Annons:
Etikettnyheter
Läst 1139 ggr
[Nomen Nescio]
2016-12-13, 16:59

Gazprom

Förra våren störde ryska örlogsfartyg upprepade gånger arbetet att lägga elkablar mellan Sverige och Litauen, och nu vill ryssarna själva  slå sig ner på Gotland och vid Karlshamn för att bygga baser för gasledningsdragningen till Tyskland.

Karlshamns kommun hotar med att kräva ersättning från staten om de inte får den ryska basen, och svenska försvaret bygger upp skyddet mot Öst på Gotland samtidigt som ryssarna kanske får tillstånd att använda sig av ön, förmodligen till både det ena och det andra. Det kan väl inte vara möjligt att Sverige finner sig i det här?

Annons:
[helga21]
2016-12-13, 18:56
#1

Rören tillverkas i Tyskland och vem som sen ska lägga ut dem vet jag inte men det är lite långdraget anser jag. Förra gången använde de också Gotland och här i Karlskrona.

[Nomen Nescio]
2016-12-13, 18:57
#2

Presskonferens med försvarsministern och utrikesministern tror jag pågår på SVT Nyheter på nätet just nu.

[helga21]
2016-12-13, 19:24
#3

Jag har hört att de berörda kommunpolitkerna har kallats till regeringen och att regeringen inte kan styra vad kommunerna gör. Men om de låter bli att lagra rören så ska de bli ersatta med något annat. Vad är oklart 😃

Jag tycker att de skulle ha protesterat när den första ledningen drogs och att det skulle vara ryska vakter runt denna. Men å andra sidan så behöver Tyskland gasen.

Frågan är vem som ska hämta rören och lägga ned dem. Är det Ryssland som nation eller en fristående oberonde entreprenör?

[Nomen Nescio]
2016-12-13, 19:40
#4

#3 Det säkerhetspolitiska läget var nog något annorlunda förra gången.

Bolaget som är huvudentreprenör är ett statligt ryskt bolag.

Vid närmare eftertanke tycker jag inte att det är så fel att kommunerna begär ersättning - de har ju jobbat för det här, och situationen är inte olik den när storföretag  eller regementen lagts ner på andra håll. Det får väl bli en del arbetsmarknadspolitiska åtgärder som ersättning.

[helga21]
2016-12-13, 20:47
#5

Jag förstår berörda kommuner men också regeringen. Det säkerhetspolitska läget är annorlunda nu. Frågan är bara var de ska lagra rören?

[Nomen Nescio]
2016-12-14, 13:51
#6

Gotland säger nej till att upplåta mark för Nord Stream2, medan Karlshamn vill frysa avtalet för att diskutera igenom det.

Källa TT

Annons:
[Hayabusa]
2016-12-14, 14:26
#7

Det blev i praktiken redan bestämt under ”informationsmötet” på Utrikesdepartementet under gårdagen, och spelades ut inför öppen ridå och presskåren under måndagskvällen, men det är icke desto mindre häpnadsväckande hur snabbt Karlshamns Per-Ola Mattsson (S) stoppat maskineriet kring Karlshamn Hamns eventuella samarbetsavtal med Gazprom. Utåt sett handlar det om att det avtal som i princip är redo för påskrift nu ”pausas”. Att avtalet aldrig någonsin blir påskrivet under rådande säkerhetsläge torde vara uppenbart.

P4 Blekinge har en intervju med Mattsson där det är tydligt att den information som han delgavs under gårdagen varit omskakande. För inte alldeles för länge sedan var Mattsons inställning till frågan loj och på gränsen till självutplånande: inte skulle väl Karlshamn fatta beslut utifrån säkerhetspolitiska faktorer?

Per-Ola Mattsson kan inte redogöra för vilken slags information som Margot Wallström (S) och Peter Hultqvist (S) delade med sig under gårdagens möte. Men givet att regeringen nu satt ett avgörande för svensk säkerhetspolitiks framtid i Mattsons knä, torde det ha varit rätt allvarliga uppgifter.

Vi borde alla lyssna till innebörden av det som Mattsson inte kan berätta vidare

http://bloggar.expressen.se/kvp-ledarbloggen/2016/12/14/snabba-vandningar-i-karlshamn/

[Nomen Nescio]
2016-12-14, 14:55
#8

"Försvarsminister Peter Hultqvist (S) framhåller att det inte förekommit någon diskussion om ekonomisk kompensation till kommunerna. Men man har diskuterat möjliga ”tillväxt- och utvecklingsbefrämjande åtgärder”. – Vi kommer efter årsskiftet att träffa kommunerna igen, säger han till TT.

Allan Widman (L), riksdagsledamot och ordförande i försvarsutskottet, anser att det är ett glädjande besked. Han utgår ifrån att både Karlshamn och Gotland lovats kompensation som motsvarar uteblivna intäkter och arbetstillfällen. – Från Karlshamns sida har man uttryckt att man ska ha kompensation om man ska lägga planerna på hyllan och jag har hört liknande saker från Gotland. Det skulle förvåna mig oerhört om inte den diskussionen varit uppe, säger han."---

"Nu vill han att regeringen lämnar förslag på lagändringar till riksdagen så att liknande situationer inte uppstår igen. Om Sveriges försvars- och säkerhetsintressen riskeras av ett enskilt projekt ska det finnas möjlighet att sätta stopp på nationell nivå, menar han. Den möjligheten bedömer han inte att lagstiftningen ger i dag."---

http://www.svt.se/nyheter/inrikes/allan-widman-valkomnar-nej-till-nordstream-2

[helga21]
2016-12-14, 17:36
#9

Vill P-O Mattsson behålla sin kommunlarådspost så gör han säkrats i att låtsas som om det inte var några problem med Gazprom  men att han  nu fått veta att det är det och fått löften om ersättning i form av det ena eller det andra. Jag tror nog at de två partikamrater som informerade honom redan hade gjort detta.

När rören låg i Karlskrona var det inga problem trots att vi har örlogsbasen här 😂I Karlshamn finns ingen militär verksamhet mig veterligt i form av något förband. Närmast är F 17 i Ronneby som ligger 3 mil öster om Karlshamn.

Det ska bli intressant att se hur ryssarna reagerar.

[Nomen Nescio]
2016-12-14, 17:47
#10

Rent teoretiskt behöver det ju inte finnas något militärt att spionera på. Att skanna av botten (om man inte redan har gjort det), kolla landsättningsmöjligheter ostört, flytta fram signalspaning  etc. kan nog också vara av värde.

Ja, den ryska reaktionen bli intressant!

[helga21]
2016-12-14, 20:36
#11

# 10 Fast det ska inte läggas ut i närheten av Karlshamn och det är ett Nederlänskt bolag som ska göra detta! I Karlskrona har de redan skannat av botten  -om ni minns U 137 😂1981!

[Nomen Nescio]
2016-12-14, 22:26
#12

Ja, U137-modellen var lite det jag avsåg, fast med andra farkoster. Fast numera spanar man väl av bottnarna från satelliter…  

Att de inte skall lägga ut något i närheten av Karlshamn spelar mindre roll, för basen kommer ju att ligga där, det är dit man åker och det är där det kommer att finnas människor och teknik förlagda.

Enligt den svenske talespersonen för projektet räknar man att kunna lösa det från övriga tilltänkta hamnar i andra länder, så han verkade inte direkt panikslagen. 

Skall i alla fall bli intressant att se om  ryssarna kommer att sätta något fälleben perioden när Sverige skall sitta ordförande i säkerhetsrådet, som ett litet tack för senast…

[helga21]
2016-12-15, 15:20
#13

# 12 Ja det ska bli intressant 😃

Annons:
[Nomen Nescio]
2017-01-17, 11:46
#14

#8 Önskelistan från Region Gotland angående kompensation för de uteblivna intäkterna från Nord Stream 2 börjar ta fast form, och regionstyrelsens ordförande  trycker sig ha en bra förhandlingsposition  inför överläggningarna med regeringen.

Källa.

[Nomen Nescio]
2017-01-30, 11:51
#15

Nu är det dags för Karlshamns kommunstyrelse att ta ställning till hur man skall göra med sitt påtänkta upplåtande av hamnområde för Gazprom.

http://www.expressen.se/kvallsposten/nu-kommer-beslut-om-de-ryska-roren/

[Jimmy.L]
2017-01-30, 17:01
#16

Framför våra ögon pågår just nu en aktiv desinformationskampanj riktad mot regeringens trovärdighet och byggandet av gasledningen Nordstream II. Motstridiga uppgifter har spridits för att sänka regeringens trovärdighet och få försvarsmedvetna att misstro Hultqvist och rikets styre. Därtill vill desinformationen få Karlshamn att fatta ett beslut som går mot regeringen i tron att regeringen bytt åsikt.

http://cornucopia.cornubot.se/2017/01/aktiv-pagaende-desinformation-kring.html?spref=tw

[Nomen Nescio]
2017-01-30, 17:49
#17

#16 Uppgiften att regeringen har backat ligger kvar på SR 17:42, trots att dementin från TT publicerades 15:32. Skall bli intressant att se hur den historien slutar!

[Jimmy.L]
2017-01-30, 17:56
#18

Ja jag hoppas kommunen inte hyr ut.

[Nomen Nescio]
2017-01-30, 19:43
#19

Regeringen ändrar sig enligt Ekot, uppgifter som regeringen sedan dementerade, och sedan visade det sig att de hade ändrat sig, trots allt. Attacken mot regeringens eventuella trovärdighet verkar de själva ha svarat för…

Huygens
2017-01-31, 01:11
#20

Helt i linje med den agenda som satts ovanför EU-nivå.

Annons:
[Nomen Nescio]
2017-01-31, 10:05
#21

Karlshamns kommun kommer att tacka ja till att vara etapphamn för ledningsdragningen enligt TT.

[Jimmy.L]
2017-01-31, 10:58
#22

#21 Mycket dåligt beslut. Det är ju en viktig hamn och en av få hamnar som är djup och är lång.

Upp till toppen
Annons: