2017-11-03 09:42 #0 av: [Carpinus]1

Konkurrensen (?) från Halloween verkar inte ha minskat svenskarnas intentioner att besöka släkt och vänners gravar under allhelgonahelgen

"Sifo ställde frågan till 4 202 personer mellan 18 och 79 år "snart är det allhelgona, kommer du att besöka en kyrkogård eller en minnesplats då?" Och nästan hälften svarade ja, 48 procent, fyra procentenheter fler än när samma fråga ställdes för två år sedan.

22 procent svarade vet ej och 30 procent svarade nej.

Precis som förra gången är det fler kvinnor än män som svarat att dom ska besöka en kyrkogård under kommande helg."---

SR

Kommer du att besöka en kyrkogård eller minnesplats på allhelgona?