Annons:
Etikettför-eller-emot
Läst 3534 ggr
[Carpinus]
2016-03-09, 10:19

Nya Sverigekartan

Idag klockan 15.30 presenteras förslaget om indelning i fler storregioner i landet. Regeringen anser att det finns alldeles för många län och landsting i landet, och har därför gett utredarna Barbro Holmberg och Kent Johansson i uppdrag att lägga fram ett förslag om en ny regionindelning. Men kritik hörs redan, såväl från vissa län som enskilda politiker.

Vad tycker du om förslaget?

Länk.

Annons:
Sommarek
2016-03-09, 11:16
#1

Total idioti. Kolla hur det gick med samma sak i Danmark. Ett sjukhus, som får förbli namnlöst, fick ha en MR-skanner stående på gräsmattan eftersom kliniken skulle flyttas och ut från de gamla lokalerna, men ingen hade tänkt på att ordna nya…

Sajtvärd på Wicca ifokus och Halland iFokus

tlover
2016-03-09, 11:29
#2

Hmm det skulle bli mer jämnställt storleksmässigt men "Stornorrland" Skulle ta ca hälften av Sveriges yta 🤔 hur tänker dom då?

Okej befolkningsmängd spelar in men även yta spelar in särskilt när det gäller sjukvård och liknande.

http://www.svt.se/nyheter/lokalt/norrbotten/sa-kan-nya-sverigekartan-se-ut

l'm back

[Carpinus]
2016-03-09, 12:03
#3

Värmland och Halland tillsammans med nuvarande Västra Götaland verkar stort. En fördel är att Västra Götaland redan är igång, men en nackdel att man i så fall får omorganisera. Och så går man över gränsen mellan landsdelarna Svealand och Götaland, som väl ingår i egna regionorganisationer.

Tycker i så fall att det hade varit bättre med en Vänerregion (Värmland/Västergötland/Dalsland) och en Västkustregion (Bohuslän, Göteborg och Halland).

[helga21]
2016-03-10, 17:44
#4

Tror nog att en del journalister har missuppfattat en del saker. Västra Götaland och Skåne är numer regioner till vilka man har allmäna fria val vart fjärde år andra söndagen i september. Där finns numer inga landsting, Det är nämligen dessa som ska ersättas av regionerna inte länsstyrelserna som är en statlig myndighet direkt underställd regeringen.  Sen har jag en del synpunkter på regionindelningen.

Blekinge ska tillhöra Skåne men vi vill ha med Kalmar och Kronoberg också. I Skåne  säger de att de inte behöver oss men det gör de för 25 % av sjukvården i Skåne ges till personer bosatt i dessa län och det tror jag inte Skåne vill var utan med sina två Universitetssjukhus.  Om länsindelning förändras har det inte sagt någonting om vad jag vet.

# 2 Det är befolkningsmässigt som de ska var lika inte till ytan men störst kommer Stockholm+ Gotland att bli.

[Carpinus]
2016-03-10, 18:07
#5

#4 Fast det finns väl trots allt  20 landsting (och 21 län) kvar i dagsläget?

tlover
2016-03-10, 18:20
#6

#4 Jo jag förstår det men ytan spelar stor roll vid tex sjukvård. Det är sjukt att stornorrland blir så stort.

l'm back

Annons:
[helga21]
2016-03-10, 18:56
#7

# 5 Jodå det finns fortfarande 20 landsting till vilka vi har  val och 21 länsstyrelser till vilka vi inte har några val. Kollektivtrafiken sköts inte av någon länsstyrelse utan av för det mesta AB som tar order från region Blekinge (här i Bleking). Jodå vi har redan en region vilket de också har på de andra ställena där de finns landsting plus Gotland som saknar landsting. Men dessa regioner är kommunalförbund. Dvs de är kommunerna inom landstingsområdet och landstinget som bildat detta. Dvs det finns inga val till dessa regioner och de får inte mera makt eller pengar än vad kommunerna och landstingen släpper ifrån sig. Till de nya regionerna ska vi precis som i Skåne och Västra Götaland har val vart fjärde år andra söndagen i september.

Kommunalförbund

https://sv.wikipedia.org/wiki/Kommunalf%C3%B6rbund

Länsstyrelserna är något så ovanligt som en statlig regional förvaltning som står direkt under regeringen utan något mellanliggande departement eller styrelse. Och det är regeringen som utser landshövding, chefen för länsstyrelsen ( i regel någon avdankad politiker). Länsstyrelsen är tillsynsmyndighet bl.a för djurskyddet men har även andra uppgifter. Men de sysslar definitivt inte med sjukvård eller kollektivtrafik.

"Bolaget har till föremål för sin verksamhet att inom Blekinge län samt angränsande områden genom avtal med trafikföretag eller självt utföra allmän kollektivtrafik samt annan därmed jämförlig verksamhet. Syftet med verksamheten är att bolaget på uppdrag av Region Blekinge skall utföra dels operativa uppgifter som följer av det ansvar som åvilar Region Blekinge som trafikmyndighet i Blekinge län enligt lag (2010:1065) om kollektivtrafik dels de övriga uppgifter som överenskommits mellan Region Blekinge samt Landstinget Blekinge, Karlshamns, Karlskrona, Olofströms, Ronneby och Sölveborgs kommuner."

http://purehelp.se/company/details/blekingetrafiken_aktiebolag/5561727487?gclid=CLGdh47StssCFWJ5cgodrosJzw

Farwuq
2016-03-12, 16:50
#8

Här i Skåne spela historien en mycket viktig roll. Blekingen är OK av historiska skäl likaså södra Halland.
De småländsk länen har alltid varit "svenska" från vårt sätt att se, förutom lite under Dackefejden. 

😉

Värd: för Astrologi. Medis: för Astronomi, Filosofi & Finland

Farwuq
2016-03-12, 16:53
#9

Det man kunde göra är att göra det betydligt förmånligare att bosätta sig i avfolkningsorterna i Norrland. Det skulle troligen locka den del att flytta.
Slopa all statlig skatt t.ex.

Värd: för Astrologi. Medis: för Astronomi, Filosofi & Finland

tlover
2016-03-12, 17:46
#10

#9 det gjordes faktiskt under kolonisationstiden av Norrland. Det var däremot bara några år som var skattefria.

l'm back

Farwuq
2016-03-12, 19:13
#11

Nu kom jag på något vettigt.
Ge de som bor längs inlandsbanan "medborgarlön" 15-20kkr/månad och vettiga kommunikationer. Både längs banan t.ex. till Östersund och ner till kuststäderna Umeå m.fl.
Detta tills det stabiliserar sig och det har etablerats företag, butiker etc. i regionen.

Värd: för Astrologi. Medis: för Astronomi, Filosofi & Finland

Farwuq
2016-03-13, 16:48
#12

Vi kan inte få ett väl fungerande Norrland utan människor, därför måste folk lockas dit med förmåner.
Töm em tredjedel av Stockholm och låt dem bo i Västernorrland och Västerbotten, så blir det nog fart på politikerna, som annars bara sitter och fiser i kanslihuset.

Värd: för Astrologi. Medis: för Astronomi, Filosofi & Finland

[helga21]
2016-03-14, 12:20
#13

# 8 Det är landstingen som ska bort! Att Småland inte har någon betydelse ur historisk synvinkel har ingen betydelse då Kronobergs landsting i dagsläget sänder patienterna för svårare utredningar och operation till Skånes universitetssjukhus. Blekinge har samarbete med Kronoberg då vi har hjärtsjukvården här i Karlskrona och de har cancervården med strålningen i Växjö. Vi har även samarbete med Halland då det gäller starroperationer. Det som Skåne får av de övriga landsting utgör 25 % av deras verksamhet och jag betvivlar starkt på att Skåne vill var utan detta. Och även Blekinge sänder patienter till Skåne det ingår i dessa 25 %.

Hur länen sen fördelas vet vi inte ännu. Avsikten är att regionerna ska ta över en del av deras arbete och att det endast ska finna myndighetsutövning på länsstyrelserna.

Annons:
[Nomen Nescio]
2016-07-01, 11:17
#14

_"Tre stora regioner 2019, resten av landet får ny regionindelning först 2023. Det är kontentan av ett förslag som kan rita om kartan och bli hett debatterat. Centerpartiet, som kan bli vågmästare, förhåller sig försiktigt positivt till förslagen.

Värmland går upp i Västra Götaland. De fyra nordligaste länen blir Norrlands län. Och ett Svealands län bildas av Dalarnas, Gävleborgs, Södermanlands, Uppsalas, Västmanlands och Örebro län. Så ser Sverigekartan ut om förslagen i delbetänkandet från indelningskommittén blir verklighet."---_

TT

Hallands självständighetskamp verkar ha burit frukt - de finns inte med i förslaget om den västliga regionen.

[helga21]
2016-07-01, 12:43
#15

Halland tillhör Skåne och Blekinge på sjukvårdssidan!

[Nomen Nescio]
2016-07-01, 13:45
#16

#15 Och Värmland tillhör sjukvårdsregionen Uppsala- Örebro.

"I dag tillhör Värmland sjukvårdsregionen Uppsala-Örebro och de flesta värmländska patienter åker till Örebro för högspecialiserad vård. Att Värmland nu föreslås bli en del av Västra Götaland beror enligt Kent Johansson på att det varit Värmlands önskan. Men han ser inget hinder för att värmlänningarna även i fortsättningen ska kunna åka till Örebro för sjukvård även om de tillhör en annan region.

– Jag vet att det pågår diskussioner om ett fortsatt samarbete mellan den nya Västra Götalandsregionen och universitetssjukhuset i Örebro, säger Kent Johansson."---

Dagens Medicin

[Hayabusa]
2016-07-02, 09:56
#17

*

[Nomen Nescio]
2016-07-03, 09:56
#18

"Det finns inte många frågor som engagerar det politiska Sverige mer än just regionindelningen. Till en del beror det förstås på att det handlar om politikers hemmaplan. Nya regioner betyder nya uppdrag för vissa, men också att andra personer kommer att förlora lyckan att sitta sig igenom möten med landstingsfullmäktige.

Det finns också en demokratiaspekt. Det blir svårare att göra protesterna mot den nedlagda vårdcentralen hörda ju längre bort beslutsfattarna sitter.

Till en del beror det säkert också på att sjukvården, som är det huvudsakliga ansvaret för dagens landsting, på många ställen verkligen skulle behöva ett större upptagningsområde för att klara ekonomin och kvaliteten."---

"Tanken om större regioner är riktig, inte minst för att få en effektivare organisation av sjukvården. Förr eller senare kommer den att genomföras. Men att genomföra sammanslagningen redan till 2019 kommer i det närmaste att kräva politisk enighet, både på riksplanet och ute i landet.

Ingen politiker vid sina sinnens fulla bruk kommer att vilja gå in i en valrörelse med ett kontroversiellt beslut om nya regioner i bagaget.

Centerns inställning – att vara för sammanslagningen men bara om den kan genomföras frivilligt – låter oss ana svårigheterna.

Så frågan i dag blir mindre om Sverige behöver större regioner än om de politiska partierna har förmågan att göra det som borde göras."

Ingvar Persson på Aftonbladets ledarsida

[helga21]
2016-07-26, 23:27
#19

Nu är det klar med regionindelningen i nästan hela landet.  Men i de södra delarna så har vi satt oss på tvären. 2019 försvinner Blekinge läns landsting och Region Blekinge tar över.

I Skåne anser de vara sig själva nog med 1,3 miljoner invånare och här i Blekinge har man slagits för att få bilda region med Skåne tillsammans med Kalmar och Kronobergs län. Men det blir inte av 2019 i alla fall.

Jönköping anser också att de är sig själva nog av någon anledning och Östergötland tycker att de kan undvara Kalmar län som nu hör till Linköpings universitetssjukhus.

Vad Halland tycker vet jag inte men jag vet att nu så hör södra Halland till Skåne tillsammans med Kronoberg och Blekinge. 

Så resten av Sverige har sagt ja till regionindelningen och den kommer att ske 2019 medan södra Sverige håller på och bråkar. Senast 2023 ska det dock var klart.

Problemet med oss här i Blekinge, Kalmar,  Kronoberg och Hallands län är förutom folkmängden att vi inte ha något universitetssjukhus medan det finns två stycken i Skåne. Lund och Malmö. Jag tror att utredarna inte haft klart för sig hur läget ser ut och att de nya regionerna ska kunna ta emot patienter också 😃 Eller kanske det inte är nödvändigt så länge som det ser bra ut på kartan 😂

[Nomen Nescio]
2016-07-27, 08:42
#20

Halland ingår inte i den reviderade versionen av Västra Götalands län, åtminstone inte från 2019. Vad som sedan händer 2023 tycks vara en öppen fråga.

Bohuslänningen

Hallandsposten

Annons:
[Nomen Nescio]
2016-11-20, 17:25
#21

"Civilminister Ardalan Shekarabi (S) har det tuffa arbetet med att försöka få till de nya storregionerna. Förutom motstånd från andra partier finns det även en stark folklig opinion mot hopslagningarna.

50 procent av svenskarna tycker att idén med storregioner är ganska eller mycket dålig. Inte ens hälften så många tycker att idén är ganska eller mycket bra, 23 procent. Övriga tillfrågade vet inte vad de tycker eller har ingen åsikt."---

"Motståndet har ökat. När samma fråga ställdes för ett halvår sedan tyckte 42 procent att idén var dålig, och 28 procent tyckte att den var bra."---

TT

Farwuq
2016-11-20, 19:11
#22

Börja med att slå ihop de som kan tänka sig det.
De som inte vill, t.ex. jämtarna, låter man vara tills man har sett hur det gått med de frivilliga länen.

Värd: för Astrologi. Medis: för Astronomi, Filosofi & Finland

[Nomen Nescio]
2016-11-24, 16:27
#23

"Förhandlingarna om nya storregioner har havererat. Även Centerpartiet och Kristdemokraterna har dragit sig ur överläggningarna.

Med det beskedet finns det alltså inget stöd för förslaget i riksdagen längre."---

"Civilminister Ardalan Shekarabi (S), som lett samtalen, är mycket besviken.

– Det här är en besvikelsens dag. Det här är ett svek mot Sveriges kommuner och landsting. Vi kommer inte att lägga fram en proposition som inte har stöd i Sveriges riksdag."---

http://www.svt.se/nyheter/regeringens-plan-pa-nya-storregioner-faller

landsbygdsbo
2016-11-24, 16:48
#24

Ett stort problem är väl, för att kunna finansiera en avancerad sjukvård av hög kvalitet så behövs en viss storlek av lasarett. Det betyder i praktiken att lasarettet måste ha ett visst antal människor i sitt upptagningsområde.

Vilket då för norra Sveriges del betyder, geografiskt sett enormt stora områden, jämfört med exempelvis Mälardalen…

Hur man praktiskt /medicinskt och rättvisemässigt ska lösa det blir en jäkligt het politisk potatis…

[helga21]
2016-11-24, 17:45
#25

# 24 Ett sätt är att bilda kommunalförbunde som man har i dagens läge och som man alltid gjort då det har behövst.

landsbygdsbo
2016-11-24, 19:31
#26

#25

Problemen kommer till ytan då exempelvis Linköpings (region Östergötland)innevånare anser att de har nock med att betala för sitt lasarett och vägrar stå för en del av kostnaderna i Norrlands inland.

Det är bara att inse att hålla ett lasarett med förmåga till kvalificerar vård kräver ett visst befolkningsunderlag.

Hur vi löser det hela organisatoriskt är egentligen egalt. Det är hur vi ska lösa  det ekonomisk det gäller.

[helga21]
2016-11-25, 11:15
#27

# 26 Det var inte att Linköping skulle betala för Norrland utan att de nuvarnade regionerna förutom Västra Götland och Skåne är kommunalförbund.  Ex Region Blekinge består av de fem kommunerna och landstinget.

På sikt tror jag att man måste gå in och låta staten sköta avancerad sjukvård.

Annons:
Farwuq
2016-11-25, 11:30
#28

Jo, både sjukvård och skola, kräver nog att staten går in.

Värd: för Astrologi. Medis: för Astronomi, Filosofi & Finland

landsbygdsbo
2016-11-25, 12:34
#29

Att staten borde få ta hand om skola , polis och vård är nog på sikt en vettig lösning.

Men man kommer ändå inte ifrån det faktumet att att för att kunna hålla en sjukvård på samma nivå i ett tättbefolkat område jämförd med en glesbygd så blir glesbygdens mångdubbelt dyrare.

Alternativet blir då att glesbygden får ungefär samma resurser per capita som ex Mälardalen och man landar då med ett, par tre timmars bilfärd till närmaste lasarett. Skolelever tvingas tillbringa timmar per dag i bussar och servicelägenheterna ligger långt ifrån de äldres ursprungliga bostäder.

Jag ser ingen annan rättvis lösning.

tlover
2016-11-25, 12:37
#30

#29 så rättvisa mäts enbart i pengar och inte tex livskvalitet?

l'm back

Farwuq
2016-11-25, 13:24
#31

#29  Det där alternativet som du visar på, är knappas rättvist.

Man måste kunna bo och verka under likartade förhållanden i hela riket. Att allt ska hända kring Stockholm är inte på något sätt rättvist.

Värd: för Astrologi. Medis: för Astronomi, Filosofi & Finland

[helga21]
2016-11-25, 18:26
#32

# 29 Det gör vi redan idag. Blekinge som är ett litet län har inget  universitetssjukhus medan Skåne har två stycken.  Dessa delar vi på med Kronoberg och södra Hallands län. Hjärtsjukvården sköter vi här i Karlskrona medan Växja har hand om cancerpatienter som behöver strålas.

När det gäller skola så fick jag gå upp kl 06.00 varje morgon och åka hemmifrån kl 07.00 och åtevända hem strax innan 17.00 varenda dag utom söndag då vi var lediga i högstadiet och så lördagar där vi endast gick 4 timmar. Men stiga upp fick jag göra kl 06.00.

Farwuq
2016-11-25, 18:51
#33

Upphörde lördagsskolan med vt 68? Jag vill minnas det.
🤔

Värd: för Astrologi. Medis: för Astronomi, Filosofi & Finland

landsbygdsbo
2016-11-25, 18:54
#34

#29

Beror på vad du menar med rättvisa.

rättvisa enligt socialistisk modell var ju, från var och en hans förmåga, till var och en efter behov.

Det visade sig ju leda till bankrutt och ännu större orättvisor.

Rättvisa i mina ögon är att alla betala en skälig skatt. och sedan får de olika  regionerna rätta mun efter matsäcken.

Med tanke på att vi idag ligger i topp 2 vad det gäller skattetryck så ser jag inte utrymme till ngr större skattehöjningar.

Annons:
landsbygdsbo
2016-11-25, 18:56
#35

#33 och på lördagarna fick man ingen skollunch utan man fick ta med sig mackor o thermos…

tlover
2016-11-25, 19:18
#36

#34 så dom som inte kan bidra (tex sjuka) ska också mätta mun efter matsäcken? Ska vi sluta med alla bidrag och ersättningar till sjuka då? Rättvisa är inte bara pengar utan också livskvalitet

l'm back

landsbygdsbo
2016-11-25, 19:31
#37

#36

Den som inte har möjligheter att skaffa sig en egen inkomst får ju genom vårt skyddsnät en dräglig tillvaro.

Naturligtvis räcker inte resurserna till allt vad man önskar. Men en gammal regel säger ju : -Det är alltid lättare att spendera andras pengar än sina egna.

Höjer man skatten för mycket så blir det lika mycket mer lönsamt att lyfta bort verksamheter från beskattning.

Har jag en sommarstuga och hyr ut den, tar upp inkomsten och sedan med de skattade pengarna hyr en segelbåt i 14 dgr i Grekland.

Frid o fröjd, men nu tar staten över hälften av hyran i skatt. Då räcker det bara för en veckas segling..

Lösningen är ju uppenbar.

Jag lånar ut stugan till Kalle, som hyr en båt i Grekland för 2 veckor, som jag då disponerar.

2 vinnare och en förlorare efter den skattehöjningen

Och förloraren är den som lever på de skatter som dras in.

tlover
2016-11-25, 19:37
#38

#37 fast enligt din logik ska man ju få lika mycket per capita som alla andra. Då blir det inget skyddsnät kvar kan jag lova

l'm back

landsbygdsbo
2016-11-25, 19:55
#39

#38

Visst ska väl en sjuk eller skadad individ betala samma skatt som en frisk…i de fall där den sjuke har inkomst, eller hur?

Har den sjuke ingen inkomst så har vi valt att hålla ett vist skyddsnät.

Vad jag pekar på är, att stiger skatten för mycket så kommer folk välja att göra obeskattade bytesaffärer, när man hör hemma i normala inkomstgrupper.

Bilmeken fixar hårfissans bil den första helgen i månaden, den andra färgas o klipps bilmekens fru hos frissan.

Det blir en momsförlust för staten på 500 spänn + 1200 spän i förlorade skatteintäkter…..

tlover
2016-11-25, 20:06
#40

#39 så varför ska inte skyddsnätet gälla alla? Till skyddsnätet hör ju även tex sjukvård men den ska vissa inte få ha inom rimligt avstånd enligt dig.

l'm back

landsbygdsbo
2016-11-25, 20:24
#41

#40

Skyddsnätet gäller alla.

Men väljer du att bo 20 mil från ett lasarett  så får du acceptera de fysiska lagar som gäller.

Jag har ca 4 km enskild väg till mitt hus. Skulle jag få en infarkt en snöig morgon kan jag ju inte skylla på ambulansen om de inte kommer fram på den oplogade vägen…det är ju mitt fel att den inte är plogad.

En risk jag tar och det är mitt val. Väljer du att bo i glesbygd är det en risk du tar och som du väljer.

Annons:
tlover
2016-11-25, 21:08
#42

#41 Nej skyddsnätet gäller inte alla vissa kommuner (och kommuner är betydligt större i norr än i södra sverige) har inte ens Akutmottagning på helger eller ambulans tex då kan man ju knappast säga att skyddsnätet gäller dom i dessa kommuner

Fast problemen är oftast när det dras in, tex om det går från att ha bara 5 mil till BB till att det blir 20 mil. Så när du flyttade dit (om du inte växte upp där) så var det relativt nära till sjukvård men sen när man väl etablerat sig på en plats är det svårt att bara flytta. Man kan tex ha sitt jobb där.

När du flyttade till din gård alternativt växte upp där så visste du att det var enskild väg där eller hur? Skulle dom helt plötsligt ta och göra den närmaste milen enskild väg så skulle väl inte heller du vara så glad (föga troligt men du förstår vad jag menar)

l'm back

landsbygdsbo
2016-11-25, 21:14
#43

#42

Jag har inte alla de rättigheter och förmåner idag som jag hade för 20 år sedan.

Ingenting förblir oförändrat.

Det finns ingen rättvisa i att kräva en samhällsservice som skulle innebära 10 ggr mer i bidrag till den enskilde i ett område jämfört med ett annat.

Samhällsservicen finns, då blir det din sak att ta dig till den.

Men det är klart, har du ett långsiktigt hållbart förslag hur du vill finansiera det hela så är jag den förste att ändra mig

tlover
2016-11-25, 22:18
#44

#42 Så du tyckte det var helt okej då dom tog bort rättigheter för dig? Eller är det bara andra som inte får klaga?

Så långtidssjuka som säkerligen drar 10 ggr mer i bidrag än friska ska inte heller få det? Det är ju egentligen samma sak.

Jag har gett lite förslag i andra trådar då du frågat men jag får väl skriva igen. Ett förslag jag har är att tex den kommunala företagsskatten ska gå till kommuner där företagen verkar, inte där dom har huvudkontor. (utom företag som verkar utomlands)

l'm back

landsbygdsbo
2016-11-25, 22:52
#45

#44 Nej jag tycker inte det var ok när de tog bort rättigheter som tidigare ingick i ägande rätten.

Men jag har full förståelse för att de lade ner stora delas av lasarettets verksamhet för att flytta till centrallasaretten. Man fick på det viset betydligt mer pang för pengarna. Man lyckas behålla specialistläkare, kompetens och har tack vare beläggningen möjlighet att hålla moderna materiel.

Jo jag har läst dina förslag. Men är du medveten om hur mycket dessa (framförallt stora bolag) med ofta internationell verksamhet betalar i skatt?

Ta till exempel SCA

http://www.svt.se/nyheter/ekonomi/sca-har-inte-betalt-bolagsskatt-pa-tio-ar

Det hjälper dig inte mycket då….

tlover
2016-11-25, 22:58
#46

#45 Så du förstår att alla andra inte alltid är glad? Sitter man bara tyst så kan det ju inte bli en förändring åt det bättre, säger man något så kan det iallafall ske nått.

Tycker du att SCA gör rätt då? Eller tycker du att man ska göra så att det inte går att skattesmita så?

l'm back

landsbygdsbo
2016-11-25, 23:19
#47

#46

För det första tror jag inte SCA skattesmitar.  Det skulle vara ett brott. Däremot så har man tack vare omsättning råd att skatteplanera.

Det är en helt legitim sysselsättning. Vilket även jag gör. Jag fördelar inkomsttoppar från exempelvis avverkningar över flera år, för att sänka skatten.

Att du protesterar är inget fel i sig.

Men i detta fallet är det som med regnet, visst kan man svära över eländet men det hjälper föga. Då är det bättre att anpassa sig.

Problematiken med glesbygden är inte så enkel att lösa.

Mitt förslag är att alla ska få ett skatteavdrag. Med ett visst antal hundralappar per kilometer till , ex. centralort med lasarett.

Det är ett enkelt sätt att kompensera och framförallt att göra det attraktivt för lönsamma fåmansbolag att etablera sig på landsbygden.

Totalsumman för dessa avdrag skulle sedan kommuner o regioner kompenseras från statskassan med.

tlover
2016-11-26, 09:36
#48

#47 Jag frågade inte om det var lagligt utan om det är rätt? Behövs det kanske ändrade skatteregler? 

Vem säger att jag inte anpassar mig, men om det inte hjälper att protestera så lever vi inte i ett demokratiskt samhälle heller. Det går att förändra, det är inte enkelt kanske och det funkar kanske inte varje gång men det går.

Något liknande har jag också funderat på, det är ju galet att man betalar samma skatt (eller faktiskt ofta högre skatt) om man bort långt från tex sjukhus än de som bor nära. 
Men vissa saker måste faktiskt också det finnas relativt nära, tex så ska det finnas ambulanser i större (till ytan) kommuner och det ska gå att komma till en akutmottagning på mindre avstånd än 10 mil på en helg.

l'm back

Annons:
landsbygdsbo
2016-11-26, 09:52
#49

#48

Du snackar om skattesmitning och att man ska ändra lagar.

Skattesmitning är redan idag olagligt.

Den som bor på en liten ö kan aldrig räkna med samma säkerhet samma samhällsservice som den som bor på fastlandet. Samma sak gäller den som bor långt från lasarett eller annan samhällsservice. Så är det och så kommer det alltid att vara. det tar nu en gång längre tid att köra 8 mil än 5 kilometer.

Att ha akutmottagningar fördelade över glesbygden är ett alternativ. Men som vid allt annat så sätter kostnaderna upp en begränsning.

+ det enkla faktumet att det i dag är nästan omöjligt att få tag i läkare med hög kompetens som är villiga att ta dessa jobb.

Och att då begära att andra regioner med redan ansträngda ekonomier ska avyttra resurser för att glesbygden ska få förbättrad service lär nog bli svårt att sälja in hos valmanskåren i dessa regionen.

Så den gamla regeln om att rätta mun efter matsäcken gäller nog även här.

Farwuq
2016-11-26, 10:08
#50

Man kan höja skatten i Mälardalen och sänka den i glesbygder, då bör näringsverksamheter flytta dit de behövs bäst.

Värd: för Astrologi. Medis: för Astronomi, Filosofi & Finland

tlover
2016-11-26, 10:31
#51

#49 Jag är ganska övertygade om att många större företag (och även mindre såklart) håller på med skattesmitning men det kan vara bra att ändra lagarna, iallafall för storföretag så att dom inte kan fiffla med siffrorna så att de betalar noll och ingenting i skatt.

Det finns, vad jag vet akutbåtar och även andra alternativ.

Jag pratar inte om att sätta ut akutmottagningar lite här och där, jag pratar om att inte ta bort befintliga och att varje kommun över en viss storlek (räknat i yta) ska ha en akutmottagning varje dag på veckan och även nätter och kvällar

l'm back

landsbygdsbo
2016-11-26, 11:47
#52

#49

Alla, företag såväl som privatpersoner är någon gång involverade i "skattesmitning."  Dvs din version av skattesmitning vilket i verkligheten innebär laglig skatteplanering.

Sedan är det tyvärr en stor grupp som verkligen smiter med skatten dvs betalar eller säljer varor o tjänster svart.

Problemet med att bestämma över yta, är ju, vilket de flesta inser, att ytan inte betalar skatt. Säg istället att varje kommun, område med ett visst antal människor skrivna där är skyldiga att ha en akutmottagning.

Och att det antalet ska sättas så att antalet ekonomiskt bär mottagningen.

tlover
2016-11-26, 12:04
#53

#52 jag syftade på riktig skattesmitning i det senaste inlägget. Sen tycker jag att utöver det så borde kanske reglerna ses över så att storföretag som tjänar massor faktiskt också betalar skatt. Du är medveten om att kommuner anpassas efter befolkning . Men som sagt man kan inte bara räkna per capita då man pratar om sjukvård för då dör folk i onödan

l'm back

landsbygdsbo
2016-11-26, 12:15
#54

#53

Då är du tillbaka på ruta 1

En fullt utrustad akutmottagning med kompetent personal kostar en ansenlig peng. Den finansieras av sina brukare via skattsedeln.

Alltså går det åt ett visst antal personer som har jobb och vettig inkomst för att bära upp mottagningen. Inte några hundra tusen Ha.

Därför måste mottagningens upptagningsområde anpassas till befolkningsunderlaget, inte avståndet till mottagningen.

Men det vet du ju redan…

[helga21]
2016-11-26, 12:46
#55

Jag gick två år med lördagar det minns jag då Lyckebyborna hade sovmorgon på lördagen och jag också men bussen gick vid samma tid som vanligt och jag slutade högstadiet våren 1969. Men det berodde på att det inte fanns någon annan högstadieskola och de som ville fick gå om 7:an för att för högstadiekompetens. Vi var som mest 850 elever i en skola för 500 elever. Och inte  hade vi någon gymnastiksal heller utan fick gå ned till Lyckebyskolan och tillbaka igen efter gymnastiken.

Annons:
tlover
2016-11-26, 13:45
#56

#54 fast det går ju att omfördela pengar också för att få råd

l'm back

landsbygdsbo
2016-11-26, 14:17
#57

#56

Det du kallar omfördelning innebär skattehöjningar. Och det i ett land med ett av världens högsta skattetryck.

Då är det ju som om bonden skulle skära file´n ur mjölkkon för att höja intäkterna…det går ju bara en gång….

tlover
2016-11-26, 14:24
#58

#57 Nej det behöver inte innebära skattehöjningar

l'm back

landsbygdsbo
2016-11-26, 14:30
#59

#58

Det skulle alltså inte innebära avgifts eller skattehöjningar? Hur skulle du då får in de extra pengar som behövs?  Trolla 😉

Upp till toppen
Annons: