2017-01-04 13:11 #0 av: Huygens

Tillämpas citaträtten på iFokus på ett korrekt sätt?

Jag undrar om vissa inlägg på iFokus bryter mot citaträtten.

iFokus har kommersiell reklam, och mitt intryck är att lagen blir lite snävare än om sajten varit helt utan vinstintresse. Dom flesta iFokusforum har få eller inga (?) citat, men några forum har rikligt med citat.

.

Enligt svensk lag får text i sin huvddel inte utgörs av ett citat, se Wikipedia-länken ovan. EU-rätt (Bernkonventionen) anger dessutom att ett verk (en trådstart?) får inte i huvudsak utgöras av citat, oavsett hur korta citaten är.

.

Hur stort får ett citat vara i ett verk (trådstart/artikel)?

Vad säger svensk domstol?

Rättsfallet i länken ovan rör Aftonbladet och året var 1996. Aftonbladet hade citerat DN. Intrång ansågs föreligga därför att citaten var 1/5-del av hela texten. Mitt intryck är att den part som hävdar citaträtt har påfallande hög chans att vinna rättsfallen.

.

Det finns trådstarter och inlägg vars citat är längre än 1/5 av texten. Det finns trådstarter som i stort sett bara består av ett citat med en omfattning av minst 1/3 av ursprungstexten, exempel1 (trådstart) och exempel2 (flera följande citat).

.

Svenska författarförbundet verkar anse att om citatet bara används för att göra den egna texten mer intressant, är det tveksamt.

Citat görs om och om igen på t ex Politik iFokus. Det kan vara ett lagbrott att knycka godbitar, plocka ut sånt man gillar.

Godbitarna plockas ur tidningsartiklar, med ibland väldigt lite egen text, ibland väldigt lite kritik, ibland väldigt lite självständig beskrivning av situationen och ibland väldigt lite egen analys, vilket troligen är i strid med citaträtten.

Här fick Expressen betala ett skadestånd på 35000 kr, trots att citaten ur artikeln var nedkortade.

.

Även om citerat material används i utbildningssyfte kan det ge skadestånd.

Det här med citat, har med tiden blivit allt mer aktuellt för vissa iFokusforum. Vad tror ni? Kan tillämpningen av citat göras som det görs i vissa trådar?