Annons:
Etikettnyheter
Läst 558 ggr
[Hayabusa]
2017-11-21, 10:34

EMA

EMA är Läkemedelsmyndigheten i EU och ligger för närvarande i Storbritannien. Pga Brexit så är det aktuellt med en ny placeringsort för denna myndighet där Stockholm, precis som Köpenhamn, har varit en av kandidaterna. Röstningen är avklarad och Amsterdam blev vinnare, så att säga. Stockholm blev utröstat i första omgången och inför slutronden kvarstod 3 kandidater: Köpenhamn, Milano och Amsterdam. I denna slutrond röstade Sverige och man skulle kunna tro att de (Sverige) röstade på Köpenhamn, men så verkar fallet inte vara.   

"Placeringen av EMA är viktig. Det handlar om 890 kvalificerade jobb. Därutöver skulle myndigheten skapa ringar på vattnet i form av kringjobb och tillväxt. En placering i Köpenhamn hade också gynnat Malmö och Skåne.

Nu kräver Jan Björklund besked av regeringen.

– Om Sverige har röstat på Italien före Danmark så är det upprörande. När Stockholm hade fallit ur tävlingen så hade ju en etablering i Köpenhamn varit till glädje även för Sverige, Malmö och Lund, där det finns en stark medicinsk forskning.

– Dessutom är det här illa för det nordiska samarbetet. Vi har ju ett starkt samarbete med Danmark kring stora forskningsanläggningar med ESS i Lund till exempel. När jag var utbildningsminister och forskningsminister var jag oerhört angelägen om ett nära samarbete med Danmark."

https://www.hd.se/2017-11-21/bjorklund-kraver-svar-av-regeringen-lagg-korten-pa-bordet-svek-ni-skane

Annons:
[Carpinus]1
2017-11-21, 11:32
[Carpinus]1
2017-11-22, 13:29
#2

Aleksandra Boscanin på GP:s ledarsida ställer sig frågande inför dessa slutna omröstningar. Tyvärr är nog slutenheten något som kommer med EU…

"Det kan finnas tillfällen då slutna voteringar kan vara befogade. Ovan nämnda exempel hör emellertid inte till den kategorin. Att slentrianmässigt göra omröstningar av den karaktären slutna riskerar att bli ett demokratiskt problem. Ansvarsutkrävande är en av grundstenarna i en fungerande demokrati. Om medborgarna inte vet hur landets företrädare röstar, hur ska man då kunna ställa dem till svars för deras agerande?

Det är viktigt att inte glömma varför det överhuvudtaget hölls en omröstning om vart myndigheten ska ligga: På grund av att Storbritannien valde att lämna EU till följd av ett folkligt missnöje. Vill man undvika att fler européer blir förbannade på EU kan det finnas en poäng i att minska hemlighetsmakeriet. Färre slutna omröstningar kommer inte lösa alla EU:s problem, men mer transparens vore ett steg i rätt riktning."

http://www.gp.se/ledare/hemlighetsmakeriet-skadar-demokratin-1.4856182

Upp till toppen
Annons: