Annons:
Etikettnyheter
Läst 1882 ggr
tlover
2016-08-25, 08:30

Ny skatt kan bli katastrofal för Norrland

I vinter förväntas en ny skatt bestämmas, en som kommer att innebära 26:- extra per mil för tunga transporter för att uppmuntra att skicka sådant med tåg istället.

Problemet i norr är ju att tågbanorna inte är i sådant skick att det går att skicka sånt via tåg.

Det innebär att alla i Norrland kommer att få höjda priser för bland annat mat och bränsle skickas via lastbil.

Är detta sista slaget från södra Sverige för att stänga ner Norrland? Det ser då ut som så.

Missförstå mig inte, jag är för att mer skciaks via tåg, men då måste tågrälsen rustas upp först.

http://affarsliv.norran.se/494855/stangt-for-alltid

Det får mig att undra på konsekvenserna

Kommer poto att bli dyrare över hela Sverige eller kommer det finnas dyrare zoner att skicka till/från?

Kommer det bli sista slaget mot närodlat i Norrland, det kommer ju att bli dyrare även i kuststäderna att köpa närodlat än från södra Sverige?

Kommer fjällturismen bli för dyr för kunden (och läggas ner)?

Kommer skogsnäringen i Sverige att läggas ner?

etc

l'm back

Annons:
landsbygdsbo
2016-08-25, 09:22
#1

Det kommer förmodligen att innebära att det inte längre lönar sig att transportera viss virkeskvaliteter ner till kusten från Norrlands inland.

Det riskerar då att slå ut pappersmassa tillverkningen och i nästa steg skapa värdeförluster på skogsmark i Norrlands inland i mångmiljardklassen.

För att inte tala om arbetstillfällen.

Staten som stor skogsägare kommer att bära en del av dessa förluster + att skatteintäkter minskar o sociala utgifter ökar

Låter helt klart som om MP ligger bakom det eminenta förslaget.🥳

KimE
2016-08-25, 15:36
#2

Man får använda Rumänska åkerier i stället för svenska det finns ju ändå inte poliser nog att kontrollera att lagarna följs. Lastbilen som klampades fast utanför Sundsvall med en "rumänsk" förare som inte talade rumänska och misstänktes ha falskt körkort släpptes med lastbil och allt.

landsbygdsbo
2016-08-25, 16:15
#3

Jo tack, skulle vilja se en sydlänsk amatör ta bil o släp på en snöig ishal skogväg som inte plogats ordentligt..😃

[VSK]
2016-08-25, 18:30
#4

Det var väl inte alltför många år sen som polisen hade razzia på just utlandsregistrerade lastbilar och långtradare och ett skräckexempel var ju en långtradare som endast hade en enda fungerande broms på hela ekipaget.

[Thiah]
2016-08-25, 19:42
#5

#3 många rumänska chaufförer är nog mer vana vid oplogade vägar än de svenska… ;)

[Hayabusa]
2016-08-25, 22:25
#6

Utländska lastbilar/chaufförer är här för att stanna, gissar jag. Andelen är väldigt stor, även om kanske ingen vet exakt hur många. Har sett svenskregistrerade Bring semitrailers med dragbilar från t ex Slovakien. Andelen utländska lastbilar som trafikerar E6:an är hög, har sett siffror på över 50%.

En dryga året gammal artikel, men aktuell:

  http://www.trailer.se/laglonechaufforer-sparar-pengar-at-postnord/

Annons:
[Hayabusa]
2016-08-25, 22:26
#7

#5 Det handlar inte om körvana/skicklighet. Ämnet går mycket djupare än så.

landsbygdsbo
2016-08-26, 14:36
#8

#5, #7

Ja de är säker mer vana vid både dåliga vägar och oplogade vägar.

Men för min egen del skulle jag inte ge koden till bommen för att en utländsk bil skulle köra upp. Och jag är nog inte ensam

Och jag är medveten om problemet. Hittills har ju det lokala styckegodset varit förskonad från dessa "dumping"bilar där förare betalas med svältlöner och inte sällan bilarna inte håller måttet. Men det är väl bara en fråga om tid.

[helga21]
2016-08-26, 19:02
#9

När vi var i Växjö så tittade min man på en lastbil med släp som lossade av plast. Både lastbil och släp var svenskregistrerade men föraren talade  inte ett enda ord svenska.

[Hayabusa]
2016-08-26, 19:09
#10

#9 Det är fullt normalt i stora dela av södra Sverige. Inget ont om förare från andra länder, de vill bara tjäna sitt uppehälle. Men - resultatet blir snedvriden konkurrens och miljöaspekter som missar sitt mål.

[helga21]
2016-08-26, 19:19
#11

# 10 Men det innebär att de är anställda av svenska åkare.

[Hayabusa]
2016-08-26, 19:25
#12

#11 Så kan det vara, men det finns också stora (semi-)trailerflottor som anlitar utländska dragbilar & chaufför.  Det finns flera aspekter i det här ämnet.

[Hayabusa]
2016-08-27, 06:37
#13

För att knyta an till frågeställningen i #0 så kan man med fog påstå att det öppnar upp för utländska (låglöne) transportföretag att ta av över viss del av verksamheten. Med allt vad det innebär (låga löner, miljö etc)

Att transportera gods på tåg är bra men är en fråga om kapacitet - persontrafik eller gods?

Annons:
[Nomen Nescio]
2016-08-27, 09:17
#14

#0 Men nog satsas det väl på infrastrukturen i norr, i form av Norrbotniabanan och hamnutbyggnader till exempel? Visst, det kommer inte att stå klart i morgon, men någon nedstängning av Norrland tycker jag inte att det tyder på…

tlover
2016-08-27, 09:44
#15

#14 fast satsningar behövs i inlandet också där är avstånden större vilket gör att det är där som priserna främst kommer att öka

l'm back

[Nomen Nescio]
2016-08-27, 09:51
#16

#15 Men satsningar som de nämnda innebär väl förgreningar från järnväg och hamnar - tanken kan knappast vara att investeringarna bara skall komma järnvägens och hamnens närområde tillgodo?

landsbygdsbo
2016-08-27, 11:01
#17

#11

jag vet inte om det är lagligt när det gäller lastbilar. Men i andra branscher anställer du inte arbetskraften utan hyr in den som företag.

De får då ut ungefär samma timpenning som en svensk jobbare efter skatt. Men blir själva skyldiga att betala skatter o försäkringar. Dvs en kostnadsreducering på 50 till 60% för det företag som väljer det alternativet.

Så har den Rumänske åkardrängen bara sina körkort o trafiktillstånd i ordning, är det nog lagligt…

tlover
2016-08-27, 11:58
#18

#16 men hur hjälper det inlandets järnväg?

l'm back

[Nomen Nescio]
2016-08-27, 12:04
#19

"Stickspår" är väl inte uteslutet? Förr i tiden växte samhällena upp längs järnvägen, men idag är det inte säkert att spåren har den mest lämpliga sträckningen - massaindustrier har ju under åren lagts ner t.ex.

KimE
2016-08-27, 12:23
#20

Järnvägen drogs en bit in i landet för att inte konkurrera med sjöfarten i slutet av 1800talet. Norrbottnia banan är inte beslutad än och det lär dröja länge innan den är aktuell om den blir av kommer mer av jobben flyttas söderut till Umeå. Moderna hamnar lär förenkla att flytta jobben utomlands, vindkraftverken tillverkas i tyskland och internationella företag sätter upp dem.

Annons:
[Nomen Nescio]
2016-08-27, 12:34
#21

#20 Vindkraften - är inte det en krisbransch?

http://www.svt.se/nyheter/utrikes/stopp-for-vindkraft-i-norden

[Hayabusa]
2016-08-27, 19:52
#22

Konkurrenssituationen i transportnäringen är stenhård.  Åkerier som bedriver illegal verksamhet har ökat kraftigt i antal och är av både utländskt och svenskt ursprung.

Överträdelserna rör till exempel brist på yrkestrafiktillstånd, överträdelser mot cabotageförordningen och utebliven betalning av lagstadgade avgifter och skatter. Andra delar är bland andra brott mot kör- och vilotider, smuggling, människohandel och stölder (främst diesel).

Med cabotagetransporter avses när ett transportföretag under en begränsad period utför inrikes transporter för annans räkning i en medlemsstat där företaget inte är etablerat.

Transportföretag från alla EU- och EES-länder har rätt att utföra cabotagetransporter i Sverige och vice versa.  Ett transportföretag som kommer med last i internationell trafik har rätt att utföra upp till tre cabotagetransporter inom sju dagar efter sista lossningen av det internationella godset.

Den utländska konkurrensen via cabotage varierar stort både geografiskt och mellan transporter av olika godsslag. Svenska åkerier utför också cabotage i andra länder, dock inte i någon större omfattning på grund av kostnadsläget.

Problemet med cabotage i Sverige är att polisen inte kontrollerar om utländska åkerier utför transporterna på ett lagligt sätt. Detta trots att EU-förordningen anger vilka dokument som föraren ska kunna visa upp för att visa om det handlar om en cabotagetransport eller inte. Den som bryter mot cabotagereglerna ska hindras från fortsatt färd.  

http://www.akeri.se/opinion/konkurrens

[Hayabusa]
2016-08-29, 14:48
#23

Vägslitageavgift i fokus på Elmia Lastbil

– Vi kan tvingas stänga vårt åkeri eftersom våra kunder inte blir konkurrenskraftiga, säger Trygve Bengtson, Trygve Bengtsons Åkeri i Sölvesborg.
Det var i maj förra året som regeringen tillsatte en utredning med rättschefen Vilhelm Andersson som ordförande. Uppdraget är att ta fram ett förslag till teknisk lösning och nödvändiga förfaranderegler för en vägslitageskatt. Även utformning och omfattning av skatteuttaget samt konsekvensanalyser ingår i direktiven.
– Vi lämnar ett förslag och försöker där förklara konsekvenserna, säger Vilhelm Andersson. Sedan är det upp till övre vederbörande att göra en bedömning.
Debattens moderatorer – Frans Johansson och Anders Karlsson konstaterade att kommittén redan nu har släppt vissa delar av sin utredning. Bland annat ska enskilda vägar undantas från skatten, inrapporteringen ska vara enkel och det ska finnas kameraövervakning längs vägarna.
Några summor ville däremot Vilhelm Andersson inte nämna och han dementerade snabbt ryktet om 26 kronor per mil.
– Det ligger ingen sanning i det eftersom vi inte själva har bestämt oss, säger han.
Rolf Ågren, ägare och vd i Gävle Fjärrfrakt, har 18 lastbilar i åkeriet och när han har räknat på 26 kronor per mil hamnar det på nästan 7 miljoner kronor i ökade kostnader.
– För att kunna kompensera kostnaden per kilometer måste vi höja taxan med 17 procent, säger han.
Moderatorerna Frans Johansson och Anders Karlsson frågade om inte konkurrensen med utländska åkare blir jämnare med en kilometerskatt.
– Nej, det blir i stället åt andra hållet, vi kommer att tappa ännu mer än i dag, säger Rolf Ågren. Det vi kan konkurrera med är att vi är framme på utsatt klockslag. Med det här förslaget orkar inve och jag tror inte att många andra åkerier gör det heller.
Med en kilometerskatt, anser regeringen, kan den tunga trafiken i större grad bära de kostnader den orsakar på samhällsekonomin, så som vägslitage och föroreningar. Ett påstående som Mårten Johansson, teknikchef i Sveriges Åkeriföretag, inte håller med om. I stället vill han se att politikerna ser över det totala skatteuttaget i stället för att stirra sig blinda på kilometerskatten.
– Kilometerskatten löser nog inte de stora viktiga frågorna och kommer heller inte att flytta över transporter till andra trafikslag, säger han. Vi måste jobba med miljöfrågor på andra sätt.

[helga21]
2016-08-29, 15:13
#24

Och nu vill V att 25 miljoner  ska avsättas i budgeten för att utländsk lastbilar och dess förare ska kontrolleras så att deras fordon är av rätt beskaffenhet och att förarna har rätt tillstånd att köra dessa. Det har SD sagt i  10 år snart men då var de rasister.

[Hayabusa]
2016-08-29, 15:28
#25

#24 Ja, det vore på tiden. 

"Tyskland har valt en annan väg där man har en specialpolis BAG för att kontrollera yrkestrafiken och som har till uppgift att jaga den olagliga yrkestrafiken detta har visat sig vara framgångsrikt och detta borde också utredas och införas i Sverige.

Vi moderater föreslår att man omedelbart studerar hur den tyska trafikpolisen jobbar och faller den studien väl ut i så fall införa samma system i Sverige.

Om inte något görs kommer Sveriges vägar trafikeras av fler olagliga fordon, olagliga åkerier, och fler olagliga chaufförer vilket kommer att göra att Sverige tappar såväl skatteintäkter men också framförallt slår ihjäl stora delar av vår egen åkerinäring. Sveriges åkerier vill slåss på lika villkor men då kan man inte underlåta från samhällets sida att sköta kontrollerna av yrkestrafiken på vägen.

Vad regeringen behöver göra omgående är att anställa fler trafikpoliser, sätta upp alkobommarna i våra hamnar och att studera trafikpolisen i Tyskland för att sedan i så fall införa samma trafikpolissystem i Sverige som Tysklands BAG."

http://www.trailer.se/stoppa-den-olagliga-yrkestrafiken/

[helga21]
2016-08-29, 15:32
#26

# 25 Så du menar att även M är rasister 😂

Det borde uppenbarligen inte vara så svårt att få majoritet för ett sådant förslag i vår riksdag?

[Hayabusa]
2016-08-29, 15:44
#27

#26 Vi är väl alla rasister? 

Jag är tyvärr inte så övertygad om att politiker inser problematiken. Vissa gör det, så klart, men många andra? Tveksamt.

Annons:
[helga21]
2016-08-29, 15:51
#28

T.S Sverige är beroende av den energi som produceras i norra Sverige så om ni stänger av vattenkraften så stänger ni av Sverige. 😃

[Hayabusa]
2016-09-02, 08:53
#30

"– Förslaget är helt horribelt och ett dråpslag mot landsbygden och alla företag som är verksamma där, säger transportdirektör Karolina Boholm i Skogsindustrierna som länge kritiserat planerna på en vägslitageskatt och en kilometerskatt. Hon deltog också i mötet med Vägslitageskatteutredningen.

– Det heter ju i debatten att transportslagen ska stå för sina egna kostnader. Men i detta förslag är alltså skatten 600 procent högre och blir en finansieringskälla för staten.

– Sverige som är ett land med långa avstånd ska alltså ha en skatt som direkt gör vår konkurrensnackdel ännu större."

http://transportnytt.se/item/1620-vagslitageskatten-kommer-att-kosta-107-000-per-lastbil

landsbygdsbo
2016-09-04, 13:52
#31

Idag finns teknik för att km beskatta alla inkommande lastbilar.

En plomberad GPS-puck på bilen, en på släpet.

Dessa räknar kilometer, broavgifter och ev trängselskatter. Möjligheten finns ju att koppla upp fortkörning på samma😉

När bilen sedan lämnar landet så löses puckarna ut.

Klarar ägaren/föraren inte detta så konfiskeras ekipaget tills detta är gjort.

Påträffas ekipage inom landet utan puckar eller med utstörda puckar, konfiskeras last o fordon på plats.

Samtidigt som puckarna monteras kollas skatt, försäkring och andra papper så att de är ok.

Pucken blir sedan kopplad till den förare som tar in bilen,

Kör någon annan icke registrerad förare vid kontroll så konfiskeras bilen.

Lag ändring krävs ju men vi måste göra ngt för att behålla åkerierna i Sverige.

[helga21]
2016-09-04, 13:55
#32

# 31 Visst går det om man bara vill!

[Hayabusa]
2016-09-06, 08:05
#33

Absolut finns det teknik som skulle förbättra situationen. Frågan är om viljan finns?

Upp till toppen
Annons: