Annons:
Etikettprovocerande
Läst 3901 ggr
landsbygdsbo
2017-06-14, 17:12

Varför har "vänsterfolk" så se historiska fakta?

Gång på gång när man diskuterar den så kallade förintelsen, dvs det industriellt genomförda folkmordet av Judar, Romer och andra människor så går den här gruppen i taket när man påpekar det faktumet att just kommunismen var föregångare och ledstjärna för nationalsocialisterna.

Att tyska nazister tog lärdom av hur Lenin och senare Stalin hanterade obekväma individer och folkgrupper.

Det enda som egentligen skilde dem åt, var den industriella o logistiska kompetens som fanns i Tyskland och som nassarna gjorde bruk av. Prisis som vid röda armens krigföring så agerade man i massan. Mångdubbelt fler fick sätta livet till under de internationella socialistiska röda fanorna än under de nationella socialista röda fanorna

Här i Sverige agerar ett flertal organisationer som utan vidare kan beskrivas som nynazistiska. Dessa ska naturligtvis bekämpas.

Men samtidigt agerar även organisationer som utan vidare kan beskrivas som kommunistiska. Ska dessa få frikort?

Nej naturligtvis inte, man ska, liksom med nassarna , sätta blåslampan under häcken på dem och exponera vilken sjuk ideologi de tillhör.

Men jag förstår om ngn godtrogen och naiv socialist blir förbannad av att få sina illusioner trampade i smutsen. Men bättre det, än att packet får makten…Varken de nationella som de internationella..

Annons:
landsbygdsbo
2017-06-14, 17:23
#1

Ta exempelvis koncentrationslägret Saxenhausen. Ett läger som röda armen "befriade" 1945.  Jovisst men man stängde det inte. Fram till början på sextiotalet internerades upp mot 60 000 personer där.Och man beräknar att ca 12 000 av dem dog. Sedan stängdes lägret och flertalet av dem som satt där överfördes till gulag-systemet.

Janne Nilsson
2017-06-14, 22:39
#2

När vi diskuterar folkmord och förintelsen så skall vi göra skillnad på Koncentrationsläger och Förintelseläger, Interneringsläger och Arbetsläger.
https://sv.wikipedia.org/wiki/Koncentrationsl%C3%A4ger

Folk har av slentrian och bristande kunskap en tendens att dra åtminstone de två förstnämnda över samma kam.

Jag gillar uttrycket att "Kommunismen är Nazismens icke ariska moder".

Janne Nilsson

"Bet Kinder bet, morgen kommt der Schwede.
Der Schwede der kommt mit dem morgenstern,
Er frist die kleine Kinder gern."

landsbygdsbo
2017-06-15, 08:22
#3

#2

Kommunisterna i Ryssland hade väl, vad jag vet inga rena förintelseläger där man industriellt mördade människor. Däremot hade man arbetsläger där boendeförhållande, arbetsförhållande och näringsförhållande medvetet var satta så att folk dog som flugor. I mina ögön i stort sett satta sak. Och volymen av människor som mördades, torterades och misshandlades var ju så oerhört mycket större än den hos nassarna.

kamera0710
2017-06-16, 06:55
#4

Finns det några studier som visat att de som står till vänster politiskt är mindre benägna än andra att ta till sig fakta? Själv har jag ett allmänt intryck av att många, oavsett var de står politiskt, inte vill ta till sig fakta som är ideologiskt osmakliga.

Jag har t ex debatterat på nätet med flera borgerliga personer som på fullt allvar hävdar att de borgerliga partierna var emot tvångssteriliseringarna. Detta trots att det pågick i en bred politisk enighet, även om två partier (centern och socialdemokraterna) verkar ha varit mer drivande än övriga. (Enligt läkaren och författaren PC Jersild ville moderaterna som enda parti behålla möjligheten när lagen avskaffades 1975.)

landsbygdsbo
2017-06-16, 16:57
#5

#4

Ju längre du kommer ut på kanterna ju svårare verkar man ha att både ta emot och acceptera sakliga argument.

Ta bara hur svårt vänsterfolk har att acceptera det faktumet att både det Italienska fascistpartiet och delar av nationalsocialismen uppstod ur eller med avhoppande socialister.

Att Nazisterna gjorde studiebesök i CCCP och efter dessa började fundera i banor om koncentrationsläger och mord av oliktänkande/icke önskvärda.

Lika svårt har ny-nassarna att acceptera släktskapet med lekkamraterna från ANTIFA…

Att den historiska kunskapen är låg hos folk överlag är ett tragiskt faktum som öppnar för att begå samma misstag flera gånger.

Hur många vet exempelvis om att S funderade i banor om att totalförbjuda parabolantenner för att stoppa satellitkanaler staten inte kunde kontrollera?

[Hayabusa]
2017-06-21, 09:25
#6

#1 Likaså Buchenwald. Det fanns 10 st så kallade Speziallager, Uppgifter på exakt hur många som fick sätta livet till varierar. Alldeles för många.

Förintelsen som skedde i Nazityskland är en svart fläck i människans historia, men dessvärre fortsatte förintelsen även efter krigsslutet.

Annons:
landsbygdsbo
2017-06-21, 11:17
#8

Ta till exempel de så kallade  Rheinwiesenlager som de västallierade upprättade efter krigsslutet. Där dog tusentals av sjukdomar och svält. Orsaken var dock till största delen logistisk, man fick helt enkelt inte fram förnödenheter i den omfattning som krävdes för krigsfångarnas försörjning. Men det var egentligen bara Ryssland och frankrike som bröt mot konventionerna, den om att inte använda krigsfångar som slavarbetare. Ryssland släppte de sista (officiellt) 1955. Men  Fan vet hur många som blev kvar tills de lämnade in.

Ryssarna/kommunisterna hanterade människorna på samma sätt som nationalsocialisterna och gav blanka fasen i konsekvenserna..ingen skulle ju ställa dem till räkning….

Fransmännen var betydligt mer praktiska. Man behövde desperat stridsvana soldater till kriget i Indokina. Varför man erbjöd tyska wehrmachts-soldater och Waffen-SS soldater att skriva på för främlingslegionen (inga frågor ställda)

Så det dog nästan lika många tyskar i Indokina som det dog fransmän.

Von 1945 bis zur Unabhängigkeit Algeriens 1962 werden es 50 000 sein. Die Hälfte aller Legionäre im Dienste Frankreichs kommt damit aus Deutschland.Ganz neu ist das allerdings nicht. Dass in Frankreichs berüchtigter Söldnertruppe die Deutschen das Rückgrat bilden, gilt schon Jahrzehnte vor dem Zweiten Weltkrieg. – Quelle: http://www.berliner-zeitung.de/15377526 ©2017

[Hayabusa]
2017-06-21, 11:45
#9

#8 Tiden efter krigsslutet är en intressant period som det sällan eller aldrig skrivs om. Folk som drevs på flykt i ofattbar omfattning, repressalier, lynchmobbar, död & elände…listan kan göras lång.  Straffarbetare, fångläger där människor dog som flugor, civila offer i mängder.

 http://literature-connoisseur.blogspot.se/2014/09/bokrecension-krigsfangarna-guido-knopp.html

kamera0710
2017-06-21, 11:45
#10

I den här tråden fick jag annars lära mig att vad som är sant eller osant alltid är "en fråga om tolkning" (inlägg #57). Huruvida den som kom med påståendet står till vänster politiskt får var och en läsa och uttolka själv.😎

http://politik.ifokus.se/discussions/565c5155ce12c4148c0058be-vanstervridet-public-service?discussions-1

landsbygdsbo
2017-06-21, 11:48
#11

#9 du har ju en etnisk rensning av tysktalande där ca 10 miljoner fördrevs (från områden kontrollerade av röda armen) med uppskattningsvis ca 1 miljon dödsoffer i samband med detta.

[Hayabusa]
2017-06-21, 11:55
#12

#11 Exakt. Tänker på ett land som Polen. De fick lida oerhört från flera håll. Polska soldater som stridit mot Nazityskland förvägrades att delta segermarchen 1946 (London). Av vem..?

https://en.wikipedia.org/wiki/London_Victory_Celebrations_of_1946

kamera0710
2017-06-21, 11:56
#13

#11 Många nazister kunde väl å andra sidan i hemlandet fortsätta sina karriärer på höga poster som om inget hade hänt, genom den så kallade amnestin. Det var väl protester mot detta som ledde till att RAF så småningom bildades.

Annons:
[Hayabusa]
2017-06-21, 12:05
#14

"Många högt uppburna DDR-medborgare bar på ett dunkelt nazistförflutet. Den antifascistiska kommuniststaten var inte mer befriad från nazismen än grannarna i väst. Den stora skillnaden var att i väst talade man om historien, bråkade om den och bearbetade den – i öst såg man sig befriad från skuld."

Margareta Flygt

landsbygdsbo
2017-06-21, 12:08
#15

#13

Naturligtvis var det så. Men man var i stort sett tvungen att acceptera det för så snabbt få igång ett fungerande samhälle. Administrationen i både västra o östra tyskland var beroende av dem. Östtyskland hade en inställning till demokrati o mänskliga rättigheter som passade utmärkt till detta I väst anpassade nazisterna sig i stället till demokrati och kunde i många fall göra en betydande insats vid uppbyggandet. Till detta fanns många med specialkunskaper som industri, militär och underrättelsetjänst tacksamt tog emot, både i öst o väst.

USA agerade tvärtom i Irak. Där separerade man alla medlemmar ur Bath-partiet från samhällsbärande tjänster…med nu märkbart resultat….

RAF var väl en relativt betydelselös grupp innan Moskva och Östberlin och började backa upp dem….

landsbygdsbo
2017-06-21, 12:10
#16

#14  det är intressant att läsa om hur DDR häcklade BDR när man där ställde nassar till svars , för , som man hävdade, i DDR har vi utrotat alla fascister….

[Hayabusa]
2017-06-21, 12:15
#17

#16 Exakt. Efter återföreningen mellan BDR & DDR så har man kunnat se  nazigruppering "poppa upp" i forna DDR. Grogrunden var/är starkare i öst än väst.

Stasi känns synnerligen närbesläktade med Gestapo.

[Hayabusa]
2017-06-21, 12:20
#18

"Vänsterpartiet, ett på sin höjd halvreformerat kommunistparti"

Per T Ohlsson

kamera0710
2017-06-21, 12:31
#19

Har märkt att han har synpunkter på mycket, denne Per T. Men när jag sett honom möta meningsmotståndare ansikte mot ansikte har han ibland mest sett ut som en generad skolgrabb som skickats till rektorn.

[Hayabusa]
2017-06-21, 15:10
#20

#0 Saxat från en äldre artikel, men den fångar lite av andan inom V:

"De svenska kommunisterna som nu har återtagit kontrollen över vänsterpartiet har vanligtvis två förhållningssätt till sin egen historia. Den första försvarslinjen är att hela frågeställningen är ointressant, kampen för dagskraven, bättre daghem och obligatoriska pappamånader, är mycket viktigare.

Den andra försvarslinjen är att våra egna folkhemskommunister med kommunism alltid menar någonting annat än de historiskt existerande kommuniststaterna. Framför allt menar de det klasslösa samhället.

Och vem kan vara emot något så vackert?"

Annons:
kamera0710
2017-06-21, 16:50
#21

Saxat från en blogg, apropå Per T Ohlsson:

_"Sverige är förvisso ett litet land, men ändå lyckas våra marknadsfundamentalistiska stödtrupper vaska fram dumstrutsförsedda riks-pellejönsar av Per T Ohlssons kaliber. Imponerande."
_

"Från Svenskt Näringsliv och landets alla ledarskribenter hörs en jämn ström av krav på ökad kontroll, tuffare granskning och inspektioner — förslag som Per T nu saluför som om de var nya.

Men vänta lite nu! Var det inte så att när man på 1990-talet påbörjade systemskiftet inom välfärdssektorn ofta anförde som argument för privatiseringarna att man just skulle slippa den byråkratiska logikens kostnader i form av regelverk, kontroller och uppföljningar? Konkurrensen – denna marknadsfundamentalismens panacé – skulle ju göra driften effektivare och höja verksamheternas kvalitet. Marknadslogiken skulle tvinga bort de “byråkratiska” och tungrodda offentliga verksamheterna och kvar skulle bara finnas de bra företagen som “valfriheten” möjliggjort.

_Och nu när den panglossianska privatiseringsvåtdrömmen visar sig vara en mardröm så ska just det som man ville bli av med – regelverk och “byråkratisk” tillsyn och kontroll – vara lösningen?"
_

"Låt oss stilla be för att herr Ohlsson, nästa gång han  sätter sig ner för att skriva en artikel, först kollar vad forskarvärlden säger. Det ger mycket mer än tyckmyckentrutat nonsens-pladder!"

Ursäkta OT, kunde bara inte hålla mig.

https://heterodox.economicblogs.org/lars-p-syll/2016/syll-ohlsson-pratar-nattmossan-om-valfardssektorns-vinster

[Hayabusa]
2017-06-21, 16:59
#22

"Den enda intressanta skillnaden mellan historiens massmördare och våra egna solskenskommunister är att de ena hade makt, de andra har det inte."

landsbygdsbo
2017-06-21, 17:13
#23

#17 vilket visar att olika socialistiska ytterligheter ofta är kompatibla med varandra 😉

[Hayabusa]
2017-06-21, 17:15
#24

#23 Japp - släktskapet förnekar sig aldrig. Historien visar det, gång på gång.

kamera0710
2017-06-21, 17:19
#25

#23 Ja, titta på socialisten Silvia Sommerlath, som ser den socialistiske fadern som offer för ett maskineri, när han övertog en fabrik som ägdes av en judisk man…

[Hayabusa]
2017-06-21, 17:29
#26

#23 Och därtill delar vänstervurmarna ut ett pris på Bokmässan utan blinka. Har kommunismen skapat någon som helst intressant i litteraturväg? Jag undrar det…men ett Leninpris fungerar tydligen ändå. 

Personligen tror jag att de (långt ut på ytterkanterna) är så sålda på sin egen övertygelse att de inte ser skogen för alla träd.

landsbygdsbo
2017-06-21, 21:19
#27

#25 Socialist? Ja hennes pappa var medlem i ett socialistiskt parti.

Men du kanske har samma inställning som socialisten Hitler som ansåg att man skulle straffa upp till tredje eller fjärde led för de fel som fäderna gjort sig skyldig till

Men Silvia var väl 1,5 år när det aktuella  socialistiska partiet upplöstes. Kunde då knappast påverka faderns beslut. Och med tanke på hennes skolbakgrund och umgänge så röstade hon antingen på FDP, CDU eller CSU. FDP ett liberalt parti vanligt bland statliga tjänstemän, de två andra konservativa partier, beroende på geografiskt läge i BRD.

Men det är synnerligen trevligt när man som du,  delar åsikten med mig,  om socialismens olika ideologiska släktband😉

Annons:
kamera0710
2017-06-22, 06:15
#28

#27 Så Silvias försvar av en nazist är ursäktat med att hon var 1,5 år när partiet upplöstes? För det är ju hennes försvar av honom det handlar om, inte om att hon kan ansvara för vad han gjorde.

"Silva är inte sin far. Men att hon när livslögnen nu kommer i dagen inte tar avstånd från hans avskyvärda handlingar är beklämmande. Det är tyvärr inget privat trauma."

http://www.aftonbladet.se/kultur/article12684154.ab

kamera0710
2017-06-22, 06:30
#29

Noterar att jag ännu inte fått något svar på min enkla fråga i #4: Finns det några studier som visat att de som står till vänster politiskt är mindre benägna än andra att ta till sig fakta? Är det i så fall undantag som bekräftar regeln när moderaterna försöker skriva om historien och påstå att de kämpade för allmän rösträtt?

Kanske nämnde Per T Ohlsson i så fall har fel om detta:

"Högern, vars riksorganisation hette Allmänna valmansförbundet, motsatte sig kvinnlig rösträtt och en demokratisering av första kammaren. Istället var det en koalition av liberaler och socialdemokrater som i december 1918 – i efterdyningarna av första världskriget och ryska och tyska revolutioner – drev igenom den demokratiska författningsrevisionen vid en urtima riksdag. Beslutet bekräftades 1921, året då kvinnor för första gången kunde rösta i ett riksdagsval.

Den skicklighet och beslutsamhet som präglade Nils Edéns och Hjalmar Brantings agerande under de nervösa åren 1917–1918, då Sverige stod på randen till inbördeskrig, är det kanske största ögonblicket i svensk politik. Den liberale statsministern Edén manövrerade bort Gustaf V och dennes rådgivare medan den socialdemokratiske partiledaren Branting hanterade en otålig folkopinion.

Först i sista stund vek högern ned sig, vilket riksdagsprotokollen vittnar om. Ernst Trygger, högerns ledare i första kammaren och hans motsvarighet i andra kammaren, Arvid Lindman, var allt annat än entusiastiska när de meddelade att de skulle rösta ja till regeringens förslag. "

"En av huvudkällorna till historieförvanskningen är ingen mindre än Carl Bildt."

_https://www.sydsvenskan.se/2013-12-14/en-moderat-historia
_

landsbygdsbo
2017-06-22, 08:29
#30

#28 ett barn är knappast objektivt när det gäller sina föräldrar. Hon har vuxit upp med deras version och den är verklig för henne.

#4

Ja, visst, det är väl bara att se på de ekonomiska löften vänsterpolitiker runt om vår jord avgett och sedan den verklighet folken i dessa länder lever i 😎

kamera0710
2017-06-22, 08:37
#31

#30 Lite som hayabusas ord, vad som är sanning eller osanning är "alltid en fråga om tolkning"…😎

http://politik.ifokus.se/discussions/565c5155ce12c4148c0058be-vanstervridet-public-service?discussions-1

[Hayabusa]
2017-06-22, 08:57
#32

#31 Ska du citera mig så gör det korrekt. Det jag skriver i den tråd du länkar till är:

"Huruvida Lindberg far med osanning eller ej är alltid en fråga om tolkning. "

För övriga läsare så är Lindberg = Anders Lindberg. Avser en diskussion som han (Lindberg) har med Katarina Janouch i SVT Opinion.

landsbygdsbo
2017-06-22, 09:54
#33

#31 och du "tolkar" inte de uttalande vänsterpolitiker i många länder gör, i skenet av deras ekonomiska prestationer?

Jag gör det, Jag minns särskilt en karikatyr från två skyltfönster. Ett socialistiskt, där löften och femårsplaner var utställda och ett kapitalistiskt, där bröd, korv och andra konsumtionsvaror fanns att köpa…

Bilden var från före Berlinmurens tid och de ekonomiska svårigheter den då socialistiska regimen i östra Tyskland stod inför.

kamera0710
2017-06-22, 11:38
#34

#32 Är det med andra ord endast i Anders Lindbergs fall som det är en tolkningsfråga huruvida han far med osanning eller ej?😎

Annons:
kamera0710
2017-06-22, 11:48
#35

#33 Hur det är internationellt får vara osagt, men när studier gjorts av hur svenska partier uppfyller sina vallöften har resultatet varit att de uppfylls helt eller delvis till omkring 85 procent.

"Elin Naurin har i sin forskning analyserat alla vallöfte givna i valmanifest under åren 1991-2010. Under den perioden har antalet vallöften tredubblats. Socialdemokraterna visar på ett något bättre resultat än alliansen när det gäller att uppfylla sina vallöften. Resultaten visar också att Sverige ligger högt i jämförelse med andra länder. Koalitionsregeringar har svårare att uppfylla sina vallöften än regeringar bestående av ett parti. Minoritetsregeringar är däremot duktiga på att uppfylla sina vallöften enligt Elin Naurins forskning och det beror på att de ofta fokuserar på vallöften i samband med att de skapar samarbetskontrakt med andra partier. I en undersökning hon gjorde i samband med valet 1994 uppfyllde Socialdemokraterna 86 procent av de vallöften de gav i det valet. Presentationen av det resultatet upprörde många. I Svenska dagbladet kunde man läsa kommentarer som 'Är hon ens läskunnig?' och 'En meningslös uppsats'. Andra tyckte att sådan forskning borde läggas ned."

http://www.folkbladet.se/nyheter/norrkoping/battre-an-sitt-rykte-7451973.aspx

[Hayabusa]
2017-06-22, 12:47
#36

#34 Troligen inte. Det som är sanning idag är kanske osanning i morgon?

Lars Ohly:

Både jag och vänsterpartiet har haft en naiv och romantisk syn på det vi kallade socialistiska stater.

Med andra ord - det som Ohly ansåg vara sanning i ett tidsskede blev senare en osanning.

landsbygdsbo
2017-06-22, 14:28
#37

Ser man till den politik som grundlade kriserna på åttio och nittiotalet så grundlades ju dessa i ofinansierade reformer på sextiotalet.

Som "doldes" i den inflationspolitik som fördes.

Mina första minnen av D:mark som köptes för ca en krona till nästan 5 spänn straxt innan man gick upp i Euron.

kamera0710
2017-06-22, 15:29
#38

#26 "Personligen tror jag att de (långt ut på ytterkanterna) är så sålda på sin egen övertygelse att de inte ser skogen för alla träd."

Det är också det intryck jag får när jag hör många marknadsreligiösa personer. Länkar till ett av de mest talande exemplen det senaste decenniet.

https://www.fokus.se/2011/09/sns-forlorade-heder/

[Hayabusa]
2017-06-22, 15:59
#39

#38 Ni har kanske mer gemensamt än vad du & partikamraterna tror då?

Citerar signatur landsbygdsbo (#5):

"Ju längre du kommer ut på kanterna ju svårare verkar man ha att både ta emot och acceptera sakliga argument."

Vilket i sig är själva andemeningen med tråden.

kamera0710
2017-06-22, 16:08
#40

#39 Kanske i så fall även gäller marknadsivraren Landsbygdsbo. Var du står på höger-vänsterskalan har jag inte blivit så mycket klokare på, trots att du skriver flitigt här.

landsbygdsbo
2017-06-22, 16:09
#41

#39

Part i målet, med det gillade jag

Annons:
kamera0710
2017-06-22, 16:17
#42

Ur en understreckare i Svenska Dagbladet för ett antal år sedan om synen på fakta/vetenskap:

"Vad var det som möjliggjorde ifrågasättandet av sedan länge väl etablerade samband mellan exempelvis rökning och lungcancer? Oreskes och Conway visar övertygande hur ett mindre antal forskare, inte sällan fysiker som gjorde sig stora namn under Manhattanprojektet, letade reda på svagheterna i vissa samband och exploaterade just dessa. Genom att peka på att ett visst samband inte var helt klarlagt kunde man skapa tveksamhet kring den övergripande sanningen att rökning är skadligt för hälsan, och tobaksindustrin kunde fortsätta att sälja cigaretter och vinna de mål där rökare stämt industrin för sin ohälsa."

 "Men eftersom en stark stat med stora regleringsuppdrag skulle undvikas till varje pris var det viktigt att undanröja behovet av reglering. Om inte cigaretter var skadliga fanns heller inget behov av förbud och reglering. Om inte freoner skadade ozonhålet behövde man inte förbjuda dem." 

Tyvärr ligger den bakom betalvägg, men kan läsas via länkens worddokument "Att så tvivel effektivt vapen mot vetenskapen"

https://sites.google.com/a/ybc-nacka.se/samhaellskunskap-b/kursnyheter

kamera0710
2017-06-22, 16:32
#43

Den citerade understreckaren i #42 gick ju lite i repris när alliansregeringens företrädare intervjuades om den så kallade förbifarten. De hävdade ödmjukt att de är kunnigare än trafikforskarna om effekterna av detta bygge, även om de inte kunde påvisa några brister i gjorda studier. (Huruvida detta tyder på att de är smygvänster får vara osagt.)

Kan tänka mig att företrädare för en s-regering hade gett liknande svar, de är ju också varma anhängare av detta vägbygge.

[Hayabusa]
2017-06-22, 16:50
#44

#40 Jag tycker att du missar poängen med trådens ämne. Varför i hela fridens namn måste man sorteras in i ett specifikt vänster/högerfack? Världen är sällan eller aldrig så kategorisk att sanningen är huggen i sten. "Det finns två sidor av samma mynt", heter det.  Men, precis som tidigare skrivet, ju längre ut på ytterkanterna man kommer så tenderar myntet att bara ha 1 sida. Jag har aldrig förstått varför det ska vara så svårt att lyfta blicken lite, att se på saker & ting från lite andra perspektiv. 

Jag vet att du ogillar privata alternativ, när det gäller t ex skolor & utbildning. Det är helt OK, det får man lov att tycka. Givetvis. Personligen är jag mer öppen till alternativ - även från privata alternativ. Innebär det då att jag tycker att ALLA privata utbildningar & skolor är kanonbra? Självklart inte! Men det ena utesluter inte det andra. I det lilla samhälle där jag bor har vi en jäkla bra grundskola. En kommunal sådan. De gör ett väldigt bra jobb och eleverna som går ut nian är synnerligen väl förberedda för gymnasiet. Varför? Är det för att det just är en kommunal skola?  Nej, svaret är att det är skolan i sig. Det finns bra privata skolor och det finns mindre bra, men detsamma gäller kommunala skolor.  

Politik då? Nej, jag röstar inte på V. Har aldrig gjort och lär aldrig göra det heller. Innebär det att jag tycker illa om precis ALLT som V har på sitt partiprogram? Nej, de allra flesta parti har någon poäng här & var. Detsamma kan sägas om SD. Jag har aldrig lagt min röst på SD, men visst - även de har sina poänger, det sticker jag inte under stol med. 

"Marknadsivrare"…ja, de får ofta ta emot spott & spe från vänsterkanten. Marknaden är inte så rolig alla gånger, det är sant. Volym, omsättning & ebit. Siffrorna ska tala och det är inte alltid lustigt. Men, man får ta det onda med det goda och utan marknaden = ingen välfärd. Vi kan inte bygga ett välfärdssamhälle på bark. Var hade Sverige varit utan Wallenbergarna? Utan svensk industri? Utan Marshallhjälpen?

landsbygdsbo
2017-06-22, 17:05
#45

Jag är inte negativ till varken offentliga eller privata alternativ, så länge de gör rätt för sig.

Privat sjukvård skulle kunna öka tillgängligheten ytterligare, men eftersom det sker med offentliga pengar så måste kvalitetskontrollen dvs uppföljningen vara stenhård oberoende om det är en privat eller offentlig aktör

För exempelvis skolor så skulle man ju lägga om det hela..och bara släppa upp elever till nästa klass när de nått kompetens för det hela..och naturligtvis skulle då skolan få lägre ersättning om man inte klarar av kraven. I de fall där ex eleverna går in i systemet med för låga nivåer för sin åldersklass ska man naturligtvis beakta detta

kamera0710
2017-06-22, 17:08
#46

#44 Visst kan man se det som "spott och spe" att jag exempelvis är kritisk till ett marknadsanpassat sjukvårdssystem som i praktiken gynnar korta läkarbesök för enkla åkommor, som kanske inte ens skulle behöva ett läkarbesök.

Har citerat denna revisionsrapport förut, men det tål att upprepas:

"Vårdmarknaderna är inte traditionella marknader där säljare och köpare möts. De är marknader med tre parter – en producent (vårdgivaren) som säljer en tjänst, en kund (patienten) som konsumerar tjänsten och samhället (skattebetalarna) som betalar.

Vårdvalsreformen har inneburit att makt förskjutits från politiker och tjänstemän till medborgarna som det var tänkt. Landstingen ska endast formulera vårdgivarnas villkor. Därefter är det medborgarnas efterfrågan som avgör vad resultatet blir. Samtidigt ska vården styras enligt hälso- och sjukvårdslagen. Det har dock visat sig vara svårt att skapa ersättningssystem som utgår från hälso- och sjukvårdslagens etiska principer.

Enligt Riksrevisionen skapades en målkonflikt när vårdvalsreformen infördes. Före vårdvalet fattades i högre utsträckning prioriteringsbesluten, förvisso utifrån begränsade budgetramar, av vårdpersonalen utifrån de etiska riktlinjerna och patienternas individuella behov. I dag fattas beslut om resursprioriteringar i primärvården i större utsträckning i enlighet med patienternas efterfrågan.

Reformens syfte, att primärvården skulle utvecklas i en efterfrågestyrd kundvalsmodell, och de etiska principernas prioritering av likvärdighet och vårdbehov bygger på olika logiker. Efterfrågestyrning innebär att marknaden erbjuder de lösningar som flest kunder efterfrågar. När efterfrågan på vård fått styra har konsumtionen av primärvård blivit större för relativt friska patienter från gynnade samhällsgrupper. (min fetning). De etiska principerna ska styra konsumtionen av primärvård till de patienter som har störst besvär och behov. En sådan prioritering förutsätter en aktör med makt och mandat, det vill säga motsatsen till att kundernas efterfrågan ska styra konsumtionen av primärvård. Än så länge tycks inget landsting ha lyckats skapa en vårdvalsmodell som styr primärvården i riktning mot vårdens etiska principer. Riksrevisionen kan konstatera att de försök som hittills gjorts med att vikta ersättningar utifrån sjuklighet och ekonomisk standard inte verkar ha lyckats påverka prioriteringarna i tillräckligt hög grad."

_http://www.riksrevisionen.se/PageFiles/20716/RIR_2014_22_%20v%C3%A5rdval_Anpassad_2.pdf
_

[Hayabusa]
2017-06-22, 17:10
#47

#45 Precis. Det handlar, för min del, om vad man får ut i "andra änden" så att säga. Och det oavsett om det är en offentlig eller privat aktör.

[Hayabusa]
2017-06-22, 17:12
#48

#46 Du kan inte ens försöka att se det ur en annan synvinkel?

Annons:
kamera0710
2017-06-22, 17:13
#49

#45 Med andra ord, lite mer offentlig tillsyn och myndighetsutövning? Eller var det den byråkratin som skulle försvinna, när marknadskrafterna fick styra? Hur pass mycket tillsynspersonal kan tänkas behövas och vad får de kosta?

kamera0710
2017-06-22, 17:16
#50

#48 Hur jag än vänder och vrider på det verkar det som nuvarande system gynnar korta besök för enkla åkommor. Det är så klart positivt ur den gynnades synvinkel. Frågan är om det ett effektivt sätt att använda skattepengar…

[Hayabusa]
2017-06-22, 17:23
#51

#50 Så allting som innehåller ordet "marknad" är av ondo? Du tycks se en Mr Burns i varje hörn :)

[Hayabusa]
2017-06-22, 17:29
#52

På tal om skattepengar:

"Vårdcentralerna i Skåne förblöder ekonomiskt. Totalt har de offentliga vårdcentralerna ett negativt kapital på över 100 miljoner kronor. Värst är läget för vårdcentralerna i Malmö och Lund."

landsbygdsbo
2017-06-22, 17:31
#53

#50 Det är ju en fråga egentligen. Vad är bäst nationalekonomiskt. Att bygga upp en väl fungerande grund-sjukvård, på bekostnad av den dyra specialistvården. Jag drar nog slutsatsen att det är bättre använda pengar att se till att alla har en fungerande grund-sjukvård och omsorg..och att man inte plöjer ner miljarder i den extremt dyra specialistvården

Men det är ju både ett etiskt, moraliskt och ekonomiskt problem

Det är nog bättre att spendera en miljon för att bota 100 sjuka än att göra en hjärttransplantation, till exempel….

kamera0710
2017-06-24, 08:40
#54

#51 Inte riktigt vad mitt inlägg #50 handlar om.

kamera0710
2017-06-24, 08:47
#55

Summa summarum, jag har inte direkt sett några bevis på att det är sämre med att ta till sig fakta om man står till vänster än om man står till höger politiskt, även om konkreta exempel kan ges från båda sidor. En studie kring detta kanske är vad som behövs. 

Tystnaden här i tråden när det gäller gjorda studier kring huruvida privatisering lett till effektivare vård, skola och omsorg kanske för övrigt talar för sig själv. Detsamma kanske gäller tystnaden kring det jag tog upp i #43.

Annons:
[Hayabusa]
2017-06-24, 10:38
#56

#55 Tråden innehåller gott om kommentarer & repliker. Du är själv inte särskilt benägen att kommenterar vissa ämne. 

Vad det gäller privatisering inom vården, så är det ett ämne som kan diskuteras. I #52 skrev jag om hur vårdcentralerna i Skåne blöder ekonomiskt. Är anledningen till det privatisering? Sannolikt inte. #45 ger en balanserad syn på saken, tycker jag.

Ska vi ta den igen..?

Citerar signatur landsbygdsbo (#5):

"Ju längre du kommer ut på kanterna ju svårare verkar man ha att både ta emot och acceptera sakliga argument."

Vilket i sig är själva andemeningen med tråden.

kamera0710
2017-06-24, 10:45
#57

#56 Ja, du citerar landsbygdsbo. Men han har vad jag kan se inte studerat detta systematiskt utan detta är vad han tror, även om han, liksom jag, kommer med konkreta exempel.

Sedan kan man ju undra hur balanserat det är att som marknadsliberal förespråka ökad offentlig kontroll och tillsyn. Som sagt, var det inte sådan offentlig byråkrati som skulle försvinna när kunderna väljer själva på en fri marknad?

landsbygdsbo
2017-06-24, 10:55
#58

#57  Det handlar ju egentligen om sunt förnuft. Ju längre ut i den politiska geografin du befinner dig, ju mer fanatisk blir du. Det leder helt naturligt till att du får allt svårare att ta till dig fakta som talar mot din övertygelse.

Det tror jag nog att du håller med om 😉

En fanatisk AIK;are har svårt att acceptera att ex Djurgården har ett bättre lag ett visst år, även om tabellen visar på detta.

Samma sak har en socialist svårt att acceptera att enskilda initiativ ofta är bättre både kvantitets o kvalitetsmässigt än vad en offentlig verksamhet klarar av.

Å  andra sidan har många förespråkare för privata verksamheter svårt att ta till sig att det finns verksamheter som mår bäst av att ägas av samhället.

De senaste 10 åren har media anpassat sig till de förutfattade meningar som majoriteten i riksdagen haft vad det gäller kostnader och problem i asylhanteringen , som exempel.

Nu börjar den pendeln att svänga, nu har man börjat lyfta på egencensuren och publicera verkliga siffror på kostnader. Vilket tyvärr leder till att SD  ser en konstant ökning av sympatisörer. Vilket förmodligen inte varit fallet om media o politiker hade varit öppna hela tiden.

[Hayabusa]
2017-06-24, 10:56
#59

#57 Du är ett bra exempel, tack för att du skriver i tråden.

-------------------------------------------------------------------------------------

"Sedan kan man ju undra hur balanserat det är att som marknadsliberal förespråka ökad offentlig kontroll och tillsyn. Som sagt, var det inte sådan offentlig byråkrati som skulle försvinna när kunderna väljer själva på en fri marknad"

Det ena behöver ju inte utesluta det andra, eller hur? Kontroll, uppföljning & utvärdering är viktigt och har inget med byråkrati i sig att göra.

kamera0710
2017-06-24, 11:01
#60

#58 Ja, titta på SNS ledning som höll på att gå i taket när Laura Hartmans studie inte kunde se några belägg för att privatisering och avreglering av vård, skola och omsorg skulle ha gett effektivitetsvinster.

"Han medger att han försökte tysta forskningschefen Laura Hartman i debatten som följde på forskningsrapporten om privatiseringar i välfärden. Agerandet ledde fram till att Laura Hartman slutade som forskningschef och gick till Uppsala universitet och att professor Olof Petersson sade upp sig som rådgivare åt SNS.

'Med facit i hand inser jag naturligtvis att jag har hanterat frågan bristfälligt, vilket jag ångrar djupt. Den mest omedelbara åtgärden är naturligtvis den att be Laura Hartman och Olof Petersson om en ärligt menad ursäkt för att mitt agerande haft så negativa konsekvenser för dem', skriver Vredin i en ursäkt på SNS hemsida."

http://www.gp.se/nyheter/ekonomi/kritiserat-sns-ber-om-urs%C3%A4kt-1.854979

landsbygdsbo
2017-06-24, 11:19
#61

#60 Skolan är ett bra exempel. Bulkutbildning sker nog bättre under offentlig regi. Men för spetsutbildning, ja där anser jag att den privata har fördelar. Om den får verka fritt.

Det är ju egentligen bara att se hur många av världens främsta universitet verkar i statlig regi och hur många som agera privat i form av stiftelser och dylikt.

I Sverige är det tillåtet att bedriva ex fotbollsgymnasium, där kriteriet att få studera där är elevens kompetens i Fotboll.

Men skulle jag vilja starta ett gymnasium med specialinriktning på teoretiska ämnen då får jag inte sålla bort de elever som inte klarar de höga krav jag skulle vilja ställa.

Vilket visar sig i att vi är förbaskat duktiga på idrott, internationellt sett , men backar i de akademiska ämnena. Frågan är vad som är viktigast för landet.

Att våra politiker vet och använder sig av, att bröd och skådespel(idrott) förför folket vet jag men på lång sikt?…..

kamera0710
2017-06-24, 11:35
#62

#61 Ja, det är definitivt en intressant diskussion och dina argument är lättare att hänga med i än hayabusas.

Nu tar jag semester, men vi lär ha fler diskussioner om detta. Det är i alla fall intressant att diskutera med dig, även om (eller kanske tack vare att) vi politiskt står långt i från varandra.

Annons:
landsbygdsbo
2017-06-24, 11:37
#63

Trevlig semester 😉

kamera0710
2017-06-24, 11:39
#64

#63 Så din önskan är bara ett skämt…😃

landsbygdsbo
2017-06-24, 11:46
#65

Med tanke på nuvarande väder så….

Farwuq
2017-06-24, 13:57
#66

Jag har inte läst hela tråden, men var är PK-nissarna. Varför försvara de inte vänstern högt och ljudligt här i tråden?

Kommunister och nazister är samma andas barn, skillnaden är att Mao och Stalin och deras gelikar kom undan och hyllas fortfarande öppet.

Tala inte om Per T Olsson, han var en xxxx som lundabo och som skribent i Sydsvenskan.

Värd: för Astrologi. Medis: för Astronomi, Filosofi & Finland

kamera0710
2018-12-12, 11:24
#67

Håller nu på att läsa hans Roslings bok Factfulness och har kommit halvvägs. Hittills har jag inte sett några exempel på Landsbygdsbos/LLB:s tes om att det är främst i vänsterkretsar som kunskaperna brister.

kamera0710
2018-12-12, 11:34
#68

Vetenskap och Folkbildning (VoF) analyserade en enkät till riksdagspartierna från Elöverkänsligas Riksförbund innan valet. (Elöverkänslighet är en diagnos som aldrig letts i bevis.) De sammanfattar partiernas svar med dessa ord (men läs helst hela artikeln):

"Sammanfattningsvis får bara Vänsterpartiet och Centerpartiet klart godkänt i de elöverkänsligas enkät. Övriga svarar i bästa fall oengagerat (Sverigedemokraterna), i sämsta fall köper man den pseudovetenskapliga världsbilden oavkortat (Miljöpartiet). Att politiker kan vara överkänsliga när det gäller att inte stöta sig med potentiella väljare verkar tyvärr inte vara en inbillad diagnos."

Om partiet som är skolan och kunskapens självutnämnda ädla riddare/räddare kan vi läsa:

"Liberalerna gör ett närmast genant försök att samtidigt hålla sig väl med påstådda elallergiker och hänvisa till forskningen: ”Liberalerna anser att människor som upplever att de mår dåligt till följd av elektromagnetiska fält ska bemötas med respekt och få hjälp.” Samtidigt formulerar de att ” […] det trots omfattande forskning inte finns belägg för ett samband mellan exponering för elektromagnetiska fält och hälsoproblem.” – mer forskning behövs. Vad gäller påstått elöverkänsligas deltagande i samhället så får vi veta att kommuner (!) enligt socialtjänstlagen är skyldiga att se till att alla, oavsett förhinder, ska kunna delta i samhällets gemenskap; ”Detta gäller även dem [sic] som saknar en vedertagen diagnos.” Frågan var visserligen mycket vidare ställd än så, och om kommuner utöver verkliga diagnoser även ska ta ställning till inbillade sådana så skulle det innebära en drastisk omtolkning av lagen om stöd och service (LSS)."

https://www.vof.se/wp-content/uploads/2018/09/Eloverkanslig_2018_3.pdf

[Hayabusa]
2018-12-12, 11:42
#69

*

Annons:
[Hayabusa]
2018-12-12, 12:30
#70

*

kamera0710
2018-12-12, 15:00
#71

#70 Tack för den, men den som satt rubriken har nog missat vad de parodierar. Kan i vilket fall bara instämma i följande ord: "Just nu är vi ju bara ekonomer allihop. Den här föreningen består plötsligt av Sveriges absolut förnämsta nationalekonomer och företagsekonomer. Det måste helt enkelt vara på det viset att det finns ett samband mellan att vara trögfattad och att vara högt utbildad ekonom."🙂

Kan bjuda på lite mer.

[Hayabusa]
2018-12-12, 16:14
#72

#71 Äh, det vet jag inte…rolig var den åtminstone. Precis som denna:

kamera0710
2018-12-14, 12:49
#73

SD:s riksdagsledamot Julia Kronlid "accepterar inte evolutionsteorins påstående att människor härstammar från aporna. Man kan ifrågasätta det vetenskapliga i det eftersom det ligger så långt tillbaka i tiden."

Titta även på intervjun när hon får frågor om hur hon ser på "tankarna" om att jorden är 6000 år. Man önskar att det vore satir…

https://fritanke.se/kreationism-i-sverigedemokraternas-styrelse/

kamera0710
2018-12-14, 15:16
#74

Liberalen Fredrik Segerfeldt demonstrerar hur vilse i pannkakan han är inför det växande problemet med antibiotikaresistenta bakterier: "Det skiter väl jag i, dom dör väl inte av antibiotikaresistens i resten av världen!"

Man önskar även här att det vore satir. På Läkare utan gränsers hemsida kan man läsa: "Infektioner orsakade av resistenta bakterier, också kallade multiresistenta bakterier, orsakar 500 000 dödsfall årligen. År 2050 beräknas 10 miljoner människor dö i antibiotika-resistenta infektioner om inga krafttag tas för att motverka denna utveckling."

https://lakareutangranser.se/vart-arbete/arbetsomraden/antibiotikaresistens

kamera0710
2019-08-07, 15:27
#75

Moderata riksdagsmannen Jan Ericson hävdar att vetenskap handlar om att bryta åsikter mot varandra, i en diskussion med statistikprofessorn Olle Häggström om klimatet och den globala uppvärmningen.

https://twitter.com/Ericson_ubbhult/status/1149048974743130112

[Hayabusa]
2019-08-07, 17:32
#76

Olle Häggström: "Finns information?"

"För några veckor sedan hade jag ett meningsutbyte med fysikern Ulf Danielsson1 på Patrik Lindenfors Facebooksida om begreppet information och huruvida information verkligen existerar. Jag fann det tillräckligt intressant för att förtjäna publicering har på bloggen, och med Ulfs tillåtelse gör jag det här nedan." 

http://haggstrom.blogspot.com/2019/07/finns-information-ett-meningsutbyte-med.html

Annons:
[Hayabusa]
2019-08-07, 17:34
#77

Vill poängtera att länk & bild (i #76) inte nödvändigtvis hör ihop…

[Hayabusa]
2019-08-09, 13:29
#78

*

kamera0710
2019-08-09, 14:59
#79

"Högeraktivisten, näringslivslobbyisten och självutnämnda stjärnresearchern Rebecca Weidmo Uvell skulle bevisa kommunistiska dödsläger och postade en bild på grodan Kermit. Något som fick Twitter att bryta ihop."

https://aktuelltfokus.se/weidmo-uvells-muppande-fick-kermit-att-trenda-pa-twitter/

[Hayabusa]
2019-08-09, 15:35
#80

Kermit gick nog inte samma öde till mötes som en hel del andra…jo, nog fanns det läger alltid. Och det i fredstid. 

https://en.wikipedia.org/wiki/NKVD_special_camps_in_Germany_1945%E2%80%9349

https://sv.wikipedia.org/wiki/NKVD

Farwuq
2019-08-12, 08:37
#81

Kermit blev nog uppäten av en stork.

Värd: för Astrologi. Medis: för Astronomi, Filosofi & Finland

[Hayabusa]
2019-08-12, 09:51
#82

#81 Sannolikt, ja…oklart varför :)

kamera0710
2019-11-18, 14:58
#83

Problemet med antibiotikaresistenta mikroorganismer ökar även i Sverige, även om somliga liberaler påstår annat.

https://www.svt.se/nyheter/inrikes/fler-fall-av-antibiotikaresistens-i-sverige

Annons:
kamera0710
2019-12-18, 06:05
#84

En del är visst steget efter i faktakontrollen.

https://twitter.com/totaltradikal/status/1205444027220471811

[Hayabusa]
2019-12-18, 07:51
#85

Saxat ur Aftonbladet:

"Labour-ledaren Jeremy Corbyn har fått kritik för att ha stöttat en antisemitisk muralmålning. Londons förre borgmästare Ken Livingstone har fått sitt partimedlemskap pausat på obestämd tid på grund av flera mycket tveksamma uttalanden. Parlamentsledamoten Tam Dalyell har klagat på att en judisk sammansvärjning styr brittisk utrikespolitik.

Som svar på kritiken har över 2 000 Labourmedlemmar skrivit på ett upprop som hävdar att alla som säger att partiet har ett problem med antisemitism deltar i en världsomspännande sionistkonspiration mot Labour."

kamera0710
2019-12-18, 11:38
#86

#85 Och SVT har uppenbarligen tagit upp detta, även om de som är steget efter/bakom flötet inte noterat det.

[Hayabusa]
2019-12-18, 13:19
#87

#86 Antisemitismen in vänsterflygeln är givetvis pinsam & besvärlig att hantera för dem.

[Hayabusa]
2019-12-19, 10:04
#89

"Ett annat mörkt moln på Jeremy Corbyns himmel är hans påstådda oförmåga att ta itu med antisemitism inom Labour". 

https://www.svtplay.se/klipp/24817806/vem-ar-jeremy-corbyn

kamera0710
2019-12-19, 11:37
#90

#89 Så det finns fler exempel på att steget efter inte alltid har koll, tack för det.

Annons:
[Hayabusa]
2019-12-19, 12:46
#91

#90 Verkligen, SVT skriver/säger ju att Corbyn har en oförmåga att hantera antisemitismen inom Labour. Så, case closed.

kamera0710
2019-12-19, 14:22
#92

#91 Beror på om steget efter håller med om case closed…

[Hayabusa]
2020-01-15, 09:24
#93

#92 Eller Corbyn, för den delen…

kamera0710
2020-07-31, 20:21
#94

.

kamera0710
2021-02-20, 07:01
#95

.

[Hayabusa]
2021-02-20, 09:36
#96

"Upp till kamp för i helvete!"

Pyttelite
2021-02-20, 10:00
#97

Ja kapitalismens tillväxtsjuka hämmar kommunismens höga mål som innefattar högre löner och en social upprustning.

https://skp.se/partiet/detta-vill-kommunisterna/


Man motionerar inte för att bli yngre utan för att bli äldre.


Detta vill kommunisterna Idag, mer än någonsin, behövs en kommunistisk stämma i Sverige. Sveriges Kommunistiska Parti har som mål att skapa ett socialistiskt samhälle som styrs av folkflertalets intressen och behov. Visionen är ett samhälle präglat av jämlikhet, gemenskap och solidaritet. För att nå detta mål behövs en fullständig omdaning av samhället. Detta innebär att folket måste äga viktiga företag och samhällstjänster, banker och försäkringsbolag. Vinsterna av produktionen, som idag försvinner i privata kassakistor, ska användas i hela samhällets intresse. Genom ägandet får folket direkt bestämmanderätt över samhällets utveckling och resursfördelning. Högeroffensiv Då arbetarklassen organisationer var starka, byggdes i Sverige
Annons:
kamera0710
2021-02-21, 08:05
#98

.

[Hayabusa]
2021-02-21, 09:28
#99

Nå, vänstern hymlar inte var de står (och vad deras mål är). Det får man trots allt ge dem.

Pyttelite
2021-02-21, 09:39
#100

#99: Problemet är att de själva inte förstår konsekvensen av det skrivna ordet.


Man motionerar inte för att bli yngre utan för att bli äldre.


[Hayabusa]
2021-02-21, 09:57
#101

#100 Nä, de har nog svårt att förstå - rent generellt. Eller så menar de vad de skriver.

Pyttelite
2021-02-21, 09:58
#102

#101: Vi får hoppas att de inte förstår.


Man motionerar inte för att bli yngre utan för att bli äldre.


kamera0710
2021-02-23, 16:46
#103

Ja, kanske ung vänster ska ses som ett hot. Eller om de bara är 20-åringar i mjukisbyxor, för att citera Ivar Arpi efter en dramatisk händelse i januari.

Pyttelite
2021-02-23, 16:50
#104

#103: Än märkligare är det väl att gamla gubbar i pensionsålder blir presidenter i USA.

Ska man se det som en fingervisning till nationens utveckling?


Man motionerar inte för att bli yngre utan för att bli äldre.


Annons:
[Hayabusa]
2021-02-24, 10:37
#105

#103 Så det är pga Ivar Arpis tweets som V vill införa kommunism i Sverige..?

kamera0710
2021-02-24, 11:40
#106

#105 Funderade främst på om de bör ses som ett hot eller om beskrivningen "20-åringar i mjukisbyxor" är mer relevant. Men de kanske förbereder en väpnad revolution eller liknande, bra om någon källhänvisar i så fall.

[Hayabusa]
2021-02-24, 11:55
#107

#106 Man bör ta Vänsterns vurm för kommunism på allvar.

LBB
2021-04-08, 21:02
#108

För den som är intresserad av historiska fakta, så åkte tyska nazipampar till CCCP på studiebesök under mitten av trettiotalet så att man med dessa ryska/kommunistiska erfarenheter kunde bygga Dachau och logistiken kring detta läger. Som sedan användes för de kommande arbets o förintelselägren

kamera0710
2021-04-08, 21:34
#109

"Joe Biden har installerats som USA:s 46:e president. I valet besegrade Biden Donald Trump med drygt sju miljoner röster, ca 81 miljoner för Biden mot 74 miljoner för Trump. Dessa siffror är officiellt fastslagna av delstaterna och politiskt bekräftade i kongressen. Men Trump har envist hävdat att valet blivit ”stulet” genom omfattande valfusk, något som historikern Timothy Snyder nyligen kallade Trumps 'stora lögn'. Trumps advokater har överklagat valresultat i domstol i flera delstater, men av mer än 60 överklaganden har endast ett godkänts, och det berörde ett fåtal röster i Pennsylvania.

Trots en total brist på evidens om valfusk visar undersökningar fortfarande att en majoritet av republikanska väljare (runt 80 procent) hävdar att valet blev stulet. Resultaten är häpnadsväckande. Hur kan det komma sig att så många är övertygade om att valfusk ägt rum, i total avsaknad av stöd för påståendet och trots omfattande evidens emot det? Att vi har att göra med ett allvarligt hot mot den amerikanska demokratin är klart. Resultaten är så remarkabla att de utgör en intellektuell utmaning för berörda vetenskapliga discipliner. Här nedan ska vi försöka kasta ljus över frågan utifrån filosofi, psykologi, medievetenskap och statsvetenskap. Den stora lögnen illustrerar det demokratiska styrelseskickets sårbarhet och det är avgörande att vi försöker förstå hur denna sorts lögner kan få fäste.

Det är irrationellt att tro på det man saknar god evidens för, i synnerhet då det också finns stark evidens mot. När det gäller valet har evidens för resultaten framkommit genom rösträkning. Omstridda resultat har räknats om, i några fall flera gånger. Ansvariga för valprocessen är i flera fall själva republikaner. Federala myndigheter, som FBI och CISA, har förklarat valet korrekt. Man har till och med konstaterat att valprocessen var den säkraste någonsin. Allt detta är offentligt tillgängligt.

Mot detta står rykten om manipulerade valmaskiner, nattliga leveranser av Bidenröster och bortkastade Trumpröster. Det mesta har förblivit lösa rykten som inte ens lagts fram i domstol. Det som har lagts fram har nästan uteslutande avförts. Obalansen i evidens är skriande. Samtidigt används dubbla måttstockar: man godtar rösträkning i delstater där Trump vunnit, medan resultat som talar mot den egna övertygelsen förkastas. Ogrundade rykten behandlas som goda skäl. Vad gäller kunskap är det fråga om en svårförklarlig systematisk irrationalitet."

"I fråga om det stulna valet har Donald Trumps anhängare få motiv att systematiskt pröva berättelsen mot existerande källmaterial. Är man fast i en ideologisk silo blir världen svartvit. Den som lyfter fram fakta som ifrågasätter berättelsen blir etiketterad som fiende. Evidens och argument värderas inte utan avfärdas direkt genom att ifrågasätta avsändarens motiv: Det där säger du bara för att du tillhör motståndarlägret."

https://www.dn.se/kultur/sex-forskare-alla-medier-bar-ett-ansvar-for-den-stora-lognen/

Donald Trumps ”stora lögn” visar hur viktigt det är att försöka förstå hur denna sorts lögner kan få fäste, skriver forskare inom filosofi,
kamera0710
2021-04-09, 06:05
#110

Nu i pandemitider florerar en hel del vaccineringsnationalism, både bland Svärjevänner och borgerliga debattörer. Detta har läkaren, forskaren och författaren till boken Pandemi, Björn Olsen, reagerat på. Inte med hänvisning till ideologi utan till elementära naturvetenskapliga fakta.

"Men även om vaccinationerna skapar möjligheter för många att leva ett normalt liv igen så är professor Björn Olsen skeptisk till att det skulle innebära ett slut på pandemin. Enligt honom så borde Sverige dela med sig av vaccin till andra länder för att få bukt med den globala spridningen.

– En pandemi är ju en global angelägenhet, och är det så att man inte vaccinerar i stort sett samtliga människor eller de som är äldre så att säga på jorden så kommer det här viruset att dyka upp igen. Och då blir det en väldigt kortköpt seger om vi så att säga vaccinera undan i Sverige, Europa och så håller det på att puttra på i andra delar av världen. Och så får vi en spridning av mutanter och så vidare. Och då måste vi sätta igång igen, säger Björn Olsen till P4 Uppland."

"Men i dagsläget råder vaccinbrist i landet, och visionen om att dela med sig ser därför ut att vara långt borta.

– Jag tror inte att vi är framme där riktigt än alltså. Det är ju trots allt redan brist på vaccin i landet så att i det här läget att dela med sig, det skulle vara fullständigt omöjligt egentligen. Men om man skulle få samtliga rika länder på jorden att förstå att det här är någonting som är en global angelägenhet, då skulle man kunna få ett genomslag och man skulle också kunna bemästra coronaviruset mycket, mycket enklare, säger Björn Olsen."

https://www.msn.com/sv-se/nyheter/allnews/bj%C3%B6rn-olsens-utspel-sverige-b%C3%B6r-dela-med-sig-av-vaccin-till-andra-l%C3%A4nder-%E2%80%93-innan-befolkningen-f%C3%A5tt-en-dos/ar-BB1fldUW?li=BBqxCu3

Sverige bör dela med sig av vaccin till andra länder för att kunna bemästra coronavirusets spridning, det menar Björn Olsen, professor i infektionssjukdomar, vid Uppsala universitet. – En pandemi är ju en global angelägenhet, och är det så att man inte vaccinerar i stort sett samtliga människor eller de som är äldre så att säga på jorden så kommer det här viruset att dyka upp igen, säger Björn Olsen till Sveriges Radio P4 Uppland. Regeringens...
[Hayabusa]
2021-04-10, 09:01
#111

"Nu i pandemitider florerar en hel del vaccineringsnationalism, både bland Svärjevänner och borgerliga debattörer.".
Inkluderar tydligen även landets Socialminister:

"Det är inte aktuellt för Sverige att ge bort vaccindoser till länder utanför EU.

– När vi har ett mål att vaccinera svenska folket så går det först, säger socialminister Lena Hallengren (S)."

https://www.expressen.se/nyheter/lena-hallengren-inte-aktuellt-ge-bort-vaccindoser/

Det är inte aktuellt för Sverige att ge bort vaccindoser till länder utanför EU. Det säger socialministern Lena Hallengren.
Annons:
kamera0710
2021-04-10, 09:06
#112

#111 Ja, hon verkar också behöva lite naturvetenskaplig kompetens.

Pyttelite
2021-04-10, 09:08
#113

#112: Vem? Hallengren?


Man motionerar inte för att bli yngre utan för att bli äldre.


kamera0710
2021-04-10, 09:08
#114

#113 Ja, det var henne jag åsyftade.

Pyttelite
2021-04-10, 09:10
#115

#114: Var det inte bra att man riktar in sig på Sverige innan man försöker sig på att rädda världen?


Man motionerar inte för att bli yngre utan för att bli äldre.


kamera0710
2021-04-10, 09:11
#116

#115 Läs vad Björn Olsen säger. I det globala perspektiv jag (och Olsen) vill se ingår självklart inte bara Sverige.

[Hayabusa]
2021-04-10, 09:16
#117

I det globala perspektivet ingår inte Sverige överhuvudtaget :)

Pyttelite
2021-04-10, 09:17
#118

#116: Så vi ska rädda världen igen?

Ge bort vaccinet och låt de svenska gamlingarna dö?


Man motionerar inte för att bli yngre utan för att bli äldre.


Annons:
kamera0710
2021-04-10, 09:20
#119

#118 Du läser mina inlägg som fan läser bibeln, om uttrycket tillåts från en ateist som mig.

[Hayabusa]
2021-04-10, 09:34
#120

Utgår vi från vetenskaplig statistik (WHO), vad det gäller smittspridning av Covid-19, så är det rätt att vaccinera regioner som t ex Nordamerika och Europa före t ex Afrika.

Pyttelite
2021-04-10, 09:48
#121

#119: Nej det gör jag inte.

Du slänger ut kommentarer du inte kan förklara.

Jag vet inte vad Hallengren har för naturvetenskaplig bakgrund men det har knappast med den Svenska politiken att göra.

Mig veterligen är Björn Olsen proffstyckare och en mycket meriterad forskare men det innebär ju inte allt.

Oavsett om man skulle vaccinera Afrika före Europa så skulle det inte fungera så att de mest behövande kommer att bli vaccinerade först.

Björn Olsen ser samhället ur en snäv vinkel. Det är köttätare som förstört jorden och eventuella klimatförändringar har skapat Corona.

Politik, korruption och orättvisor mellan folk och länder finns inte.

Björn driver trots sin gedigna bakgrund en utopisk linje.


Man motionerar inte för att bli yngre utan för att bli äldre.


  • Redigerat 2021-04-10, 09:49 av Pyttelite
kamera0710
2021-04-11, 07:43
#122

#121 Du har rätt, med tillägget att han nog ändå är mer proffstyckare än forskare, inser jag nu efter dina insiktsfulla inlägg här. Och det är nog ändå bättre att prioritera den egna befolkningen, även i en värld där vi rör oss över halva klotet. Vad gör det om nya mutationer uppstår i delar av världen där befolkningen inte får tillgång till vaccin? Detta även om dessa nya mutationer kanske "rundar" de vacciner vi nu har och smittspridningen åter tar fart, i en befolkning vaccinerad mot de "gamla" varianterna? Den dagen, den sorgen!

Kort sagt, leve det strikt nationella perspektivet och må coronaviruset leva och mutera uti hundrade år!

  • Redigerat 2021-04-11, 07:45 av kamera0710
Pyttelite
2021-04-11, 08:07
#123

#122: Skönt att höra att vi har samma syn på saken.

Världen är inte rättvis och hur hade Björn tänkt att vaccinering skulle kunna ske ”rättvist” med de oroligheter och maktbalanser man har i världen?

De befintliga vaccinen är idag känsliga för transporter - vi väntar med vaccinering tills dessa länder får en vaccinindustri - det ger ju också jobb.

Under tiden avvaktar vi vaccinering i andra delar för rättvisans skull.

Det finns ju trots allt inga garantier för att mutationer inte uppstår ändå och om nu domedagsprofessorn berättar att fler pandemier är att vänta, ett uttalande man kan göra utan att vara professor så borde väl man bygga upp bättre organisationer för detta?

Björn har säkert rätt i tanken men är teoretiker och så som världen ser ut är det svårt att isolera ett virus.

Pandemin är trots all ngt oplanerat.


Man motionerar inte för att bli yngre utan för att bli äldre.


kamera0710
2021-04-24, 07:40
#124

Varför har så många SD-vänner så usel koll på grunderna i svenska språket, som att man börjar meningar med stor bokstav? Förutom detta är den som "säger sanningen" tydligen en röv, om man ska tro skribenten…

Pyttelite
2021-04-24, 08:59
#125

Förmodligen för att de använder en telefon att kommunicera med.


Man motionerar inte för att bli yngre utan för att bli äldre.


Annons:
[Hayabusa]
2021-04-24, 09:28
#126

Varför ska vänsterfolk så ofta relativisera?

kamera0710
2021-06-01, 11:24
#127

Det här bådar inte gott. DN:s vetenskapsreporter Maria Gunther, och hela WHO, verkar lika aktivistiskt okunniga som Björn Olsen. Vart är (den vetenskapliga) världen på väg? Antar att det är betalvägg.

"– Den pågående vaccinkrisen är en skandalös orättvisa som håller liv i pandemin, sa WHO:s generaldirektör Tedros Adhanom Ghebreyesus i sitt inledningstal när det årliga mötet för World Health Assembly, världshälsoorganisationen högsta beslutande organ, började på måndagen.

– Det finns inget diplomatiskt sätt att säga detta: en liten grupp länder som tillverkar och köper majoriteten av världens vaccin kontrollerar ödet för resten av världen, fortsatte han.

I flera av världens länder är nu minst en tredjedel av befolkningen färdigvaccinerad mot covid-19. Samtidigt finns det låginkomstländer där inte ens 0,1 procent av invånarna har fått vaccin.

– Vi är ett internationellt samfund, och av solidaritet, rättvisa och jämlikhet kan vi inte bara sitta och betrakta de här fruktansvärda utbrotten på platser som Brasilien, Indien och Nepal utan att göra något. Det är inte ett alternativ, säger Gavin Yamey, föreståndare för Center for Policy Impact in Global Health vid Duke Global Health Institute i North Carolina i USA.

Men det finns fler skäl än rättvisa och solidaritet för att minska snedfördelningen och se till att även människor i världens fattigare områden får vaccin.

– Jag betonar alltid att solidaritet är den viktigaste anledningen att agera. Men det är sant att när rika länder ställer upp med stöd till globala vaccinationsinsatser så ligger det även i deras eget intresse. Det gynnar inte bara låg- och medelinkomstländer att vaccinera världen. Det gynnar också de rika, säger Gavin Yamey.

Ingen är säker förrän alla är säkra, som Tedros Adhanom Ghebreyesus och många andra brukar sammanfatta situationen."

https://www.dn.se/vetenskap/ingen-ar-saker-forran-alla-ar-sakra-snedfordelningen-av-vaccin-drabbar-hela-varlden/

Ojämlik fördelning av vaccin mellan rika och fattiga länder förlänger pandemin, ökar risken för nya virusvarianter och slår hårt mot hela världens ekonomi.
Pyttelite
2021-06-01, 11:25
#128

#127: Vad i består okunnigheten?

Du tycker inte att det är orättvist? Vi är ju trots allt beroende av dessa länders arbetskraft och produkter.


Man motionerar inte för att bli yngre utan för att bli äldre.


kamera0710
2021-06-01, 11:30
#129

#128 Du verkar inte ha noterat min ironi i vare sig #122 eller #127. Jag tror i allra högsta grad att ett globalt perspektiv behövs.

Pyttelite
2021-06-01, 12:11
#130

#129: Nej de är för subtila för mig.


Man motionerar inte för att bli yngre utan för att bli äldre.


kamera0710
2021-07-14, 18:29
#131

Ur tidskriften Folkvett förra året, om hur svininfluensan slog i det förlovade landet i väster.

"En opinionsstudie i oktober 2009 visade att betydligt färre republikaner än demokrater avsåg att vaccinera sig. En intressant forskningsstudie av statsvetaren Matthew A. Baum visar att denna skillnad också fick mycket tydliga och konkreta resultat. I delstater med en hög andel republikaner vaccinerade sig färre mot svininfluensan. Föga förvånande drabbades också fler invånare i dessa delstater av svininfluensan, och antalet döda i sjukdomen var högre än i de demokratiskt dominerade delstaterna.

De konservativa väljarna var av allt att döma från början mer negativa till vaccinering än liberala väljare. Men i sin studie fann Baum flera tecken på att de också påverkades av den negativa rapporteringen i konservativa medier. Republikaner som såg på Fox News var till exempel mer negativa till vaccinering än republikaner som följde mer traditionella medier. Det verkar som om den politiska uppsplittringen av media i detta fall försvårade smittskyddet och förvärrade en epidemi."

https://twitter.com/search?q=tv%C3%A5ngssteriliseringarna&src=typed_query

[Hayabusa]
2021-07-14, 18:38
#132
”Frihet!” och ”Ner med diktaturen!” – regeringskritiska protester vars like inte setts på årtionden skakar det kommunistiska Kuba.
Annons:
Pyttelite
2021-07-14, 19:07
#133

#132: Kuba kan väl inte vara diktatur - dit åker ju svenskar på semester?


Man motionerar inte för att bli yngre utan för att bli äldre.


kamera0710
2021-07-14, 19:25
#134

#133 Djup analys.

Pyttelite
2021-07-14, 19:29
#135

#134: 🤭


Man motionerar inte för att bli yngre utan för att bli äldre.


[Hayabusa]
2021-07-15, 08:00
#136

#133 Kuba är en diktatur.

Carmarino
2021-07-15, 08:32
#137

#131: Det är precis likadant nu med covid-19.


¡ɹnʇɐuƃıs ɯos uǝp ɐɥ ɥɔo uǝʇxǝʇ ɹäɥ uǝp ɐɹǝıdoʞ ʇʇɐ ɹöɟ ɹɐlʞ åsʞɔo uɐʇn ʇɹɐɯs ɐɹɐq ǝʇuı np ɹä ɹäɥ ʇǝp ɐsä1 np uɐʞ

kamera0710
2021-09-26, 06:48
#138

Liberala ledarskribenter ifrågasätter allt mer om vårt skolsystem är vettigt och om vissa personer med borgerliga åsikter vill ta till sig fakta.

Lägger ut ett citat från en av de två ledartexter jag länkar till.

"Låt oss hoppas att det förebådar en bredare omprövning inom borgerligheten. Ytterst är det en trovärdighetsfråga. De borgerliga partierna har skapat osunt nära band till välfärdskapitalet. Flera av dem som i dag äger skolkoncerner har själva ett politiskt förflutet i maktens innersta krets.

Det har blivit en enda gegga av lojaliteter, där man är politiker ena dagen och lobbyist eller välfärdskapitalist nästa. Vem företräder exempelvis Gunnar Hökmark (M) när han nu med sådan frenesi försvarar friskolorna i debatten? Uttalar han sig enbart i egenskap av ex-politiker eller även som lobbyist åt PR-byrån Kreab, vars majoritetsägare Peje Emilsson har starka intressen i friskolebranschen? Jag vet inte svaret, och känner samma förvirring kring flera andra borgerliga debattörer."

https://www.expressen.se/ledare/anna-dahlberg/borgerligheten-maste-inse-problemen-med-vinstskolan/

https://www.gp.se/ledare/dags-att-reparera-friskolereformen-1.55665148

Äntligen rör det på sig i friskoledebatten. I stället för att blåsa till strid om skolvinsterna borde borgerligheten göra upp med Socialdemokraterna.
kamera0710
2021-10-26, 16:57
#139

Nu när det blir allt tydligare att covid-vaccinet skyddar och de som intensivvårdas till allra största delen är ovaccinerade kallar SD-politiker i riksdagen vaccinet för "giftspruta". Undrar om han är en rymdödla??

https://www.expressen.se/nyheter/ilskan-mot-sd-ledamoten-efter-orden-om-giftspruta/

Riksdagsledamoten Roger Richthoff (SD) skrev att barn ”aningslöst tar en första giftspruta mot covid-19”. Nu anklagas han för att sprida rysk desinformation
Annons:
kamera0710
2021-10-27, 04:36
#140

"För ett par veckor sedan berättade Karlsson i sociala medier att han låg på S:t Görans sjukhus i Stockholm där han tacklade ett svårt insjuknande i covid.

När Expressen ringde upp honom berättade han att han inte hade vaccinerat sig. Han pekade då på att han haft ”ett så hektiskt schema” och att en nära anhörig till honom hade fått 'en ganska allvarlig släng av bältros när han vaccinerade sig'. Karlsson sa att han hade försökt hitta ett 'planeringsfönster' för att kunna vaccinera sig utan att det påverkade hans arbete för mycket om han skulle drabbas av samma sak som sin anhörige, men att han väntat för länge.

Senare tillade Karlsson att han inte vaccinerat sig eftersom han 'ville säkerställa att alla som kunde tänkas ha starkare behov av vaccinet skulle få det före' honom.

SD-företrädarnas negativa eller senfärdiga inställning till vaccineringen har inte undgått deras politiska motståndare. Centerpartiets gruppledare i riksdagen Anders W Jonsson har begärt att alla gruppledare ska inkomma med svar på hur många i deras respektive riksdagsgrupp som är vaccinerade.

Statsminister Stefan Löfven kritiserade, i en intervju med Dagens Nyheter, Mattias Karlssons förklaring till den uteblivna vaccineringen:

– Jag tror inte på att han kan vara Sveriges mest upptagna politiker, sa Löfven.

Kritiken från de politiska motståndarna är en sak, men Sverigedemokraternas partiledning tvingas också hantera en inte obetydlig SD-opinion som är vaccinskeptisk.

I januari visade en opinionsmätning från Expressen/Kantar Sifo att SD-väljare är märkbart mer skeptiska till vaccinet än andra partiers väljarkårer. Fyra av tio SD-väljare sa då nej till vaccinering eller var tveksamma. Den andelen var minst tre gånger så stor som för de andra partiernas väljare."

https://www.expressen.se/kronikorer/sds-stora-dilemma-med-vaccineringen/

Partiledningen tvingas hantera ovaccinerade ledamöter och antivaxxarbudskap samtidigt som det finns en vaccinskeptisk opinion bland SD-väljarna.
[Hayabusa]
2021-10-27, 09:01
#141

Det beror på socioekonomiska faktorer, utanförskap och ökande klyftor.

Upp till toppen
Annons: