att kvinnorna har antikroppar för andra virus, som dengue samt cytomegalovirus och rubella, som kan orsaka mikrocefali.

29 % av zikasmittade kvinnorna ansågs ha fosterdefekter. Det indikerar att
100 000-tals barn kommer att födas med små huvuden nämaste året om studien stämmer.

.

Lite kryptiskt noterar studien att fosterdefekter på centrala nervsystemet upptäcktes hos kvinnor som smittats av zika vid alla tidpunkter under graviditeten, även sent i graviditeten 7 månaden, vilket motsäger att zika bär skulden till defekterna, då fostren redan hunnit förbi skapandefasen av huvud och kropp.

"Abnormalities were noted in the fetuses of women who were infected at any week of gestation. Fetuses infected in the first trimester had findings suggestive of pathologic change during embryogenesis, but CNS abnormalities were also seen in fetuses infected as late as 27 weeks of gestation."

Hjärnan fortsätter dock att växa till långt efter födseln. Synapser fortsätter att bildas upp till 4 månader efter födseln.

.

Dessutom påstår studien ännu mer kryptiskt att födseldefekterna var inte enbart av mikrocefali, utan även omfattande förkalkning av hjärnan (!) hos fostren och dessutom uppvisade flera foster omfattande tillväxthämning i kroppen, vilket kan vara ett resultat av tillväxthämmande miljögifter.

"Although microcephaly has been widely discussed in relation to ZIKV infection in Brazil, it is important to note that other findings such as cerebral calcifications and intrauterine growth restriction were frequently present."

.

Det sägs för övrigt att USA visste redan år 1991 att TDAP-vaccinet orsakade mikrocefali. I slutet av år 2014 blev TDAP obligatoriskt för gravida brasilienskor.

Huygens
2016-03-06, 15:18
#101

Man kan även fundera på hur stort antalet fall av mikrocefali är i USA som flitigt använder växt- och insektgifter på sina grödor.

USA har högst svävande uppgifter om antalet fall av mikrocefali. Antalet fall av mikrocefali i USA anges svävande till mellan 2 - 12 fall av 10000 födslar. En källa påstår att det inträffar 25000 fall av mikrocefali/år i USA.

Motsvarande officiella siffra i Brasilien innan zikautbrottet påstods vara 0,5 (en halv) fall av 10000 födslar. Efter det påstådda zikautbrottet har antalet fall av mikrocefali växt till 20 fall av 10000 födslar, påstår CDC.

.

Det krävs ingen Einstein för att inse att om USA har ett så högt antal fall av mikrocefali, som 12 fall av 10000 födslar, så är något svårt fel i USA och det är något annat än zika som bär skulden till mikrocefali.

thenameless
2016-03-06, 17:52
#102

#101 Jag tror problemet i Sydamerika ligger i att fattiga bönder använder Växtgifter utan riktig skyddsutrustning också…. Nord Amerikanska bönder har ju gasmask och skyddsdräkt när de besprutar.

Men dina siffror låter rätt höga

All that is left are memories, and the pieces of a shattered existence….

[helga21]
2016-03-06, 17:56
#103

Läste i lokalblaskan att de upptäckt ett fall med smita på Kuba och ett  fall i Slovakien.

annia1
2016-03-06, 18:04
#104

Läser man de tre sista styckena i new england journal så står det att deras forskning/undersökning stärker tesen att det finns samband mellan zika och microcefali.

Att siffrorna 2-12 kan tyckas svävande är för att det står inte utskrivet i den PDF som det länkas till, att det enbart gäller microcefali. När jag läser PDF:en så verkar 2-12 vara antal barn som föds med någon defekt (oavsett vilken)

Nej det står inte att usa har 25 000 fall av microcefali utan det står att det uppskattas kunna bli så många och den studien är gjord 2009 står dock inte varför det ska kunna bli så många. Jag hittar inga siffror på hur många fall av microcefali som usa faktiskt har. Och jag vet inte vilken siffra som ska vara rimlig för usa då jag inte vet hur många barn som föds.

.

Annons:
[Carpinus]
2016-03-08, 16:49
#105

"Zikaviruset misstänks nu även kunna orsaka myelit, det vill säga en inflammation i ryggmärgen. Detta enligt franska forskare som på tisdagen berättade om en 15-årig flicka från den franska ön Guadeloupe i Västindien som insjuknade i akut myelit efter att ha drabbats av höga nivåer av zikaviruset i ryggmärgsvätskan."---

TT-AFP

thenameless
2016-03-08, 17:04
#106

Hur fan fick hon in zikaviruset i stora mängder i ryggmärgsvätskan? Har någon injucerat henne?. jag ska läsa artikeln…

Som jag trodde Journalister som baa för vidare ogrundade rykten, Kommer man med sådana påståenden ska man kunna berätta hur detta hänt? Som sagtr dålig journalistik igen av Aftonbladet

All that is left are memories, and the pieces of a shattered existence….

[Carpinus]
2016-03-08, 17:17
#107

#106 TT-AFP, ej bearbetat av Aftonbladet. Telegrammet ser likadant ut i en mängd tidningar, liksom på SVT och SR.

Huygens
2016-03-08, 17:19
#108

Jag har sagt det förut.

Dom där WHO-forskarna drar väldigt långtgående slutsatser på väldigt lite material. Se även #64.

[Carpinus]
2016-03-08, 17:28
#109

#108 Vet inte om det här är WHO-forskare, däremot vet jag att det finns andra, icke läkare, som också drar väldigt långtgående slutsatser.

[helga21]
2016-03-08, 17:52
#110

# 106 Det är inte helt omöjligt då detta virus uppenbarligen söker sig till nerverna.

[Carpinus]
2016-03-08, 20:52
#111

"Världshälsoorganisationen (WHO) avråder gravida kvinnor att resa till områden som drabbas av zikavirus. Det nya rådet, som kom på tisdagen från FN-organet, kommer sedan allt mer tyder på kopplingar mellan zikaviruset och allvarliga fosterskador."---

TT-Reuters-AFP

Annons:
[helga21]
2016-03-10, 17:18
#112

I Norge har 3 personer testat positiva mot zikaviruset varav minst 1 är gravid.

http://sverigesradio.se/sida/default.aspx?programid=4540

[helga21]
2016-03-10, 19:24
#113

På TV 4 nyheterna sa de nu att det var två gravida kvinnor som var smittade.

Huygens
2016-03-25, 23:14
#114

En artikel om Daryle Koltay, USA, som fått mikrocefali. Orsak okänd.

annia1
2016-03-26, 00:04
#115

Huygens jag förstår inte riktigt vad du vill säga med ditt inlägg, men med tanke på dina andra inlägg så borde det vara att det inte är zika utan nåt annat. 

Du skriver orsak okänd, två reflektioner på det. 
Första är att killen är idag 19 år så att kunna säga orsaken idag är ju omöjligt om dom inte fastställde nån när han föddes.
Sen står det ju i artikeln att mamman blev biten av mygg under graviditeten och hon själv tror att det var zika då hon fick utslag. Så det som står i artikeln menar mer på att dom själva tror att det var zika.

Sen har det sagts förut att mikrocefali kan man barn råka ut för ändå då en defekt gen som kan orsaka det. Så ibland går det helt enkelt inte att få fram nån orsak.

.

Huygens
2016-03-26, 00:16
#116

du ser propagandan

annia1
2016-03-26, 00:57
#117

Det är du som inte vill se hur det verkligen är.

Man skulle kunna flytta hela världens befolkning till en helt ren planet där det inte finns några som helst gifter av nåt slag, inte heller finns nå läkemedel eller nåt som kan skada och det skulle ändå födas barn med mikrocefali. 

Nu kommer jag inte ihåg om det är 1 på 10 000 eller om det är 1 på 100 000 så det föds barn med mikrocefali i stort sett i alla länder. Hur många som faktiskt föds i varje land beror på mödravården, om det upptäcks under graviditeten så gör mamman sannolikt abort. 

Så enstaka barn kommer födas eftersom det blivit fel på en gen. Det är när det blir större antal än normalt som man tittar om det kan finnas nåt specifikt som påverkat.

Det kan bli fel på gener utan att det finns nån utomstående orsak utan bara blivit nåt fel under fostrets utveckling eller att det kan finnas ärftliga faktorer.

Och om du inte vill att nån ska se det du kallar propaganda så bör du låta bli att lägga in den sortens artiklar.

.

Huygens
2016-03-26, 11:17
#118

jag säger att det är propaganda, gå tillbaks och läs rubriken

Annons:
annia1
2016-03-26, 15:41
#119

Vad tidningar sätter för rubrik brukar jag sällan bry mig om för de kan sätta vilken rubrik som helst för att locka läsare. Jag för min del brukar läsa artikeln för att få veta vad det handlar om.

När det sen gäller rubrik så är ju frågan vilken du menar. För det finns tre olika saker skrivna när det gäller den artikeln. 
Tittar jag på det som står när jag öppnar artikeln så står det först Living with the effects of zika.
I fliken står det woman who contracted zika virus while pregnant details son´s struggle.
Och i adressfältet står det Living effects zika inspiring teenager born microcephaly reveals s helping families affected condition.
Alla tre kan vara korrekta förutom att de borde haft ett frågetecken efter ordet zika eftersom familjen inte vet utan funderar om det kan vara orsaken.

När det sen gäller själva artikeln. Tittar jag på det som står först (efter rubriken) så är det en rätt bra summering av vad artikeln innehåller. Sen efter det finns 4 punkter och andra punkten där står det att familjen tror att det var zika.

Läser man sen artikeln så står det att med tanke på det som hänt, så så här i efterhand så funderar dom om det kan vara zika som gjort att daryle fått mikrocefali. 

Om du ser en familjs berättelse som propaganda så får det stå för dig.

Jag ger samma förslag som jag gett förut läs det du länkar till för om jag lägger tid på att svara så kommer jag ha läst det.

.

thenameless
2016-03-27, 15:32
#120

Det är sällan eller aldrig reportern som sätter rubriken på artikeln utan det är en sensationsmakare på redaktionen. True story

All that is left are memories, and the pieces of a shattered existence….

Huygens
2016-03-27, 15:33
#121

Exakt

[Carpinus]
2016-04-01, 09:40
#122

_"Forskare från University of California har upptäckt vilka nervceller som verkar vara extra sårbara för Zikaviruset."---

"Forskningen är ett första steg i att förstå hur fosterskadan mikrocefali uppkommer, menar Tomas Bergström, professor i klinisk mikrobiologi vid Sahlgrenska universitetssjukhuset i Göteborg.
– Man har öppnat ett nytt forskningsfält. Jag tror att man kommer att förstå hur sjukdomsutvecklingen vid mikrocefali går till och hur virus skadar hjärnan, och det har vi inte förstått tidigare, säger han."_

SR

[Carpinus]
2016-04-14, 07:50
#123

"På onsdagen bekräftade den amerikanska smittskyddsmyndigheten, CDC, att det finns ett säkert samband mellan viruset och mikrocefali; barn föds med förkrympta skallar.

– Det står nu helt klart, vilket CDC har kommit fram till, att zikaviruset orsakar mikrocefali. Det finns inte den minsta tvekan om att zika orsakar mikrocefali, sa CDC-chefen Tom Frieden vid en presskonferens på onsdagen.

Slutsatsen var väntad. Kopplingen har länge ansetts finnas där, men det är först nu som den blivit vetenskapligt belagd."---

DN

[Carpinus]
2016-05-11, 20:17
#124

_ "Nu kommer de första experimentella bevisen för att zikaviruset verkligen orsakar fosterskador. Viruset invaderar först moderkakan och angriper sedan hjärnan hos fostret, visar forskning.
Resultaten publiceras nästan samtidigt av olika forskargrupper i tre av de mest välrenommerade tidskrifterna: Nature, Cell och Cell Stem Cell. Forskning som de alla hävdar är "de första experimentella bevisen" för att det zikavirus som härjar i Syd- och Mellanamerika verkligen orsakar fosterskador.
– Även om vi i princip redan vet det, är det här jätteviktiga resultat, säger Åke Lundkvist, professor i virologi vid Uppsala universitet, som inte varit inblandad i studierna."---

"-Våra fynd är direkta experimentella bevis för att den brasilianska zikavirusstammen orsakar svåra fosterskador.", säger Alysson Muotri, en av forskarna bakom studien, i en kommentar."---

"Till skillnad från andra smittor tror Åke Lundkvist att problemet med zika kommer att bestå "en längre tid".
– Jag tror inte att det blåser över lika snabbt som exempelvis sars eller ebola. En oroande faktor är att zika dessutom - till skillnad från sina kusiner dengue och gula febern - tycks vara mer promiskuöst med potential att spridas med fler myggarter än bara en, säger han."_

TT

[Carpinus]
2016-05-18, 16:15
#125

_"Nu börjar zikaviruset närma sig Europa. Under våren och sommaren kommer viruset att sprida sig i även i Europa, enligt en ny rapport från WHO."---

Om inga åtgärder vidtas för att minska hotet är det hög risk för att viruset sprids till geografiska områden som ön Madeira och den nordöstra kusten av Svarta havet.
"– Jag är inte förvånad, det här förutsåg jag redan när de började prata om zika i våras. Det är självklart att folk som reser mellan Sydamerika och Europa kommer att ta med sig viruset, säger Anders Lindström, expert vid SVA, Statens veterinärmedicinska anstalt.
I 18 europeiska länder –  till exempel Frankrike, Spanien, Italien och Turkiet – finns medelhög risk för ett zikautbrott enligt WHO.
Där finns myggan aedes albopcitos, mer känd som asiatisk tigermygga, som även denna kan bära på viruset.
– Risken är lägre där, man kanske behöver fler personer som kommer som är smittade för att man ska få igång en spridning eller ett utbrott. Men där de finns kan man inte utesluta att zika kan spridas, säger han."---

"Anders Lindström tror att det här kan göra att många, framförallt gravida, kommer att bli oroliga för att resa – även i Europa.
– Det man kan göra är att följa nyhetsrapporteringen. Det kommer inte att bli så att det blir zikavirus i hela Sydeuropa, utan det som kanske händer är att man får enstaka fall här och där."---_

Aftonbladet

Annons:
thenameless
2016-05-18, 18:25
#126

Carpinius verkar ha hoppat av? det var trist han hade en del intressant att dela med sig av….

All that is left are memories, and the pieces of a shattered existence….

[helga21]
2016-05-18, 20:12
#127

# 126 Det anser jag också. Synd mycket synd!

[Nomen Nescio]
2016-05-28, 07:39
#128

"150 medicinska experter vädjar i ett öppet brev till världshälsoorganisationen WHO att OS i Rio de Janeiro skjuts upp eller flyttas. Det är oron för att zikaviruset ska sprida sig runt om i världen som ligger bakom uppmaningen från forskarna. Carin Muhr, docent i neurologi vid Uppsala universitet, är en av dem", skriver News55.

thenameless
2016-05-28, 07:44
#129

Jag hade nästan glömt bort det….

All that is left are memories, and the pieces of a shattered existence….

Leramani
2016-05-28, 21:37
#130

#129,  om ett av dina tidigare inlägg: Zikaviruset tar sig in i ryggmärgsvätskan på alldeles egen hand,  vidare upp i hjärnan och det är där det orsakar så mycket skada. Ingen behöver injicera det.  Viruset går igenom både placentabarriären och blod/hjärnbarriären.

#121 ,  ang tidigare inlägg:  Viruset har funnits sen innan europeiska forskare hittade det.  Därför inte ett dugg konstigt att hela kontinenter blivit immuna.   Detta är den vuxna befolkningen,  de får viruset som barn,  och de flesta märker inte ens av det.  Därför drabbar det oerhört sällan gravida kvinnor och ger följdaktligen också oerhört sällan upphov till microcefali.

De Lapsus Resurgam

thenameless
2016-05-29, 08:04
#131

#130 Jo det är en ganska gammal och lång tråd. jag hade  nog läst det någonstans? Otäckt virus det där hur som helst

All that is left are memories, and the pieces of a shattered existence….

Huygens
2016-06-04, 09:16
#132

Zikaviruset sprids för snabbt. Från 14 fall på 60 år till 1000000-tals fall på 2 år. Det kan inte längre röra sej om bara en myggart.

Vi får fundera på om ryktena att DARPA har täckta bilar som kör omkring och sprider ut ångmoln med zikavirus i sydamerika är sanna.

Annons:
[Nomen Nescio]
2016-06-04, 10:52
#133

#132 Fundera du! Vi andra kan fundera över vad de har för syfte  som far omkring här hemma och sprider rykten. Är det inte månen så är det de osynliga eller zika.

Huygens
2016-06-04, 11:32
#134

#133 Trevligt med lite personangrepp när argumenten tryter, alltså. Att bli bannad utan motivering efter att ha följt alla regler, tycker du inte det är konstigt? Nähä…

En mer giltig länk om månen.

[Nomen Nescio]
2016-06-04, 12:06
#135

#134 Det behövs knappast några argument när det sprids rykten. Kom gärna med en  trovärdig källa om de där "täckta bilarna" till att börja med.

Huygens
2016-06-04, 12:52
#136

USAs läkemedelsföretag kommer inte att berätta sanningen om zika.
Monsanto kommer inte att berätta sanningen om zika.
Reuters kommer inte att berätta sanningen om zika.
DARPA kommer inte att berätta sanningen om zika.
WHO kommer inte att berätta sanningen om zika.
CIA kommer inte att berätta sanningen om zika.
EU kommer inte att berätta sanningen om zika.

Så…

Om du ska få reda på något om zika som inte tillhör agendan, var måste du i så fall söka informationen?

[Nomen Nescio]
2016-06-04, 13:10
#137

#136 Jag söker den inte i andras överhettade fantasier, det kan jag säga. Du lär alltså inte bli aktuell som något slags källa - här heller.

[Nomen Nescio]
2016-06-21, 07:06
#138

_ "Effekterna av zikaviruset kan vara mer omfattande än vad man hittills trott. Forskarna tror nu att det handlar om ett syndrom där betydligt fler organ än bara hjärnan och nervsystemet kan drabbas.
Det råder numera "vetenskaplig konsensus" om att zikaviruset kan orsaka onormalt litet huvud, mikrocefali, hos nyfödda samt den neurologiska sjukdomen Guillain-Barrés syndrom (GBS)."---

"Men rapporter tyder nu på att betydligt fler organ än bara hjärnan kan drabbas.
– Det verkar som om det (viruset) kan ha en rad andra effekter som går bortom mikrocefali, säger Tarun Dua, som arbetar för WHO med att koordinera insatserna mot zika, till Science.
Exempelvis rapporterade brasilianska forskare nyligen i The Lancet om en två månader gammal pojke som inte hade mikrocefali, men som led av spasmer i armar och ben och vars näthinnor var skadade samtidigt som hjärnans hålrum var betydligt större än normalt.
Andra rapporter tyder på problem med hjärtat, öronen, mag-tarmkanalen samt könsorganen. Forskarna talar därför numera om ett syndrom där fler saker än bara hjärnan och nervsystemet kan påverkas av viruset."---_

TT

Huygens
2016-07-10, 10:42
#139

Nytt otroligt påståenden.

Man kan dö av zika. En amerikan i Utah, USA har dött av zika. Big Pharma jobbar på högtryck.

Ännu bättre. Kan New York börja använda ebolafladdermöss för att bekämpa zika. Lådor där fladdermössen ska leva placerars ut i hopp om att fladdermössen ska öka i antal och äta zikamyggorna.

Annons:
annia1
2016-07-10, 16:26
#140

Det är inget nytt att man kan dö. Det står redan i TS och #1 att tre personer dött. Sen senare i tråden #12 även #51 står också att tre dött. Dock osäker på om det är samma personer de olika inläggen avser eller om det är olika.

Det du huygens tar upp är att nu har även en amerikan dött.

.

[Nomen Nescio]
2016-07-14, 09:41
#141

"Myndigheterna i Peru har utlyst ett undantagstillstånd i landets norra delar på grund av det myggburna zikaviruset. Enligt myndigheterna har 102 personer fått smittan.

_Undantagstillståndet utlystes i landets officiella tidning El Peruano, och varar i 90 dagar. Enligt tidningen ska åtgärderna hjälpa till att motarbeta spridningen av smittan."---

TT_

Huygens
2016-07-14, 09:47
#142

Undantagstillstånd…

Om 6 veckor är alla immuna mot zika.

[Nomen Nescio]
2016-07-22, 20:44
#143

_"Brasilianska forskare har hittat zikavirus hos en annan art av myggor än den man hittills trott sprider epidemin i Latinamerika och Karibien. Den här myggarten är 20 gånger vanligare och dagens bekämpningsmetoder fungerar inte på den."---

"– Eftersom den här myggarten kan sprida zikavirus, som vi har visat i labb redan, så måste vi bekämpa den också, annars kommer vi inte bli av med fosterskadorna från zika, säger Constância Ayres.
Hittills har mer än 1700 barn drabbats av mikrocefali i Brasilien och fler tusen ytterligare utreds.
Myggan har inte något svenskt namn men på engelska kallas southern house mosquito och den finns inte bara i tropikerna som, utan också i USA, Europa och Australien och sprider flera andra virussjukdomar."---_

SR

[helga21]
2016-07-22, 21:50
#144

Hörde från sporthåll att golfeliten tackat nej till OS pga viruset!

[Nomen Nescio]
2016-07-22, 21:52
#145

#144 Ja, det är stort manfall där, fast golftjejerna verkar vara modigare…

[Nomen Nescio]
2016-07-28, 10:25
#146

"I Florida undersöker myndigheterna nu fyra fall av zikasmitta, där man misstänker spridning som har skett inom USA:s gränser, via myggstick.

Beskedet lämnades i ett uttalande från delstatens hälsovårdsmyndigheter på onsdagen. I de aktuella fallen handlar det om personer som inte har besökt trakter där smittspridning är känd sedan förut."---

TT

Annons:
Huygens
2016-07-29, 23:15
#147

Myndigheterna kan börja spraya chemtrails för att bekämpa zika… eller för att underlätta spridningen, vad som nu är agendan.

FEMAs mörka bussar måste ha jobbat på högtryck. Nu har Washington fyllts med zikamyggor.

100-tals amerikaner har smittats med zika, kanske via myndigheternas nya GMO-myggor.

.

En källa menar att CDC sagt att det finns inget samband mellan zika och mikrocefali, utan barnen får troligen små huvuden av insektgifter. I synnerhet larvgift är den stora boven, för i områden där stora mängder larvgift använts, har även antalet fall av mikrocefali rusat i höjden.

Här pratar Obama om zika och verkar fjärrstyrd av ett mikrochip i huvudet. Det är krävande att vara president.

[Nomen Nescio]
2016-07-30, 06:09
#148

#147 Det där med mikrochipet i huvudet verkar det vara någon annan som har- felprogrammerat dessutom.

Huygens
2016-07-30, 09:58
#149

Myndigheterna testar nog att använda sina GMO-myggor på alla möjliga sätt. Det var troligen så DARPA började sprida zika på öarna i Stilla Havet.

För befolkningsreduktion, födeselkontroll mm. Rädda mammor begår abort. Myndigheterna kan testa ut nya vaccin och skrämmer befolkningen på olika sätt. FEMAs svarta fordon som släpper ut GMO, genmodifierade myggor som lättar sprider zika är ju extremt enkelt att administrera i USA. Vi har ju redan ryktena om DARPAs svarta skåpbilar som släpper ut miljögifter eller ångmoln med zikamyggor för att orsaka mikrocefaliliknande effekter i Brasilien.

Jag tycker du ska titta ordentligt på dom 10 minuter Obama pratar om zika i whitehouse.gov-videon. Någonting är helt fel med sättet han pratar. Antingen ljuger han eller så är han radiostyrd.

thenameless
2016-07-30, 10:05
#150

På med foliehattarna gott folk för nu blir de åka av

All that is left are memories, and the pieces of a shattered existence….

[Nomen Nescio]
2016-07-30, 10:13
#151

#150 För min del tycker jag att Zikaviruset är ett för allvarligt problem för att utnyttjas för fantasifulla pseudodebatter.

Tycker mest det är genant för alla övriga som försöker driva en någorlunda sansad debatt att denna person breder ut sig i diskussion efter diskussion på sajt efter sajt. Skall man gå i svaromål och ge honom ytterligare tillfälle att sprida sina läror (exempel), lämna tråden man själv startat och även då låta honom fritt sprida sina virriga tester, eller nonchalera?  I mitt fall blir det sistnämnda, med hopp om att fler värdar till sist följer åtgärden på Skeptisicm iFokus.

thenameless
2016-07-30, 13:11
#152

#151 "Darpa" är väl den där påhittade organisationen ifrån Lost har jag för mig? :-)

All that is left are memories, and the pieces of a shattered existence….

[Nomen Nescio]
2016-07-30, 16:16
#153

#152 Vi får väl avvakta nästa föreläsning…

Annons:
Huygens
2016-07-30, 21:18
#154

100000-tals puertoricaner kan vara smittade med zika påstår USAs myndigheter. Men den här killen som är infödd puertorican känner inte till en enda som smittats med zika. Puerto Ricos zikasmitta är tydligen en lögn.

Rimligen borde man ha kunnat hitta en enda person som smittats med zika. Killen uppmanar även puertoricaner som smittats med zika eller känner någon puertorican som smittats med zika att lämna en kommentar till videoklippet. Tja… Ni kan ju själva se hur många det är.

Huygens
2016-07-31, 12:30
#155

RT visar hundratals puertoricaner som demonstrerar mot sprayandet av "anti-zika" chemtrails över landet.

[Nomen Nescio]
2016-08-01, 18:41
#156

"Zikafallen i Florida blir fler, uppger AP. De tio nya fallen kopplas till samma stadsdel där smittan tidigare överförts – troligen från en mygga.

_Det är Floridas guvenör Rick Scott som uppger att tio nya fall av zika finns i Miami. Personerna har troligen smittas av viruset från en mygga, skriver AP. Delstaten begär nu att ett nationellt kristeam sätts in.
_

Förra veckan konstaterades fyra fall av zika i Miami."---

Aftonbladet

[Nomen Nescio]
2016-08-02, 11:18
#158

Dags för mig att lägga ner min medverkan i den här tråden och överlåta till Huygens att ägna den åt att sprida information från RT och liknande tillförlitliga nyhetskällor.

[Nomen Nescio]
2016-08-04, 21:36
#159

#158 En lovande avslutningsnyhet dock:

_"Forskare från Brasilien och USA presenterar nu lovande resultat i sökandet efter ett vaccin mot det fruktade zikaviruset."---

"Men att omsätta fynden till massproducerat vaccin är en ganska lång process, tillägger Anders Tegnell._

– Vi talar ju fortfarande, så vitt jag kan bedöma, om ytterligare några år som ett minimum, även om allt fungerar jättebra inledningsvis, innan man kan gå ut och massvaccinera hela befolkningar."

SR

Huygens
2016-10-03, 20:02
#160

Myndigheterna chemtrailar Miami mot zika med insektgiftet Naled som är förbjudet i EU för att nervgiftet ger fosterskador, hjärn- och nervskador.

Annons:
Huygens
2016-10-05, 22:49
#161

Resultatet av sprayandet med nervgiftet Naled i South Carolina har resulterat i att miljontals bin har dött, tillsammans med en stor mängd andra insekter.

Här berättar en företagare att hans anställda springande fick fly från ett område i Miami när ett lågflygande plan plötsligt började bespruta bebyggelse med Naled på myndigheternas order. Invånare i Miami rekommenderas att inte dricka kranvatten medan sprayandet av Naled pågår.

Naled är ett nervgift som orsakar mikrocefali och har därför förbjudits i EU.

Huygens
2016-10-30, 16:37
#162

10-tals miljoner muterade myggor släpps ut över Brasilien. Det är ju för att skydda befolkningen.

Självklart kan inget gå fel.

[Göstage]
2019-11-15, 09:15
#163

#0 "Ett spöke från förr", zikaviruset,  har nått Europa. Tre fall har konstaterats i den franska staden Hyères.

"Zikaviruset överförs främst via myggor, men även vid sexuella kontakter. Enstaka fall av smitta har rapporterats efter blodgivning från zikainfekterade personer", skriver Expressen.

Upp till toppen
Annons: