2017-03-22 10:37 #0 av: Carpinus

Aftonbladet skriver: "Namngiven hälso- och sjukvårdspersonal fick 34,3 miljoner kronor av läkemedelsbolagen under 2015. Till det kommer 12,6 miljoner kronor där uppgifterna om vem som tagit emot pengar är hemliga.

Det innebär att 27 procent av bidragen till hälso- och sjukvårdspersonal är hemliga. Bland de 1 635 läkare och annan vårdpersonal som öppet redovisar vad de har fått är medelbidraget 20 948 kronor. Om den hemliga gruppen fick lika mycket, så handlar det om 615 personer."---

Litar du på att din läkare skriver ut den medicin som är bäst för dig?