2017-06-14 08:29 #0 av: Carpinus

En skola i Göteborg har polisanmält en elvaårig elev som slagit en lärare med en innebandyklubba. Göteborgs stad har regler som generellt rekommenderar skolor att  polisanmäla elever som gör sig skyldig till brottsliga handlingar. Elvaåringens mamma har nu JO-anmält rektorn.

GP skriver: "Tidigare spretade det ganska ordentligt mellan olika skolor i synen på vad som borde polisanmälas. Därför utarbetade Göteborgs stad tillsammans med polisen riktlinjer på området för ett tiotal år sedan.
Riktlinjerna är inte bindande, utan mer ett stöd för rektorn. Men i den centrala frågan lämnar de inte mycket utrymme för tolkning: "huvudregeln är att brottsliga handlingar ska polisanmälas, och att skolan ska göra polisanmälningen".

– Vår uppfattning är att skolan är som alla andra platser och att misstänkta brott inte kan accepteras, därför ska det anmälas. Sedan har vi myndigheter – polis och åklagare – som bedömer om det är ett brott, säger poliskommissarien Even Magnusson som varit med och tagit fram riktlinjerna.
Han är noga med att betona att det ska till synnerliga skäl för att utreda någon som är under 12 år. Därför handlar det i ett sådant här fall inte om att straffa någon – utan om att sociala myndigheter ska se om det finns behov av stöd och hjälp."---

Anser du att det är rätt väg att gå att polisanmäla elever som begått brottslig handling?