Annons:
Etikettnyheter
Läst 597 ggr
[helga21]
2016-12-27, 11:24

Mordhot

"Christopher Larsson, Sverigedemokraternas gruppledare i Karlskrona, har polisanmälts för mordhot, med anledning av ett inlägg på sin Facebooksida."

http://www.svt.se/nyheter/lokalt/blekinge/sd-ledare-anmald-for-mordhot

Den som anmält är f.d KD-medlem då han blivit utesluten pga olaga hot samt dennes hustru som är präst och hon är också KD.

Annons:
[helga21]
2016-12-27, 11:27
#1

s

[helga21]
2016-12-27, 11:28
#2

Här är insändaren som paret som polisanmält skrev

Detta är insändaren från 24/12-2016 av doktoranden i historia Harry och Ann-louise R:son – Trulsson (KD)

"För statsminister Stefan Löfvén är handskakningen ett svenskt uttryck, medan sverigedemokraterna, genom gruppledare Christopher Larsson, vill utbilda ensamkommande flyktingpojkar i svensk badkultur. Larsson tycks mena att flyktingar från framförallt orientaliska länder skall lyftas till en svensk högre kulturell nivå genom utbildning i svenska seder och bruk. Trots att frågan om svenska värderingar varit hett omdebatterad är det ingen som kunnat ge ett entydigt svar på vad det är som är unikt svenskt. Svaret är dock ganska enkelt, den står att finna i den svenska grundlagen. Sveriges rikes lag är svenska värderingar kodifierade. Lagen är stiftad av vårt högsta beslutande organ, Riksdagen, vilken är tillsatt genom allmänna val och anger vad som vi gemensamt anser vara ett anständigt mellanmänskligt handlande. Den som överträder lagens råmärken får plikta med tid och/ eller egendom.

Svensk rättshistoria visar att Svea rikes lag, allt sedan dess tillkomst på 1350-talet, omförhandlats under seklernas gång i takt med att samhällets rättsuppfattning förändrats. Exempelvis försvann stympningsstraffet i krig på 1700-talet, då det ansågs allt för bestialiskt. Den historiska grunden för den svenska lagen lever dock kvar i dagens lagstiftning: Bibeln och gammaltestamentlig rätt, vilket speglar Sveriges judisk-kristna arv. Ytterligare inspirationskällor är den tysk-romerska rättstraditionen, vilket gör att Sverige har en grundlag och inte vilar på anglosaxisk sedvanerätt. Kärnan i svensk rättsuppfattning vilar på kristendomen som samhällsbärande praktik under 1000 år. Inom såväl judendomen som kristendomen sammanfattas Bibelns budskap i det dubbla kärleksbudet: ”Du skall älska Herren, din Gud, av hela ditt hjärta och med hela din själ och med hela din kraft och med hela ditt förstånd, och din nästa som dig själv.” Svenska värderingar kan med andra ord, med hänvisning till svensk rättshistoria, således sammanfattas i nästankärleken.”
Här ligger polisanmälan från paret R:son – Trulsson som kommenterats i SR Blekinge som nedan 

http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=105&artikel=6596353"

[helga21]
2016-12-27, 11:29
#3

Här är vår gruppledares svar på denne

"Här kan man läsa min kommentar på polisanmälan mot mig.

När man blir angripen så svarar man och militärslang för att man ska akta vid avfyrning av salva av grövre kaliber är just ”skott kommer”. Svaret dvs skottet finns att läsa här nedan
Ingen av paret Trulsson verkar bekant med termerna jag använt så jag får förklara denna lingvistik för dem. Harry och Ann-Louise kan vara lugna även i fortsättningen att ingen från SD kommer attackera dem med annat än insändare även i framtiden.

Christopher Larsson

Här nedan kan man läsa svaret på insändaren (läs angreppet)

Svar på insändaren ”Vad är svenska värderingar” av Herr och fru R:son – Trulsson

Det som väckt vreden hos det äkta paret denna gång tycks vara vår motion om att ungdomar och unga män som söker asyl eller som fått asyl, enligt Sverigedemokratisk politik, bör utbildas i kvinnors och flickors rättigheter och i svensk kultur och svenska seder – kort sagt i hur vi svenskar lever och verkar i Sverige. Vi skrev vår motion eftersom många av de unga män som idag finns i Karlskrona emigrerat från länder i Afrika och mellanöstern där en helt annan syn på kvinnor och jämställdhet råder. Vi Sverigedemokrater anser att vi ska hjälpa människor på plats eller i krisens närområden där de allra flesta människorna på flykt samlas och där även kvinnorna och barnen oftast lämnats kvar. Vi anser, till skillnad från kristdemokraterna, att svensk kultur och svenska seder och bruk existerar, frodas och utvecklas, precis som tex kurdisk, japansk och fransk kultur gör. Kultur skulle kunna definieras som levnadssättet som förenar ett samhälle eller en viss grupp av människor och den svenska grundlagen är just en kodifiering av aspekter av vår kultur och det sätt på vilket vi väljer att leva våra liv tillsammans men den är definitivt inte synonym med den.  Vi anser också, även här i motsats till kristdemokraterna, att vår kommun bör göra allt vi bara kan för att inte unga kvinnor och flickor skall utsättas för ofredanden, trakasserier eller våldtäkter. Vi vill därför bibringa nyanlända vår svenska jämställdhetskultur. Att kristdemokraterna genom ledamot Trulsson nu angriper vår föreslagna utbildningsinsats upplever vi som häpnadsväckande. Vill inte kristdemokraterna få stopp på dessa kvinnofridskränkningar? Vill inte kristdemokraterna ge dessa unga män en chans till en bättre anpassad start i sitt nya hemland? Kulturer ÄR olika och det är även kulturellt bottnade rättsuppfattningar samt sätt på vilka dessa kodifieras. I Sverige gäller svensk lag, stiftad av Riksdagen, och var och en som bor och vistas här lyder under den. Det är till denna nivå vi vill lyfta unga nyanlända immigranter.

Christopher Larsson (SD) och Lotta Antman (SD)"

Martin
2017-01-04, 23:28
#4

Pajkastningen bryr jag mig inte om, för vill vuxna människor leka i sandlåda så får de väl göra det.

Sen är det beklagligt att media (antar jag, svårt att se riktigt vem det är) använder begreppet "anmäld för mordhot".

Nu har jag inte läst anmälan så det är kanske så, men i teorin är det väl sannolikt ett olaga hot man anmält då mordhot inte finns i brottsbalken.

Tror själv inte det håller för åtal för olaga hot men helt säker kan man inte vara.

mvh Martin

Upp till toppen
Annons: