Annons:
Etikettnyheter
Läst 61 ggr
Pyttelite
2020-12-10, 21:30

Nytt svenskt cybersäkerhetscenter

Regeringen fattar i dag beslut om att ge Försvarets radioanstalt, Försvars­makten, Myndig­heten för samhälls­skydd och beredskap och Säkerhets­polisen i uppdrag att inrätta ett nationellt cyber­säkerhets­center.

Syftet är att stärka Sveriges samlade förmåga att före­bygga, upptäcka och hantera cyberhot.

Sveriges säkerhet, konkurrens­kraft och välstånd vilar i stor utsträck­ning på digitala grunder. Cyber­hoten mot Sverige och svenska intressen är omfattande. Med teknik­utveckling och digitali­sering blir hoten och sårbar­heterna fler vilket gör att säker­heten behöver stärkas.

Det nationella cybersäkerhets­centret ska bidra till att göra Sverige säkrare genom att höja den samlade förmågan att möta cyberhot och effektivt stödja både offentliga och privata aktörer. Detta ska bidra till att stärka säkerheten i samhället som helhet.

https://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2020/12/regeringen-inrattar-ett-nationellt-cybersakerhetscenter/


Man motionerar inte för att bli yngre utan för att bli äldre.


  • Redigerat 2020-12-10, 21:31 av Pyttelite
Annons:
Upp till toppen
Annons: