Annons:
Etikettför-eller-emot
Läst 1813 ggr
[Carpinus]
2016-02-06, 12:59

Är Sverigeförhandlingens snabbjärnväg framtiden?

Jag kanske inte har hängt med i alla turer, men plötsligt verkar det som om diskussionen inte gäller om vi skall ha höghastighetsjärnvägar, utan var de skall gå och hur de skall bekostas.

Så här står det på projektets hemsida:  "Sverigeförhandlingens uppdrag är att ta fram förslag till principer för finansiering, analysera de kommersiella förutsättningarna och att föreslå en utbyggnadsstrategi, det vill säga i vilken ordning järnvägarna ska byggas. Uppdraget är även att hitta lösningar för spår och stationer i städerna och inte minst att i slutänden förhandla fram en medfinansiering."---

Debattören Heidbrink skriver i GP bl.a följande:

"Eftersom banan blir en äkta höghastighetsbana enbart om tågen i princip utan stopp kan gå mellan Stockholm, Göteborg och Malmö, är det mycket tveksamt huruvida det finns tillräckligt många resande som kan använda den. Blir det inte det, blir biljettpriserna så höga att de som skulle kunna tänka sig att ta tåget hellre tar flyget. Det är med andra ord svårt att se hur höghastighetsbanorna ska bli företags- eller samhällsekonomiskt lönsamma.   Höghastighetsbanan ser ut att vara ett projekt fött ur fascinationen för en viss teknik, inte ur en kylig analys av vad Sverige behöver. Vår konventionella järnvägsinfrastruktur knakar i fogarna och behöver rustas upp samtidigt som flaskhalsar bör byggas bort. Är branschen och det allmänna upptagna med att bygga höghastighetsbanor, är det ytterst tveksamt huruvida ork kommer att finnas att åtgärda det konventionella systemet."---

Tror du på Sverigesförhandlingens vision om snabbjärnvägar?

Annons:
[helga21]
2016-02-06, 14:00
#1

Då jag känner en person med insyn i verksamheten så är det så att det är meningen att staten ska betala större delen av kalaset 93-97 % av kostnaden och just nu ser det lite trångt ut i budgeten.

KimE
2016-02-07, 11:03
#2

Det har väl alltid varit en förutsättning att det är skattemedel som står för notan för järnvägar. Det kommer ju inte att gå så mycket gods på en järnväg som ska upp i 300km/h så det kommer inte att gynna transporter som är viktiga för Sverige i helhet utan bara gynna storstadsbor och tömma resurserna för landsbygdens transporter. Hur ska man kunna finansiera järnvägarnas upprustning om  man bygger nya utan att ha fixat till de befintliga 100åriga järnvägssträckorna. Dubbelspår skulle kunna minska transporttiden för både person och godstrafik.

[Jimmy.L]
2016-02-07, 11:13
#3

Fixa dom befintliga först tycker jag där finns det ett stort behov att komma ikapp allt som behöver fixas.

[Carpinus]
2016-02-22, 12:47
#4

"Problemen med järnvägen är så stora att pengarna till underhåll nästan behöver fördubblas. Trafikverket varnar för att man kan tvingas stänga en del banor och slopa nya viktiga investeringar om det inte blir mer pengar från staten.

_Frågan om Sverige ska satsa hundratals miljarder kronor på att bygga nya höghastighetsbanor engagerar många. Men de lockande visionerna om framtidens tåg står i bjärt kontrast mot det sorgliga tillståndet för den nuvarande järnvägen."---

"Staten lägger nu ned 9 miljarder kronor om året på underhåll av järnvägen. Den summan skulle behöva öka till 13 miljarder kronor om året för att vi under de kommande åren ska ha samma nivå på järnvägen som i dag. Utan en höjning kommer standarden på järnvägen att efterhand försämras allt mer och det blir ännu fler störningar._

Ska man dessutom försöka ta igen de tidigare årens eftersatta underhåll krävs det totalt 16 miljarder kronor om året. Det krävs med andra ord nästan en fördubbling av underhållet för att få en rimlig nivå på järnvägen."---

SvD

starhawk
2016-02-23, 07:45
#5

Problemet med järnvägen är ju att den måste bära sina kostnader, lastbilar och bussar slipper ju betala för sitt underlag och blir därmed billigare trots att dom gör av med 5 ggr så mycket energi som tåget för att förflytta en given last en given sträcka. Så länge den subventionen pågår så ligger järnvägen i lä.

Värd för Knivtillverkning  & Slöjd iFokus

[Nomen Nescio]
2016-07-07, 23:45
#6

"Höghastighetstågen lanserades under Almedalsveckan 2014 för att rädda alliansens valrörelse. Två år senare håller projektet på att spåra ur. Inte minst för att Moderaterna tvekar.

– Jag tror att den här frågan kommer att falla på sin egen orimlighet, säger Kjell Jansson (M)."---

"Nya stambanor med tåg som färdades i 300 kilometer i timmen och kortade resan Stockholm–Malmö till 2,5 timmar. 100 000 nya bostäder, som en motprestation från berörda kommuner. En kick för jobb och tillväxt med nya möjligheter till pendling. Det var 2014 års maffigaste valfläsk. Många blev konfunderade. Finansminister Anders Borg (M) hade tidigare dömt ut höghastighetståg som ”robust olönsamt”.

– I en valrörelse händer det saker som ingen förutsett. Den där frågan hade inte diskuterats djupare i partiet. Den poppade upp. Men om man lägger sådana förslag måste det vara mer genomtänkt, säger Kjell Jansson, som i dag är länsförbundsordförande för M i Stockholms län."---

"Viktigaste skälet till att skepsisen växer är att kostnadskalkylen har skenat iväg uppåt. För någon månad sedan reviderades den visserligen ner något men ligger ändå runt hisnande 230 miljarder kronor."---

Även infrastrukturminister Anna Johansson (S) är bekymrad och Liberalerna har redan sagt nej till projektet."---

DN

Här har en massa kommuner lagt ner tid och resurser på att utreda och sammanställa förslag samt leta tomtmark för motprestationsbostäderna  (vissa kan redan ha köpt in tomtmark), och Sverigeförhandlingen har valt och vrakat,  rest runt i landet och tagits emot som kungar - så kanske det inte bidde en tumme en gång…

Synd att man tänkte efter före!

Annons:
Janne Nilsson
2016-07-08, 01:36
#7

"Bet Kinder bet, morgen kommt der Schwede.
Der Schwede der kommt mit dem morgenstern,
Er frist die kleine Kinder gern."

starhawk
2016-07-08, 07:30
#8

#7: Fordonskatt är inte detsamma som vägskatt, faktum kvarstår lastbilar och bussar betalar inte för vägunderhållet medans tåget måste betala för underhållet av järnvägsnätet.

Värd för Knivtillverkning  & Slöjd iFokus

KimE
2016-07-08, 08:22
#9

Fordonsskatt är ersättaren till vägskatt vad staten gör med pengarna är en annan sak. Bara utländska fordon slipper betala.

[Nomen Nescio]
2016-07-08, 08:31
#10

Ursäkta att jag inte riktigt hänger med i järnvägsspåret, men skulle de tilltänkta höghastighetsbanornas kostnad på 230 miljarder finansieras med fordonsskatten, eller var kommer den diskussionen in i bilden här?

Janne Nilsson
2016-07-08, 08:37
#11

#10

Starhawk hävdade att motorfordon inte bär sina kostnader i inlägg #5. Jag länkade till Fordonskatt. Vilket Starhawk inte vill få till vägskatt trots att det står så uttryckligen i länken.

Som KimE är inne på i #9 så går dessvärre inte pengarna oavkortat till vägunderhåll. Precis som bensinskatten så har det blivit en intäkt man kan ta ifrån till annat.

Janne Nilsson

"Bet Kinder bet, morgen kommt der Schwede.
Der Schwede der kommt mit dem morgenstern,
Er frist die kleine Kinder gern."

starhawk
2016-07-08, 11:47
#12

##11: Där har du fått det hela om bakfoten det är bussarna och lastbilarna som inte bär sina kostnader, privatbilisterna däremot betalar en ju hel del

Värd för Knivtillverkning  & Slöjd iFokus

Janne Nilsson
2016-07-08, 12:10
#13

#12

Kan du utveckla?

Länken säger så här.

"Följande fordon är, som huvudregel, skattepliktiga om de är eller bör vara registrerade i vägtrafikregistret och inte är avställda eller endast tillfälligt registrerade: 1. motorcyklar, 2. personbilar, 3. bussar, 4. lastbilar, 5. traktorer, 6. motorredskap, 7. tunga terrängvagnar, och 8. släpvagnar_.
_

Med undantag från huvudregeln ovan är veteranfordon inte skattepliktiga. Som veteranfordon räknas följande fordon, vars ålder, beräknad som skillnaden mellan fordonsåret och innevarande kalenderår, är trettio år eller äldre: 1. motorcyklar, och 2. bussar, lastbilar och personbilar som inte används i yrkesmässig trafik som avses i yrkestrafiklagen (1998:490).

Skattepliktiga är inte heller 1. personbilar, lätta bussar och lätta lastbilar som beskattas enligt lagen (2006:228) med särskilda bestämmelser om fordonsskatt, 2. traktorer, motorredskap eller tunga terrängvagnar som hör till skatteklass II enligt 17 § vägtrafikskattelagen, 3. släpvagnar som dras av tunga terrängvagnar som hör till skatteklass II eller av motorredskap som hör till skatteklass II eller beskattas enligt 19 § vägtrafikskattelagen, 4. påhängsvagnar med en skattevikt över 3 ton om de dras uteslutande av bilar som kan drivas med dieselolja eller av traktorer som är särskilt konstruerade för att användas för på- och avlastning av påhängsvagnar inom hamn- och terminalområden eller andra liknande områden, och 5. släpvagnar med en skattevikt av högst 750 kilogram.

Fordonsskatt betalas inte heller för fordon som har ställts av."

Med tanke på hur vanligt det har blivit med yrkestrafik registrerar i andra länder, främst inom EU, borde de också betala någon form av avgift för det slitage de utgör.

Janne Nilsson

"Bet Kinder bet, morgen kommt der Schwede.
Der Schwede der kommt mit dem morgenstern,
Er frist die kleine Kinder gern."

Annons:
[Hayabusa]
2016-07-08, 12:31
#14

Janne är helt rätt inne på det han skriver i #13. På E6:an mellan Helsingborg och Malmö räknar man med att lastbilstrafiken utgörs till 60% av utländska fordon. Nattetid uppåt 80%. Tittar man på den tunga trafiken, åtminstone i södra 1/3-delen av landet, så ser man att utländska fordon ökat dramatiskt de senaste åren. Skälet är enkelt: Låg prisbild.

Hur många av de riktigt stora transportkunderna(köparna) i Sverige använder sig utav svenska åkerier (med svenska chaufförer)?

Att svenska åkerier/bilister skulle åka snålskjuts har jag svårt att se.

Behöver Sverige tåg som går fortare? Nej, inte enligt min mening. Dessutom är det tveksamt om vi verkligen har råd. Det som saknas i dagens järnvägsnät är inte först och främst hastighet utan kapacitet & tillförlitlighet.

Visst är det roligt & intressant med en snabb sportbil, men innan drömmarna svävar iväg så är det vettigare att renovera den gamla Volvon och kanske hänga på ett släp eller husvagn istället.

Janne Nilsson
2016-07-08, 12:57
#15

#14

Precis, jag skall inte säga att jag är expert men med 2 års konsultuppdrag på Infranords Huvudkontor bakom mig har jag lite insikt i hur eftersatt underhållet är.

Janne Nilsson

"Bet Kinder bet, morgen kommt der Schwede.
Der Schwede der kommt mit dem morgenstern,
Er frist die kleine Kinder gern."

Upp till toppen
Annons: