2018-09-03 21:48 #0 av: Göstage

Någon här med rösträtt som inte röstar,  av princip eller som en engångsföreteelse?

http://www.scb.se/hitta-statistik/sverige-i-siffror/val-och-partier/valdeltagande/

https://timbro.se/smedjan/ratten-att-inte-rosta/